Leerdoelen - neurologie - functie en positie Flashcards Preview

Algemene anatomie > Leerdoelen - neurologie - functie en positie > Flashcards

Flashcards in Leerdoelen - neurologie - functie en positie Deck (15)
1

Cerebrum

grote hersenen

2

Corpus callosum

verbindt beide hersenhemisferen - hersenbalk - cerebrum

3

Corpus striatum

speelt een rol in de extrapiramidale somatomotoriek - ingebed in de witte en bedekt door de grijze stof - cerebrum

4

Limbische systeem

verwerkt emoties en exteroceptieve informatie in psychomotorische processen - speelt een rol instinctief gedrag met oog op zelfbehoud en soortbehoud - oud kerngebied dat in feite tot het rhinencephalon behoort maar dat plooivormig ingestulpt is tot diep in de grote hersenen - cerebrum

5

Cerebellum

onbewust coordinatiecentrum voor de regeling van de beweging, de houding en het evenwicht - caudaal van het cerebrum en bedekt het caudale deel van de hersenstam

6

Thalamus

belangrijkste subcorticale schakelcentrum, waar de gevoelsbanen overschakelen om vandaar uit te stralen naar de cerebrale cortex waar de bewustwording plaatsvindt - tussen de 2 verebrale hemisferen - diencephalon

7

Glandula penealis

epifyse - moduleert de periodiciteit van de gonadale activiteit - onderdeel van de epithalamus - diencephalon

8

Hypofyse

hormoon-producerend - verbonden met de hypothalamis - diencephalon

9

Tectum mesencephali

corpora quadrigemina - optisch stelsel en acustisch stelsel - dakplaat van het mesencephalon

10

Colliculi rostrales

behoren tot het optische stelsel - 2 voorste heuvels van tectum mesencephali

11

Colluculi caudales

behoren tot het acoustische systeem - 2 achterste heuvels van tectum mesencephali

12

Pedunculi cerebellares

verbinden beide hemispheria verebelli met de hersenstam

13

Pons

verbinden linker en rechter cerebellaire hemisfeer - overbrugt de bodemplaat van het metecephalon

14

Pyramis

bevat een zeer belangrijke motorische baan - staat loodrecht op het corpus trapexoideum

15

Corpus restiforme

bevat belangrijke gevoelsbanen - sterk uitpuilende bovenranden van de 4e ventrikel

Decks in Algemene anatomie Class (33):