Otępienia 1 Teoria Flashcards Preview

Farmakologia 2 kolos > Otępienia 1 Teoria > Flashcards

Flashcards in Otępienia 1 Teoria Deck (55)
Loading flashcards...
1

Alzheimer - patogeneza

1. Uszkodzenie neuronów, głownie cholinergicznych, prowadzących aksony w kierunku kory czołowej oraz hipokampa
2. Są one uważane za najistotniejsze w procesie pamięci i myślenia twórczego
3. Uszkodzenie występuje pod wpływem amyloidu β

2

Alzheimer cele leków

1. Stymulacja aktywności neuronów cholinergicznych przez zahamowanie cholinesterazy
2. Zwolnienie postępów choroby (statystycznie zmienne)
3. Efektywność: nwlk zmiana, często niezauważalna przez osoby opiekujące sie pacjentem -> nie są w stanie odwrócić procesu chorobowego

3

Florbetapir

1. Lek wiążący się z amyloidem β
2. Używany w badaniu PET do diagnozy choroby Alzheimera

4

Flutematamol

1. Lek wiążący się z amyloidem β
2. Używany w badaniu PET do diagnozy choroby Alzheimera

5

Takryna

1. Pierwszy lek na Alzheimera
2. Krótki czas działania -> wymaga podania kilka razy dziennie
3. Czasem hepatotoksyczna -> została zastąpiona przez nowsze leki

6

Donepezyl

1. Odwracalny inhibitor cholinesterazy mózgowej
2. Moze byc stosowany raz dziennie

7

Rywastygmina działanie

1. Pseudonieodwracalny inhibitor cholinesterazy
2. Tworzy kowalencyjne wiązanie zarówno z cholinesteraza jak i butyrylocholinesteraza
3. Hamuje ChE do czasu rozkładu tego wiązania

8

Rywastygmina częstość podawania

1. 2x na dobę mimo ze t1/2 w osoczu jest krótki

9

Galantamina

1. Inhibitor cholinesterazy
2. Dodatkowo agonista cholinergicznych receptorow N

10

Działania niepożądane inhibitorow cholinesterazy stosowanych w Alzeimerze

1. Z przewodu pokarmowego (nudności i wymioty, biegunka)
2. Bradykardia

11

Memantyna działanie

1. Nowy lek w chorobie Alzheimera
2. Odmienny mechanizm
3. Niekompetytywny antagonista NMDA zależny od potencjału
4. Zahamowanie NMDA-> ochrona przed patologicznym pobudzeniem (toksycznością z nadmiernego pobudzenia)

12

Memantyna działania niepożądane

1. Senność
2. Bóle głowy
3. ↑ BP

13

Piracetam działanie

1. Pochodna GABA
2. Należy do racetamów-> związków zawierających pierścień pirolidinowy
3. Jest lekiem nootropowym -> poprawiający funkcje poznawcze, a w szczególności pamięć, kreatywność lub motywację u zdrowych ludzi
4. Liczne efekty farmakologiczne -> ale nie znany mechanizm działania

14

Piracetam efekty farmakologiczne

1. Moduluje transmisje w CNS (positive allosteric modulator of AMPA receptors and appear to modulate cholinergic systems)
2. Aktywuje metabolizm energetyczny w CNS przez ↑ aktywności CA
3. Normalizuje zaburzona przepuszczalność błony komórkowej
4. Wpływa na czynność neuronów i naczyń krwionośnych w mózgu
5. Poprawia właściwości reologiczne krwi -> ale nie działa bezpośrednio na naczynia
6. Sugeruje się, że wzmacnia mechanizmy neuroprotekcyjne

15

Piracetam zastosowanie

1. Leczenie otępienia -> ale nadal brak przekonujących danych na temat skuteczności
-> ale metaanaliza potwierdza większa skuteczność w stosunku do placebo

16

Winpocetyna działanie

1. Półsyntetyczna pochodna winkaminy-> alkaloidu z liści barwinka mniejszego (Vinca minor)
2. Wykazuje działanie wazodylatacyjne na naczynia mozgu, neuroprotekcyjne i nootropowe
3. Mechanizm: złożony, wpływa na czynniki neuroprotekcyjne, stymuluje metabolizm neuronów i poprawia krążenia
4. Wykazano, że może poprawiać funkcje poznawcze również u zdrowych osób (poprawa pamięci krótkotrwałej)

