Leki Przeciwpadaczkowe 2 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 2 kolos > Leki Przeciwpadaczkowe 2 Teoria > Flashcards

Flashcards in Leki Przeciwpadaczkowe 2 Teoria Deck (55)
Loading flashcards...
1

Kwas walproinowy działanie

1. Hamuje aktywność kanałów wapniowych typu T i sodowych napięciowych
2. Zwiększa aktywność dekarboksylazy kwasu glutaminowego (↑ syntezy GABA)
3. Hamuje aktywność enzymów rozkładających GABA

2

Kwas walproinowy zastosowanie

-> NAJSZERSZE
1. Napady częściowe
2. Napady uogólnione toniczno-kloniczne i ich warianty
3. Napady nieświadomości
4. Choroba dwubiegunowa (Walpromid)

-> chętnie stosowany w napadach złożonych (gdy jeden rodzaj napadów przechodzi w inny)
-> gdy leki podstawowe dla danego typu napadów sa nieefektywne

3

Kwas walproinowy postacie

1. Wolny kwas
2. Diwalproeks -> mieszaniny w stosunku 1:1 wolnego kwasu i jego soli
3. Walpromidu -> proleku, uwalniającego kwas Walproinowy

4

Kwas walproinowy działania niepożądane

1. Przewód pokarmowy
1) podrażnienie
2) ↑ apetytu i masy ciała
3) uszkodzenie wątroby -> hepatotoksyczność

2. Układ nerwowy i mięśnie
1) atraksja
2) drżenie mięśniowe

5

Kwas walproinowy hepatotoksyczność

1. WAZNE MONITOROWANIE ENZYMÓW WĄTROBOWYCH)
2. Moze prowadzić do niewydolności wątroby

6

Kwas walproinowy przeciwwskazania

1. Dzieci poniżej 2-ego roku zycia
2. Kobiety w ciąży -> ↑ ryzyka rozszczepu kręgosłupa w płodu

7

Diwalproeks

1. Mieszanina kwasu walproinowego i jego soli w stosunku 1:1
2. Wolno wchłanialny
3. Mniej działań niepożądanych niz kwas walproinowy ze strony CNS i przewodu pok

8

Walpromid

1. Prolek uwalniający kwas walproinowy
2. Stosowany w padaczkach i chorobie dwubiegunowej

9

Topiramat działanie

1. Hamuje napięciowe kanały Na
2. Blokuje AMPA i receptory Glu typu kainowego
3. Nasila aktywacje GABA A przez GABA

10

Topiramat zastosowanie

1. Napady częściowe -> monoterapia
2. Jako lek dodatkowy -> napady toniczno-kloniczne i częściowe

-> efektywny u pacjentow opornych na inne leki

11

Topiramat działania niepożądane

1. Sedacja
2. Spowolnienie psychoruchowe
3. Problemy z mowa
4. Uczucie zmęczenia
5.↑ ryzyka kamicy moczanowej i parestezji -> jest inhibitorem anhydrazy węglanowej

12

Felbamat działanie

1. Blokuje miejsce wiązane na NMDA -> zapobiega ich aktywacji
2. Blokuje tez kanały Na, Ca napięciowe
3. Oddziaływuje na GABA
4. Brak działania nasennego i zmian w zachowaniu (mimo działania na NMDA)

13

Felbamat zastosowanie

1. Napady częściowe
2. Napady toniczno-kloniczne

-> zarezerwowany dla NAJCIĘŻSZYCH PRZYPADKÓW, opornych na inne leczenie -> bo nasilone działania niepożądane

14

Felbamat działania niepożądane

1. Niedokrwistość aplastyczna
2. Ostra niewydolnosc wątroby
3. Zgon!!! (w mechaniźmie 2 powyższych)

Inne:
4. Fotouczulenie
5. Zaburzenia chodu
6. Zmiany skórne
7. Zaburzenia zoladkowo-jelitowe
8. Zawroty głowy

15

Gabapentyna działanie

1. Analog GABA, nie oddziałuje na receptory GABA
2. Zwiększa uwalnianie GABA w CNS
3. Hamuje napięciowe kanały Ca

16

Gabapentyna zastosowanie

1. Napady częściowe -> dodatkowy lek
2. Obwodowa neuropatia cukrzycowa
3. Zespół niespokojnych nóg
4. Profilaktyka migreny

17

Gabapentyna działania niepożądane

1. Ataksja
2. Zawroty głowy
3. Drżenia mięśniowe
4. Oczopląs

18

Pregabalina działanie

1. Analog GABA
2. Hamuje napięciowe kanały Ca
3. Zwiększa ilość GABA -> stymuluje dekarboksylaze kwasu glutaminowego

19

Pregabalina zastosowanie

-> dodatkowy lek w:
1. Napadach częściowych
2. Napadach wtórnie uogólnionych
3. Stanach lękowych
4. Bólach neuropatycznych

20

Działania niepożądane Pregabaliny

1. Zawroty głowy
2. Splątanie
3. Zaburzenia widzenia
4. Drżenia
5. Ataksja

21

Lewetyracetam działanie

1. Słabo poznany mechanizm leku
2. Wiąże sie z glikoproteiną SV2A pęcherzyków synaptycznych
3. Najprawdopodobniej hamuje presynaptyczne kanały Ca napięciowe
4. Oddziaływuje na układ GABA
5. Hamuje serie potencjałów czynnościowych o dużej częstotliwości (>10 Hz, burst firing) -> nie wpływa na zwykle potencjały czynnościowe (fizjologiczne ok 4 Hz)

22

Lewetyracetam zastosowanie

1. Dodatkowy lek w napadach częściowych, zwłaszcza u dzieci

23

Działania niepożądane Lewetyracetamu

1. Senność
2. Uczucie zmęczenia

Rzadziej
3. Psychozy
4. Zaburzenia hematologiczne

24

Briwaracetam działanie

1. Mechanizm działania jak Lewetyracetam - jest jego analogiem

25

Briwaracetam zastosowanie

1. Napady pierwotnie częściowe, niezależnie do możliwości późniejszego uogólnienia

26

Briwaracetam działania niepożądane

1. Senność
2. Zawroty głowy
3. Zmiany w zachowaniu

27

Fenobarbital w padaczce

-> najstarszy stosowany obecnie lek przeciwpadaczkowy

Zastosowanie:
1. Lek drugiego rzutu w napadach częściowych i uogólnionych
2. Rzadko w leczeniu bezsenności
3. Do uzyskania sedacji przedoperacyjnej w osób z padaczką

->NIE powinien byc stosowany w padaczkach z napadami nieświadomości

28

Działania niepożądane fenobarbitalu

1. Senność
2. Ataksja
3. Zawroty głowy
4. Depresja
5. Spadek libido
Rzadko
6. Zespół Stevensa-Johnsona
7. Zaburzenia hematologiczne

29

Prymidon działanie

1. Zawiera Fenobarbital oraz Amid kwasu fenyloetylo-malonowego (PEMA)
2. Oprócz działań fenobarbitalu dochodzi zahamowanie napieciowo zależnych kanałów sodowych przez PEMA

30

Prymidon zastosowanie

w napadach:
1. Częściowych
2. Toniczno-klonicznych

3. Niewskazany w napadach nieświadomości