Znieczulenie Ogólne Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 2 kolos > Znieczulenie Ogólne Teoria > Flashcards

Flashcards in Znieczulenie Ogólne Teoria Deck (59)
Loading flashcards...
1

Pełne znieczulenie - cele

1. Zniesienie świadomości
2. Zniesienie bólu -> opioidowe leki przeciwbólowe
3. Zniesienie napięcia mięśniowego z zablokowaniem ruchów -> blokery złącza nerwowo-mięśniowego
4. Korzystne tez wywołanie niepamięci

2

Fazy znieczulenia ogólnego

-> widoczne przy starszych, klasycznych lekach np eterze -> obecnie nie

1. I faza (analgetyczna)
2. II faza (pobudzenia)
3. III faza (pełnego znieczulenia chirurgicznego)
4. IV faza (depresji rdzeniowej)

3

I faza znieczulenia ogólnego (analgetyczna)

1. Częściowe zniesienie bólu (anestetyki nie sa w stanie znieść samodzielnie bólu)
2. Niepamięć i euforia

4

II faza znieczulenia ogólnego (pobudzenia)

1. Podekscytowanie, często na pograniczu delirium
2. Opieranie sie działaniu lekarzy
3. Dąży się do max skrócenia

5

III faza znieczulenia ogólnego (pełnego znieczulenia chirurgicznego)

1. Pacjent bez świadomości
2. Zmniejszona tendencja do wykonywania ruchów gałek ocznych
3. Regularne oddychanie (ale podczas operacji respirator)
4. Właściwa faza znieczulenia

6

IV faza znieczulenia ogólnego (depresji rdzeniowej)

1. Zatrzymanie oddychania
2. Całkowite zatrzymanie ruchów gałek ocznych
3. Zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego az do zatrzymania akcji sercowej

7

Anestetyki wziewne farmakokinetyka

1. Wchłaniane i wydalane przez płuca
2. Kompartmentacja w organizmie w rożnych narządach -> zależy od masy, ukrwienia, szybkości przepływu krwi i lipofilnosci tkanki/ narządu
3. Tkanka tłuszczowa gromadzi duże ilosci środka znieczulenia ogólnego -> powoli uwalniany po operacji
4. LZO wziewne sa podawane w ścisłym stężeniu do mieszaniny gazowej

8

Wielkości używane do określenia leków znieczulenia ogólnego w organizmie

1. Cisnienie parcjalne leku znieczulenia ogólnego
2. Stężenie molowe środka znieczulenia ogólnego
3. Współczynniki podziału gazu w rozpuszczalnikach
4. MAC- minimalne stężenie pęcherzykowe
5. Szybkość indukcji

9

Stężenie molowe środka znieczulenia ogólnego

1. Liczba moli środka przez objętość w jakiej sie znajduje
2. Różne w rożnych kompartmentach

10

Współczynnik podziału gazu w rozpuszczalniku

1. Miara rozpuszczalności gazu przy standardowych warunkach ciśnienia i temperatury w rozpuszczalniku
2. Np. krew/gaz, olej/gaz,
3. CNS/gaz jest nieużywany w praktyce (rozpuszczalność w oleju w miarę db przybliża niemierzalną rozpuszczalność w tk. mózgowej)
4. Wysoki współczynnik podziału -> gaz dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalniku
5. Współczynniki podziału sa wyrażone w litrach, nie molach -> np krew/ gaz 0,5 -> oznacza że 0,5 l gazu rozpuszczone w 1 l krwi
6. O sile działania anestetyku decyduje głownie jego rozp w mózgu -> im większy współczynnik olej/gaz tym większa siła działania leku

11

MAC

= Minimum alveolar concentration
1. Minimalne stężenie pęcherzykowe = pęcherzykowe cisnienie parcjalne, które wywołuje najlżejsze znieczulenie
-> mierzone jako zniesienie obronnej odpowiedzi ruchowej na nacięcie skóry skalpelem u 50% populacji
2. Duża zmienność osobnicza -> rzeczywiste stężenie parcjalne może się różnić od MAC -> anestezjolog ocenia cały czas odpowiedz chorego na bodźce
3. Im silniejszy anestetyk tym niższe MAC wymagane do uzyskania znieczulenia

12

MAC Podtlenku azotu

1. MAC = 1,01 atmosfery
2. Aby tlenu było minimum 21% w mieszaninie oddechowej max MAC musi byc ok 0,8-> dlatego N2O jest stosowany tylko jako lek pomocniczy
3. W teorii możliwy jako jedyny, ale wtedy pod zwiększonym ciśnieniem -> inna aparatura

13

MAC Węglowodorów halogenowych

1. MAC = kilka setnych do kilku tysięcznych atmosfery
2. Znieczulenie można uzyskać dodając bd mała ilość leku do mieszaniny oddechowej