17

Winpocetyna działanie wazodylatacyjne

1. Poprawia mikrokrążenie i przepływ mózgowy
2. Nie powoduje zjawiska podkradania
3. Niewlk wpływ na krążenie obwodowe i nie wywołuje hipotonii
4. Poprawa krążenia mózgowego w chorobie Alzheimera może zahamować amyloidogenezę (wg niektórych badań)

18

Winpocetyna działanie neuroprotekcyjne

1. Zarówno u otępionych i zdrowych
2. Blokuje kanały sodowe
3. Chroni przed uszkodzeniem przez nadmierne pobudzenie (glutaminergiczne neurony)

19

Winpocetyna działanie nootropowe

1. Hamuje prąd Na i Ca -> pobudza to tworzenie nowych połączeń neuronalnych
2. Hamuje apoptozę neuronów
3. Wykazuje pozytywny wpływ na funkcje poznawcze (spowalnia zaburzenia uwagi, koncentracji i przetwarzania informacji), zwłaszcza przez wpływ na neurony miejsca sinawego i ↑ przekaznictwa NA
4. Poprawia też funkcje poznawcze upośledzone w wyniku niedotlenienia mózgu lub podania Skopolaminy (Hioscyny)

20

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba)

1. Standaryzowany na ilość glikozydów flawonowych i laktonów terpenowych
2. Przeciwdziała objawom osłabienia pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem

21

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) działania niepożądane

-> rzadkie:
1. Zaburzenia zoladkowo-jelitowe
2. Nadwrażliwość na składniki leku
3. Przedłużenie i nasilenie krwawienia -> zwłaszcza gdy stosowany z lekami przeciwzakrzepowymi i przeciwpłytkowymi

22

Środki kontrastowe w chorobie Parkinsona

-> Joflupan
1. Połączony z radioaktywnym 123I (jodem)
2. Wykazuje powinowactwo do presynaptycznych transporterów dopaminy w prazkowiu
3. Umożliwia wykrycie wczesnego uszkodzenia neuronów dopaminergicznych

23

Objawy choroby Parkinsona

1. Hipokinezja -> trudności z czynnościami motorycznymi zależnymi od woli
2. Maskowaty wygląd twarzy
3. Skąpa mimika
4. Drżenie spoczynkowe
5. Sztywność mięśniowa

-> układ dopaminergiczny w istocie czarnej pozostaje w równowadze z układem cholinergicznym z prazkowia -> zniszczenie dopaminergicznego-> ↑ sygnalizacji cholinergicznej

24

Lewodopa działanie

1. Przenika przez BBB do CNS, gdzie jest rozkładany przez dekarboksylazę aminokwasów aromatycznych do dopaminy

25

L-DOPA (Lewodopa) farmakokinetyka

1. Przenika przez BBB przez transporter dla aminokwasow obojętnych -> posiłki bogatobialkowe mogą zmniejszyć wchłaniane L-DOPY
2. Metabolizowany przez dekarboksylazę aminokwasow aromatycznych do dopaminy
3. Najskuteczniejszy lek w chorobie Parkinsona
-> czasem daje spektakularna poprawę

26

Problemy z L-DOPA

1. Po kilku latach jego skuteczność wyraźnie spada
2. L-DOPA ulega metabolizmowi do dopaminy tez na obwodzie -> obwodowe działania niepożądane
3. Działania niepożądane w CNS

27

L-DOPA spadek skuteczności mechanizm

1. Najprawdopodobniej przez to ze jest podawany w sposób przerywany (kilka dawek na dobę) -> źle naśladuje fizjologiczny rytm produkcji dopaminy
2. Zachodzi downregulation postsynaptycznych receptorow dopaminergicznych oraz zmniejszenie intensywności sygnalizacji wewnątrzkomórkowej

28

L-DOPA obwodowe działania niepożądane

1. Hipotonia ortostatyczna (przez rozszerzenie naczyń)
2. Nudności

-> ZAPOBIEGANIE: Karbidopa (inhibitor dekarboksylazy, nie przechodzi przez BBB)

29

L-DOPA ośrodkowe działania niepożądane

1. Ataki psychozy
2. Zjawisko on-off
3. Pojawienie się dyskinez (niemożliwych do opanowania rytmicznych ruchów głowy i tułowia)

30

Ataki psychozy po L-DOPA mechanizm

1. Pobudzenie szlaków dopaminergicznych kontrolujacych zachowanie