Njursten Flashcards Preview

K3 CREN > Njursten > Flashcards

Flashcards in Njursten Deck (10):
1

Grovt indelat, var i urinvägarna brukar konkrement uppstå?

Konkrement bildas huvusakligen i de övre urinvägarna, dvs njurar och uretärer. Urinvägsinfektion och avflödeshinder ökar dock risken för vesikulära konkrement.

2

Vilka är de fyra vanligaste typerna av konkrement?

Kalciumstenar (~75%), infektionsstenar (10-15%), urinsyrastenar (~5%) och cystinstenar (1%).

3

Vilken egenskap hos bakterier ger upphov till infektionsstenar?

Förmågan att producera enzymet Ureas, som bryter ned urea till ammonium och karbonat. Ammonium skapar en alkalisk miljö som främjar kristallisering av salter (av magnesium/ammonium/fosfat).

4

Nämn tre faktorer som kan ge urinsyrastenar.

Gikt, ökat purinintag och malignitet.

5

Hur ser den typiska symtombilden ut vid urinvägskonkrement?

Kraftig, intervallartad smärta lokaliserad i flanken, som orsakas av tryckstegringen i njurbäckenet och uretären med avflödeshinder.
Konkrement i pelvis renalis utgör mer sällan ett kraftigt hinder, varav de ger mindre symtom.

6

Hur stora får njurstenar vara utan att kräva behandling (annat än att vänta)?

Njurstenar under 4mm i diameter skall alltid väntas ut. De mellan 4 och 6mm i diameter skall väntas ut om de sitter i distala halvan av uretären: Sitter de proximalt skall de behandlas. Njurstenar över 6mm i diameter skall alltid behandlas.

7

Vilka är de tre huvudsakliga kirurgiska behandlingsformerna för njursten, och i vilka situationer passar de bäst?

1. ESVL = Extrakorporeal stötvågsbehandling: Används på stenar under 20mm i diameter (dvs 90%).
2. Uretäroskopisk stenmanipulation: Vid distala njurstenar, ffa svårvisualiserade sådana.
3. Perkutan stenextraktion: Väldigt invasiv, används vid stenar >30mm i pelvis renalis.

8

Vilken typ av undersökning bör göras vid utredning av stensjukdom?

DT-buköversikt, eftersom att vissa typer av konkrement inte kan ses på slätröntgen.

9

Njurstenar är en möjlig följd av vitamin D-förgiftning: Hur kommer detta sig?

Vitamin D bidrar, i dess aktiva form, till ökat kalciumupptag från tarmen, vilket kan ge hyperkalcemi som är en riskfaktor för kalciumstenar.

10

Hur kan man förebygga urinvägskonkrement?

Genom att dricka mer vatten, skapar man en mindre koncentrerad urin vilket motverkar stenbildning. Kalciumstenar kan förebyggas genom att motverka hypercitraturi dvs genom tillförsel av kaliumcitrat.