14

Ciśnienie parcjalne leku znieczulenia ogólnego

= partial coefficient, cisnienie cząsteczkowe
1. Odsetek molekuł LZO do ogólnej ilosci molekuł gazów w mieszaninie oddechowej
2. Identyczne w każdym kompartmencie w stanie równowagi np. pecherzyki-krew, krew-CNS
3. CNS jest bardzo dobrze ukrwiony -> cisnienie parcjalne leku w CNS bardzo szybko wyrównuje się z tym we wdychanym gazie
4. Mierzenie: ciśnienie parcjalne anestetyku na końcu wydechu -> podobne do tg w CNS

15

Szybkość indukcji leku znieczulenia ogólnego definicja

1. Szybkość z jako można wprowadzić pacjenta w znieczulenie chirurgiczne (fazę III znieczulenia)

16

Czynniki decydujące o szybkości indukcji leku znieczulenia ogólnego

1. Cisnienie parcjalne leku w pęcherzykach
2. Czestość oddechów na minutę
3. Szybkość z jaka narasta cisnienie parcjalne leku we krwi -> współczynnik krew/gaz

17

Szybkość indukcji leku znieczulenia ogólnego

1. Niski współczynnik podziału krew/ gaz -> szybka indukcja znieczulenia
-> współczynnik olej/gaz nie ma większego znaczenia jeśli chodzi o szybkość działania (tylko moc)

18

Cechy leków znieczulenia ogólnego wziewnych o niskim współczynniku krew/gaz

1. Szybko wprowadzają w znieczulenie
2. Szybkie wybudzanie
3. Ich działanie ogranicza przede wszystkim nieprawidłowa perfuzja krwi

19

Leki znieczulenia ogólnego wziewnych o niskim współczynniku krew/gaz nazwy

1. Podtlenek azoty
2. Sewofluran
3. Desfluran

20

Cechy leków znieczulenia ogólnego wziewnych o wysokim współczynniku krew/gaz

1. Wolno wprowadzają w znieczulenie
2. Wolne wybudzanie pacjenta
3. Działanie ogranicza przede wszystkim nieprawidłowa wentylacja pęcherzyków

21

Leki znieczulenia ogólnego wziewnych o wysokim współczynniku krew/gaz nazwy

1. Halotan
2. Enfluran
3. Izofluran

22

Molekularny mechanizm działania wziewnych leków znieczulenia ogólnego

1. Interakcja z miejscem wiążącym na receptorze GABA A
2. ↓ napływu Ca i Na do komórek -> ↓ ich aktywacji
3. Dawniej uważano ze leki te wiązały sie niespecyficzne z miejscami hydrofobowymi na błonach i powodowały ↓ jej płynności /sztywności ->↓ wrażliwości neuronów na bodźce
4. Inne miejsca działania

23

Interakcja z miejscem wiążącym na receptorze GABA A wziewnych leków znieczulenia ogólnego

1. Powoduje ↑ napływu Cl- i wypływu K+ -> hiperpolaryzacja neuronów -> ↓ ich pobudliwości na bodźce

24

Inne miejsca działania wziewnych leków znieczulenia ogólnego

1. Two-pore domain K+ channels -> kanały potasowe zawierajace domenę dwuporową

2. NMDA

25

Leki znieczulenia ogólnego działające na NMDA

1. N2O, cyklopropan i ksenon -> hamują przepływ jonów przez NMDA
2. Ketamina -> blokuje NMDA
3. Fencyklidyna-> bloker NMDA w tym samym miejscu co ketamina, halucynogenna, wycofana

26

Kanały potasowe zawierajace domenę dwuporową budowa

-> two-pore domain K+ channels
1. Piętnaście białek podzielonych na kilka funkcjonalnych rodzin
2. 4 domeny przezbłonowe -> tworzą 2 osobne pory jonowe
3. Funkcjonują jako dimery-> razem 4 pory jonowe

27

Kanały potasowe zawierajace domenę dwuporową działanie

1. Odpowiadają za powolny wyciek K+ w spoczynku (leak current)
2. Efekt: hiperpolaryzacja -> ↓ pobudliwości neuronów
3. Stymulacja tych kanałów na błonie presynaptycznej -> ↓ egzocytozy pęcherzyków
4. Stymulacja tych kanałów na błonie postsynaptycznej-> ↓ pobudzenia neuronów przez wydzielone juz neuroprzekaźniki

28

Kanały potasowe zawierajace domenę dwuporową czynniki aktywujące

1. Jedną z podrodzin aktywują:
1) N2O
2) Cyklopropan
3) Ksenon
2. Druga podrodzinę -> anestetyki halogenowane

29

Podtlenek azotu

1. Sam zbyt słaby aby wywołać znieczulenie chirurgiczne (MAC > 1 atmosfery)
2. Niski współczynnik podziału krew/gaz szybko indukuje znieczulenie
3. Ma właściwości analgetyczne
4. Używany w połączeniu z innymi lekami

30

Halotan

1. Prekursor węglowodorów halogenowych
2. Silny (wysoki współczynnik olej/gaz, niski MAC)
3. Wymaga powolnej indukcji i wybudzenia (wysoki współczynnik krew/gaz)
4. Nie ma nieprzyjemnego zapachu -> stosowany u dzieci