Otępienia, Neurodegeneracja i Uzależnienia Nazwy Flashcards Preview

Farmakologia 2 kolos > Otępienia, Neurodegeneracja i Uzależnienia Nazwy > Flashcards

Flashcards in Otępienia, Neurodegeneracja i Uzależnienia Nazwy Deck (43)
Loading flashcards...
1

Leki stosowane w chorobie Alzheimera podział

A) Inhibitory Cholinesterazy
B) Antagoniści NMDA
C) Stosowane do diagnostyki

2

Leki stosowane w chorobie Alzheimera hamujące ChE nazwy

1. Takryna
2. Donepezyl
3. Rywastygmina
4. Galantamina

3

Leki stosowane w chorobie Alzheimera - antagoniści NMDA nazwy

1. Memantyna

4

Leki stosowane w diagnostyce choroby Alzheimera nazwy

1. Florbetapir
2. Flutemetamol

5

Leki prokognitywne (nootropowe) nazwy

1. Racetamy
2. Winpocetyna
3. Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego

6

Racetamy nazwy

1. Piracetam
2. Aniracetam
3. Oksyracetam
4. Pramiracetam

7

Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona podział

1. Prekursory dopaminy
2. Agoniści receptorow dopaminowych
3. Inhibitory metabolizmu Lewodopy i Dopaminy
4. Cholinolityki
5. Inne

8

Prekursory dopaminy nazwy

1. Lewodopa (L-DOPA)
2. Preparaty Lewodopy o przedłużonym okresie aktywności

9

Agoniści receptorów dopaminowych podział

1. Pochodne alkaloidów sporyszu
2. Związki niewywodzące sie z alkaloidów sporyszu

10

Pochodne alkaloidów sporyszu nazwy

1. Bromokryptyna (agonista D2 i antagonista D1)
2. Pergolid (agonista D1 i D2)

11

Agoniści receptorów dopaminowych niewywodzący się z alkaloidów sporyszu nazwy

1. Pramipeksol
2. Ropinirol (razem z 1 działają silniej na D3 niz D2)
3. Pirybedyl
4. Rotygotyna (dostępna w plastrach podskórnych)
5. Apomorfina

12

Inhibitory metabolizmu lewodopy i dopaminy podział

1. Inhibitory MAO-B
2. Inhibitory COMT
3. Inhibitory dekarboksylazy DOPA

13

Inhibitory MAO-B nazwy

1. Selegilina
2. Rasagilina

14

inhibitory COMT nazwy

1. Tolkapon
2. Entakapon

15

Inhibitory dekarboksylazy DOPA nazwy

1. Karbidopa

16

Leki cholinolityczne w chorobie Parkinsona

1. Benzatropina
2. Triheksyfenidyl
3. Biperyden

17

Inne leki stosowane w chorobie Parkinsona

1. Amantadyna
2. Fipamezol
3. Walbenazyna
4. Preladenant
5. Terapia genowa (Neurturyna)
6. Pimawanseryna

18

Leki stosowane w chorobie Huntingtona nazwy

1. Antagonisci D2 (Haloperydol)
2. Benzodiazepiny (Diazepam)
3. Inhibitory pęcherzykowe transportera typu 2 monoamin (VMAT 2)

19

Inhibitory pęcherzykowe transportera typu 2 monoamin (VMAT 2) nazwy

1. Tetrabenazyna -> odwracalny
2. Rezerpina -> nieodwracalny

20

Leki w ALS nazwy

1. Ryluzol
2. Baklofen

21

Leczenie SMA nazwy

1. Nusinersen

22

Leki w stwardnieniu rozsianym -> cele terapii

1. Leczenie form postępujących
2. Leczenie ostrych rzutów
3. leczenie formy remitujaco-nawracajacej - leki modyfikujące przebieg choroby

23

MS Leczenie form postępujących nazwy

1. Mitoksantron (chemioterapeutyk antracyklinowy)

24

MS Leczenie ostrych rzutów nazwy

1. Glikokortykosterydy np. Triamcynolon

25

MS leczenie formy remitujaco-nawracajacej - leki modyfikujące przebieg choroby nazwy

1. Interferon β-1A i β-1B
2. Octan glatyrameru
3. Fingolimod
4. Teryflunomid (tez Leflunomid)
5. Fumaran dimetylu (Dimetylofumaran)
6. Famprydyna
7. Przeciwciała monoklonalne

26

MS leczenie formy remitujaco-nawracajacej przeciwciała monoklonalne nazwy

1. Natalizumab -> przeciw integrynie α4
2. Alemtuzumab -> przeciw CD52
3. Daklizumab -> przeciw CD25

27

Miorelaksanty nazwy

1. Baklofen -> agonista GABA A
2. Tyzanidyna
3. Leki przeciwdziałające nadmiernym, bolesnym skurczom mięśni

28

Leki przeciwdziałające nadmiernym, bolesnym skurczom mięśni nazwy

1. Diazepam
2. Cyklobenzapryna
3. Dantrolen

29

Leki stosowane w uzależnieniu od alkoholu nazwy

1. Disulfiram -> inhibitor dehydrogenazy aldehydowej
2. Naltrekson -> antagonista opioidowy
3. Akamprozat -> analog GABA

30

Leki stosowane w zatruciu metanolem nazwy

1. Alkohol etylowy
2. Fomepizol