Otępienia 2 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 2 kolos > Otępienia 2 Teoria > Flashcards

Flashcards in Otępienia 2 Teoria Deck (37)
Loading flashcards...
1

Haloperydol w chorobie Huntingtona

1. Przeciwdziałanie efektom dopaminy (nadmiernej stymulacji dopaminergicznej)
2. Kontrola psychozy

2

Benzodiazepiny w chorobie Huntingtona

1. Do stymulacji sygnalizacji GABA-ergicznej
2. Używa się Diazepamu

3

Inhibitory pęcherzykowe transportera typu 2 monoamin (VMAT 2) w chorobie Huntingtona zastosowanie

1. Gdy pląsawica staje się dużym problemem -> prowadząc do częstych upadków i urazów

4

Działania niepożądane inhibitorow VMAT2

1. Depresja
2. Niedociśnienie

5

Ryluzol działanie

1. Presynaptyczny bloker uwalniania kwasu glutaminowego
2. Postsynaptyczny antagonista NMDA i kwasu kainowego
3. Hamuje przewodnictwo w napięciowych kanałach Na

6

Ryluzol zastosowanie

1. ALS -> jedyny lek o wykazanej skuteczności
2. Wydłuża życie chorych na ALS tylko o kilka miesięcy

7

Baklofen

1. Agonista receptorów GABA B
2. Stosowany w ALS objawowo w celu zniesienia bolesnej spastyczności mięśni

8

SMA - patogeneza

1. Rdzeniowy zanik mięśni -> niedobór białka SMN1 (Survival of motor neuron 1)
2. Prowadzi do zaniku mięśni szkieletowych

9

Nusinersen działanie

1. Antysensowny oligonukleotyd
2. Zmienia alternatywne przycinanie homologicznego genu SMN2
3. Produkt zaczyna sie zachowywać funkcjonalnie jak SMN1
4. Jest najdroższym lekiem na świecie ($375,000/ rok terapii)

10

Nusinersen podanie

1. Podawany we wstrzyknięciach bezpośrednio do CNS -> dokanałowo co 4 miesiące

11

MS -> postacie

1. Postać remitujaco-nawracająca
2. Postać postępująca (leczenie raczej nieskuteczne):
1) pierwotnie
2) wtórnie
3) postępująco-nawracająca

12

Interferon β-1A i 1B różnice

1. Produkcja:
-> IFN β-1A -> produkowany przez komórki ssaków
-> IFN β-1B -> produkowany przez E. coli
2. Różnią sie farmakokinetyka -> częstością podawania podskórnego

13

Interferon β-1A i 1B działanie

1. Podobne działanie -> immunomodulujace
2. Prowadzą do równowagi miedzy czynnikami pro- i przeciwzapalnymi przechodzącymi
3. Zmniejszają liczne komórkę zapalnych przechodzącą przez BBB
4. Powodują ↑ NGF (nerwowego czynnika wzrostu) -> działanie neuroprotekcyjne

14

Działania niepożądane INF β-1A i 1B

1. Objawy grypopodobne
2. Leukopenia
3. Objawy skórne przypominające SLE
4. 1/3 pacjentów jest pierwotnie opornych na INF
5. U kilku do kilkunastu procent pojawiają sie przeciwciała przeciw tym lekom -> wtórna odporność

15

Octan Glatyrameru

1. Polimer ułożonych w przypadkowej kolejności 4 reszt aminokwasowych (Glu, Lys, Ala, Tyr) -> spotykanych w MBP (Myelin Basic Protein)
2. Ma zadziałać jako przynęta dla układu immunologicznego -> zapobiec naruszaniu MBP

16

Octan Glatyrameru - działania niepożądane

1. Rumień w miejscu podania
2. Objawy grypopodobne
3. Reakcje alergiczne
4. Zle samopoczucie

17

Natalizumab działanie

1. Humanizowane przeciwciało przeciw integrynie α4 (molekule adhezyjnej)
2. Hamuje zdolność przechodzenia przez BBB komórek zapalnych

18

Natalizumab zastosowanie

1. Choroba Crohna
2. MS
3. Musi byc stosowane w monoterapii
-> możliwe wystąpienie postępującej, wieloogniskowej leukoencefalopatii w razie połączenia z innymi lekami

19

Fingolimod działanie

1. Modulator receptora dla sfingozyno-1-P
2. Prowadzi do sekwestracji limfocytów w węzłach chłonnych -> nie mogą uczestniczyć w reakcji immunologicznej

20

Fingolimod działania niepożądane

1. Objawy grypopodobne
2. Bóle głowy
3. Zmęczenie

Rzadko:
4. Krwotoczne ogniskowe zapalenie mózgu
5. Obrzęk plamki -> prowadzi do zaburzeń widzenia

21

Teryflunomid

1. Aktywny metabolit Leflunomidu (stosowanego w RA i łuszczycy)
2. Doustny
3. Hamuje dehydrogenaze dihydroorotowa -> hamuje syntezę pirymidyn de novo
4. Hamuje proliferacje szybko dzielących sie komórek, w tym aktywowanych limfocytów T
5. Hamuje tez czynnik transkrypcyjny NF-κB

22

Teryflunomid działania niepożądane

1. Hepatotoksyczność
2. ↑ BP
3. Leukopenia
4. Zaburzenia zoladkowo-jelitowe

23

Dimetylofumaran działanie

1. Właściwości immunomodulujące bez wyraźnej immunosupresji
2. Aktywuje czynnik transkrypcyjny Nrf2
3. Agonista receptorow N

24

Dimetylofumaran działania niepożądane

1. Bardzo silny alergen
2. Postępująca ogniskowa leukoencefalopatia (rzadko)

25

Famprydyna działanie

1. Bloker kanałów K
2. W efekcie przedłuża czas repolaryzacji i wzmacnia powstawanie potencjałów czynnościowych w aksonach pozbawionych mieliny

26

Famprydyna zastosowanie

1. Łagodzi zaburzenia chodu u osób z MS

27

Famprydyna działania niepożądane

1. Zakażenia układu moczowego
2. Bezsenność
3. Zawroty i bóle głowy

28

Alemtuzumab działanie

1. Przeciwciało monoklonalne
2. Przeciw CD52 -> obecnej na dojrzałych limfocytach (ale nie na komórkach macierzystych)
3. Niszczy je w mechanizmie ADCC

29

Alemtuzumab działania niepożądane

1. ↑ podatności na ciężkie infekcje

30

Daklizumab działanie

1. Humanizowane przeciwciało monoklonalne
2. Przeciw CD25 -> podjednostce α receptora dla IL-2 na limfocytach T
3. Wpływa ujemnie na proliferację limfocytów T i ogranicza reakcje autoimmunologiczna