Neurokirurgi Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > Neurokirurgi > Flashcards

Flashcards in Neurokirurgi Deck (177)
Loading flashcards...
151

Hvad bestemmer øjentrykket

Cirkulationen af kammervæsken bestemmer trykket i øjet.
Kammervæsken dannes i corupus ciliare, gennem pupillen, gennem trabekelværket og det uveosklerale afløb.

152

Hvordan inddeles glaukom

Åbenvinklet:
- primært
- sekundært (inflammatorisk glaukom, pigment glaukom, exfoliations glaukom)

Lukketvinklet: fx iris blokerer hos hypermetrope (med katarrakt).
- primært (pupilblok, linseinduceret, plateauiris)
- sekundært (neovaskulært glaukom)

153

Klassifikation af glaukom

- Kongenit glaukom
- juvenilt glaukom
- voksen glaukom

Hos børn under 3 år med glaukom vil øjet vokse så de har store ("okse") øjne.

154

Symptomer på glaukom

- blinde pletter (skotomer) i synsfeltet
- indsnævring af synsfeltet ("kikkertsynsfelt")
- blindhed
- regnbuesyn (når hornhinden bliver ødematøs bryder den lyset anderledes)
-

155

Behandling af glaukom

Sænkning af trykket - target pressure?
- medicinsk (øjendråber - prostaglandinanaloger, betablokkere (obs kontraindikationer), adrenerge agonister, carbonanhydrasehæmmere)
- laser
- kirurgi (filtrerende operation)
---> afhænger af sværhedsgraden og alder

156

Undersøgelse af glukom

- tryk i øjet
- cup-disc ratio ved ophtalmoskopi
- computerstyret perimetri (kortlægning af synsfelt)
- gonioskopi (afdækning af kammervinklen)

157

Behandling af akut lukketvinkelt glaukom

1. Carbonanhydrasehæmmmer iv.
2. Ocgtt. pilocarpin
3. YAG-laser behandling (??)

158

Symptomer ved akut anterior uveit

Subjektivt: smerter, tåreflåd,
Objektivt: ciliærrødme

159

Symptomer på intermediær og posterior uveit

Symptomer: synsnedsættelse, fluer i synsfeltet

160

Ætiologi ved uveitis

Non-infektiøs, autoimmun (ca 80%)
Infektiøs (15-20%)
Maskerade syndrom, CNS lymfom (<5%)

161

Behandling af non-infektiøs uveitis

Steroid (dråber ant, systemisk eller indsprøjtning ved post) - obs trykstigning

162

Halvsidig hovedpine + hornersyndrom er patognomisk for...?

Carotis dissektion

163

Definer Todds parese

= Postiktal lammelse efter epilepsianfald

164

Hvorfor må demente ikke modtage trombolyse

Fordi de gennem deres sygdom allerede har koagulationsforstyrrelser

165

Klassisk symptomtriade ved normal tryks hydrocefalus

Progredierende demens, småtrippende ataksi lignende gang og urininkontinens (urge)

166

Hvordan opdeles kraniebrud og hvornår opereret man

Opdeles i linæer eller komminut brud samt depressions fraktur.

Man opererer/reponerer når den er mere end en knoglebredde forskudt eller ved vedvarende likva sivning

167

Hvordan opdeles kranie traumer

Primære: diffus aksonal skade, fokal læsion, kontusion (irreversibel)

Sekundær: hæmatom, blødning, perforation
---> skal forhindres og behandles

168

Karakteriser epiduralt hæmatom

- arteriel - ofte meningea grene
- linseformet, bikonveks på MR/CT
- begrænses af dura nedbundet til suture
- ofte overliggende kraniebrud
- tiltagende hovedpine, opkast, bevidsthedssløring (GCS >7), pupildilatation, hemiparese --> hurtig progression
- prognosen er bedre end for SAH

169

Hvilke foranstalninger kan man tage ved transport og skadebegræsning af traumeptt

- hyperventilering/ mannitol
- se tegning

170

Karakteriser SAH

- venøs blødning fra brovener
- begrænses af sinus, dvs 1 hemisfære
- halvmåneformat på MR/CT
- kontusioner kan briste ud i subduralrummet = burst lobe
....

171

Karakteriser traumatisk SAH

- diffus blødning i subarachnoidalrummet
- kan give kommunikerende hydrocephalus
- hjernestammekontusioner og blødninger er ofte umiddelbart fatale

172

karakteriser cerebrale kontusioner

- ekspanderende blødning
- masse-effekt
- ødem

173

Karakteriser hjerneødem

- øget volumen af ECV
- kan være lokaliseret eller diffust
- udvikles inden for timer og dage

V(hjerne)+V(blod) + V(csf) + V(ekstern masse) = konstant
--> i starten er der en linær udvikling af ekspansion og tryk, indtil kraniekassen begynder at sætte begrænsninger og trykket bliver kritisk højt

174

Karakteriser cerebral iskæmi

ICP stiger posttraumatisk
- ophævet autoregulation
- vasodilatation, øget blovvolumen cerebralt, men lavt cerebral perfusionstryk
- systemetisk hypotension
- iskæmisk neuronskade efter minutter

Cerebral perfusionstryk = middel arterietryk - ICP

175

Karakteriser incarceration

- ICP normalt under 15 mmhg. Akut volumenreserve 50-70ml
- forhøjet ICP medfører: midtlinjeskift, subfalcin/tentoiral herniation af cerebrum

Symptomer: kvalme, bevidsthedssløring, pupildilatation, BT stiger, puls falder

176

Behandilng der mindsker den sekundære hjerneskade

- kirurgi (ventriculostomi, hemikraniektomi (fx fronto-tempero-parietal-kraniektomi))
- terapeutisk liquordrænage
- lejring
- hyperventilation (nødforanstaltning ved ptt som er ved at dilaterer op, men bruges ikke som længerevarende behandling)
- blodtryksstyring - CPP = MAP-ICP
- hyperton saltvand/mannitol

177

Prognostiske faktorer ved kranietraumer

- alder
- GCS ved indlæggelse
-