Neurokirurgi Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > Neurokirurgi > Flashcards

Flashcards in Neurokirurgi Deck (177)
Loading flashcards...
121

Hvad er risikoen for at dø af sin SAH inden man når ind på hospitalet

Ved førstegang SAH ca 30%, ved andengangs 50%

122

Hvad er den statistiske operativ risiko ved det ikke rumperede aneurisme

Kirurgisk morbiditet (10%)

123

Hvad er aneurismets ruptur risiko hvis der ikke behandles

SE SLIDE

124

Hvad er det ptt dør af ved SAH

SAH'en starter en kaskade af
- reblødning
- ICP øges (risiko for inkarceration)
- vasospasmer (medfører mindre cerebralt flow)
- hydrocephalus
- iskæmi (delayed cerebral ischemia)
- pneumoni (respirator)
- organsvigt (især nyren står af)

125

Reblødningsrisikoen for det rumperede aneurisme

Højst inden for de første 24 timer!
20-30% rebløder inden for 30 dage.

126

Hvordan behandles vasospamer

Calciumantagonist + væske!

127

Hvorfor opstår der hydrocephalus ved SAH

Blødningen clotter afløbet for cerebrospinalvæsken --> øget ICP --> inkarceration

128

Hvilken slags blødning giver AVM

ALLLE 3 - afhænger af hvilken vej det bløder

129

Behandling af AVM

- embolisering (1)
- stråleterapi (3)
- kirurgi (2)
- observation (0)

130

Årsager til IVH

- gennem cirkulationen af CSF
- communicans ant løber under bunden af 3. ventrilken --> hvis det springer med højt tryk bryder gennem det gennem bunden og ind i ventriklen.

131

Hvilket neuron skades ved hhv cervikale og lumbale prolapser

Cervi-thorakalt --> 1. neuronsskade
Lumbalt --> 2. neuronsskade
(ved central prolaps)

132

Patofysiologi bag diskusprolaps

- et mekanisk tryk på nerveroden
- kemisk irritation (nedbrydning af proteoglycaner fra nukleus)
- immunologisk respons (fremmedlegemereaktion)
- vaskulær kongestion (hindret venøst afløb)

133

Hvilken del af nerven rammes ved hhv central, paramedian og lateral prolaps

Central: alle nerver i rygmarven caudalt for

Paramedian: nerveroden der udgår fra den hvirvel

Lateral: ganglionet til nerven som udgår fra niveauet over

134

Objektive fund ved DP

- Stramningsprøve (Lasegues prøve)

135

Definer Cauda Equina syndrom

Akut og komplet stenose af spinalkanalen under niveau L1 (over L1 fås rygmarvsskader) CENTRAL påvirkning af alle nerverødder.

- stor slap blære --> urinretention --> overløbsinkontinens

- afføringsinkontinens (stor slap sphincter)

- føleudfald i ridebukseområdet (sakrale rødder)

Ved Cauda Equina i >24 timer, er chancen for bedring meget lille --> hurtig intervention

136

Årsager til cauda equina syndrom

- fraktur/traume
- spinal metastase
- hæmatom
- epidural absces
- andet

137

Definer rodinkarceration

Påvirkning af en enkel nerverod med inkarcerationstegn (ækvivalent til cauda equina bare kun for én nerverod).

138

Symptomer på rodinkarceration

- aftagende smerter og ophævet sensorik i et dermatom
- progredierende kraftnedsættelse/ paralyse
- arefleksi

139

Differentialdiagnoser til rodinkarceration

- spinaltumorer
- sygdomme i hofteled og bækken
- facetledsartrose
- spinalstenose
- sygdomme i plexus sacralis (??)

140

Behandling af radikulopati (dvs efter cauda equina og rodinkarceration er udelukket)

- analgetika
- fysioterapi/ rygskole
- tid
- spinal-rodblokade

- kirurgi (efter 4-6 uger uden bedring ved ovenstående behandling)

141

Indikationer for spinal kirurgi

- cauda equina / rodinkarceration (<24t)
- svære smerter (i de 4-6 uger)
- recidiverende radikulære smerter
- recidiv prolaps (se sho ca 5%)

142

Operationstyper ved spinalkirurgi

- hemilaminektomi

143

Definer spinalstenose

- central: en indsnævring af spinalkanalen med fortykkelse af ligamentum flavum
- foraminal: en indsnævring af rodkanalen på degenerativ basis

144

Årsager til spinalstenose

- alder (>65 år)
- genetik (anatomi)

145

Symptomer på spinalstenose

Central: neurogen cladicatio, rygsmerter, tunghedsfornemmelse, fleksion i ryggen aflaster og hjælper (dvs det hjælper af cykle og hænge over indkøbsvognen modsat den vaskulære claudicatio),

Foraminal: radikulære symptomer, unilaterale, ingen claudicatio, akutte/midlertidige eller kroniske smerter, sjældent en progredierende motorisk lammelse

LANGSOMT fremadskridende og ptt kan sjældent sætte en dato for hvornår det begyndte.

146

Diff diagnoser til spinalstenose

- vaskulær claudicatio
- osteoartritis i knæ eller hofte
- lumbal prolaps
- polyneuropati
- spinalstenose

147

Behandling af spinalstenose

- konservativ (hvis man ikke kan opereres)
- kirurgi

Ikke en farlig tilstand.

148

Indikationer for OP behandling af spinalstenose

- kort gangdistance
- svære smerter

149

Hvor mange glaukom ptt er der i DK

- 50-60.000 ptt i DK
--> ca. 8000 svært synshandikappede
--> ca. 2000 funktionelt blinde

150

Definer glaukom

= en progressiv opticusneuropati hvor øjentrykket er en væsentlig risikofaktor blandt flere andre.

Ved glaukom er det typisk de acuate fibre som går uden om centraum som rammes, hvorfor de ikke får central synsudfald, men perifert, og det opdages derfor sent.

Normalt øjentryk <21 mmhg