Leerdoelen - cavia Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - cavia > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - cavia Deck (29)
1

Mannetjes

beertjes

2

Vrouwtjes

zeugjes

3

Schedel

kunnen herkennen
- Foramen infraorbitale - erg groot
- Orbita - groot
- Bulla tympanica - ook groot
- Beenderige neusopeningen - apertura nasi ossea - hartvormige structuur

4

Voorpoten

4 tenen met 3 kootjes

5

Achterpoten

3 tenen met 3 kootjes

6

Tastharen

pili tactiles - lang

7

Philtrum

in bovenlip

8

Wangkussentjes

pulvini buccales - bovenlip en onderlip die bij mondhoek naar binnen plooien - scheiding tussen snijtanden en kiezen, knagen, selectie van voedsel, niet alles meteen tot in pharynx

9

Borstelzone

binnenin de mond- caudaal van wangkussentjes

10

Tandformule

bovenkaakhelft - 1I, 1P, 3M - onderkaakhelft - 1I, 1P, 3M

11

Hypsodonte tanden

allemaal - lang, continu doorgroeiend en zonder duidelijke grens tussen kroon en wortel

12

Normale occlusiewijze tussen bovenste en onderste snijtanden en tussen de kiezen van de boven- en onderkaak

snijtanden, onderste passen in inkeping van de bovenste - bovenste molaren versus onderste molaren - schuin georienteerd

13

Ansa spiralis coli

colon ascendens vertrekt hieruit - vormt lus - speciaal voor cavia

14

Saccus perinealis -

anus niet echt te zien uitwendig - nisvormige ruimte - mediaal van de anus een zakje afgesloten met 2 huidplooien - ontsteking

15

Cecotroof

rechtstreeks opgenomen uit anus - voedingsrijk

16

Nieren

- Unilobair en unipapillair
- Kunnen ingebed zijn in veel vetweefsel
- Urine - niet altijd helder - meestal troebel - veel kristalles - dik

17

Ostium urethra externum

- Niet in vestibulum vaginae - opent in de buitenwereld
- Ventraal van vulva en dorsaal in de preputiumholte
- 3 openingen
- Bij mannetje op glans penis

18

Type uterus en leg uit

uterus bicornis - 2 hoornen, verbonden met ligament - 1 baarmoederlichaam

19

Verandering ter hoogte van bekken tijdens drachtperiode

ossa pubis wijken uit elkaar tijdens de dracht

20

Vaginale membraan

dunne doorschijnende membraan die vulva lippen met elkaar gaat verbinden - verdwijnt bij dekking

21

Vaginale plug

na dekking een plug zodat sperma niet meer naar buiten kan en geen dekking mogelijk van ander beertje - verdwijnt weer en membraan ontstaat weer

22

Saccus intromittens - beertje

uniek - in glans penis - langwerpige cilindrische holte - 2 hoornachtige spiculai - 2 longitudinale plooien - functie onbekend - puilt uit naar buiten - spiculai aan top

23

Gl. coagulationis - beertje

secreet hiervan samen met secreet van zaadblaasjes vormt de vaginale plug

24

Gl. vesticularis - beertje

zaadblaasje - lijken op baarmoederhoornen - glad oppervlak

25

Lissencephalon

oppervlak grote hersenen is glad

26

Glandulae caudae

dorsaal van anus op de rug - geen haartjes - huid een beetje dikker - groepje talgklieren

27

Saccus perinealis

beertje en zeugje - onpare mediane nisvormige ruimte die in het perineumgebied ligt en door 2 longitudinale huidplooien wordt omsloten - deze huidplooien omsluiten ook de anaalopening zodat de anus niet uitwendig zichtbaar is - uitwendige opening is spleetvormig - gevuld met haren, huidschilfers, een olieachtig secreet en vaak ook met mest - bij het beertje sterk ontwikkeld - bij het zeugje veel kleiner en gelijkt meer op een ondiepe transversale gleuf net craniaal van de anus

28

Melkklieren

1 paar - onderaan bij achterpoten - zone zonder haar

29

Intugement

Kale zoolkussens

Decks in Algemene anatomie Class (33):