Psychiatria Nazwy Flashcards Preview

Farmakologia 2 kolos > Psychiatria Nazwy > Flashcards

Flashcards in Psychiatria Nazwy Deck (34)
Loading flashcards...
1

Leki przeciwdepresyjne - podział

1. Monoamine Reuptake Inhibitors
2. Monoamine modulators
3. Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)
4. Inne leki przeciwdepresyjne
5. Mood stabilizers

2

Inhibitory wychwytu monoamin podział

1. Tricyclic/ Tetracyclic Antidepressants (TCA)
2. SSRI - selective serotonin reuptake inhibitor
3. NRI - (selective) norepinephrine reuptake inhibitor
4. SNRI - (Selective) serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor

3

Monoamine modulators groups

1. NaSSA - Noradrenergic and Specific Serotonin Antagonist
2. 5-HT modulators
3. SSRE - Selective Serotonin Reuptake Enhancers

4

Tricyclic/ Tetracyclic Antidepressants (TCA) podział

1. Tertiary amine
2. Secondary amine
3. Tetracyclic

5

Tricyclic Tertiary amines nazwy

1. Amitriptyline
2. Doxepin
3. Imipramine
4. Clomipramine
5. Trimipramine

6

Tricyclic Secondary nazwy

1. Desipramine
2. Nortriptyline
3. Protriptyline

7

Tetracyclic Medications nazwy

1. Amoxapine
2. Mianserin
3. Maprotiline

8

SSRI antydepresanty nazwy

1. Fluoxetine (Prozac)
2. Sertraline
3. Paroxetine
4. Fluvoxamine
5. Citalopram
6. Escitalopram

9

NRI antydepresanty nazwy

1. Reboxetine
2. Viloxazine
3. Bupropion -> Norepinephrine and dopamine reuptake inhibitor
4. Maprotiline (TCA, but also NRI)

10

SNRI antydepresanty nazwy

1. Venlafaxine
2. Duloxetine
3. Milnacipran

11

NaSSA - Noradrenergic and Specific Serotonin Antagonist nazwy

1. Mirtazapine

12

5-HT modulators nazwy

1. Nefazodone
2. Trazodone
3. Vortioxetine
4. Vilazodone

13

SSRE - Selective Serotonin Reuptake Enhancers

1. Tianeptine

14

Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) devision

1. Older, irreversible MAO Inhibitors
2. Reversible inhibitors of monoamine oxidase A (RIMAs)
3. Selegiline -> MAO-B inhibitor

15

Irreversible MAO Inhibitors nazwy

1. Phenelzine
2. Tranylcypromine
3. Isocarboxazid

4. Iproniazid -> discontinued

16

Reversible inhibitors of monoamine oxidase A (RIMAs) nazwy

1. Moclobemide
2. Brofaromine

17

Inne leki przeciwdepresyjne nazwy

1. Wyciąg z dziurawca -> aktywny składnik: hipercyna
2. Flibanserin-> Dysinhibitor noradrenaliny i dopaminy (NDDI)
3. Agomelatine -> agonista melatonergiczny

18

Mood stabilizers nazwy

1. Lithium
2. Divalproex Sodium

3. Valproic acid
4. Carbamazepine
5. Lamotrigine
6. Gabapentin
7. Topiramate

19

Antipsychotic Agents podział

1. First Generation: low, medium and high potency
2. Second Generation (Atypical): with or without depot forms and 3rd gen

20

First Generation Antipsychotic Agents low potency nazwy

1. Chlorpromazine
2. Levomepromazine
3. Chlorprothixene
4. Thioridazine -> withdrawn (cardiac arrhythmias)

21

First Generation Antipsychotic Agents medium potency nazwy

1. Trifluoperazine
2. Perphenazine
3. Loxapine
4. Molindone
5. Tiapride
6. Sulpiride-> considered sometimes as atypical

22

First Generation Antipsychotic Agents high potency nazwy

1. Haloperidol
2. Fluphenazine
3. Thiothixene
4. Zuclopenthixol
5. Flupentixol

23

Atypical Antipsychotic Agents without depot forms nazwy

1. Clozapine
2. Quetiapine
3. Amisulpride
4. Sertindole
5. Ziprasidone

24

Atypical Antipsychotic Agents with depot IM forms nazwy

1. Risperidone
2. Paliperidone
3. Aripiprazole
4. Olanzapine

25

Benzodiazepines podział

1. Short half-life (few hours)
2. Medium half-time
3. Long half-time (days)

26

Benzodiazepines with short half-life nazwy

1. Midazolam
2. Oxazepam
3. Triazolam

27

Benzodiazepines with medium half-life nazwy

1. Alprazolam (xanax)
2. Estazolam
3. Lorazepam
4. Nitrazepam
5. Temazepam

28

Benzodiazepines with long half-life nazwy

1. Chlordiazepoxide
2. Diazepam (valium)
3. Flurazepam
4. Clonazepam
5. Clorazepate

29

Benzodiazepines Antagonists

1. Flumazenil

30

Selective Benzodiazepine receptor (α1-subunit) agonists nazwy

1. Zolpidem
2. Zaleplon
3. Zopiclone
4. Eszopiclone