ØNH Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > ØNH > Flashcards

Flashcards in ØNH Deck (260)
Loading flashcards...
31

Hvad skal mistænkes ved halsondt /synkesmerter > 2 ugers varighed

CANCER!

32

Sygdomme som giver konduktivt høretab

Hyppigst: forkølet (2-3 dage) --> inflammation (timer) --> akut otitis media (2-3 dage) --> sekretorisk otitis media (uger/mdr) --> kronisk otitis media

33

Hvor hyppig er akut otitis media

2/3 af alle børn har haft AOM inden 1 års alderen. Hyppigst i 10-12 mdr alderen.

34

Symptomer på otitis media

- katarrhalia
- otalgi
- irritabilitet
- spisevægring
- opkast
- diarre
- flåd (perforation, dræn)

- febrilia
- påvirket almen tilstand
--> under 2 år

35

Agens AOM

- pneumokokker, <2 år
- h influenzae, > 2 år

Disponerende faktorer: alder, rhinitis, immundefekt, amningsophør mens barnet er under 6 mdr

36

Behandling af AOM

- analgetika
- antibiotika
- kirurgi
- vaccination
- social profylakse

37

Definer sekretorisk otitis media

Inflammation i mellemøret --> mucinholdig sekret
Intermitterende irritation, ingen akutte symptomer, dog kan de have hørenedsættelse, lette smerter (undertryk), forsinket sprogudvikling, apati/aggression, svimmelhed/tinnitus.
Hyppigt!!
Oftest forbigående
Disponerende faktorer: alder, rhinitis, immundefekt, amningsophør mens barnet er under 6 mdr

Årsag:
<2-3 år: OAM
>2-3 år: tubadysfunktion (hyppigst pga adenoide vegetationer)
voksne

38

Hvad skal man tænke hvis voksne debuterer med SOM

Rhinopharynxcancer

39

Diagnostik af SOM

- anamnese
- snorken, OSA, mundrespiration
- otomikroskopi
- rhinofaryngoskopi
- tympanometri
- audiometri

40

Definer kronisk otitis media

= irreversible forandringer i trommehinde (essentiel), mellemøre, +/- flåd fra mellemøreslimhinde (sequelae otitidis (inaktiv), suppurativ COM (aktiv))

Hyppig, 2/3 af tubulerede børn

LÆS IGEN EVT I GAMMEL BOG

Modsat SOM og AOM, er den våde kroniske otitis media ofte ensidig (!!)

41

Definer kolesteatom (benæder) og symptomer

= hudcyste (flerlaget pladeepitel) udgående fra trommehinden som trykker på den omkringliggende knogle (ossiklerne, mastoid, kranie).

Symptomer: høretab, smerter, flåd fra øret.

Kongenit: meget sjælden, udviklingsanomali

Erhvervet: 350 nye årligt,
- retraktion - undertryk
- immigration - via defekt
- basalcellehyperplasi - proliferation
- iatrogen

42

Diagnostik af kolesteatom

- otomikroskopi
- kigge efter ved at åbne trommehinden
- MRI, diffusionsvægtet

43

Behandling af kolesteatom

kirurgi

44

Komplikationer til kolesteatom

- mastoiditis acuta
- facialis parese
- døvhed
- meningitis
- epidural absces
- intracerebral absces
- sinus thromboflebitis

45

Årsager til konduktivt høretab

- otosklerose

46

Hvordan ser det konduktive høretab ud på papir ved en audiometri

- luftledningstærskler forhøjet
- air bone gap
- intakt skelneevne
- stapediusrefleks
- Weber mod det syge øre
- Rinne negativ

47

Årsager til sensorineuralt høretab

- presbyacusis
- morbus meniere (anfaldsvis høretab, svær svimmelhed)

48

Karakteristiska ved nystagmus

Perifert udløst --> horisontal/rotatorisk, latens >15 sek, trætbar, høj frekvens, lille amplitude, skifter ikke retning, svimmelhed, opfylder aleksanders lov,

Central --> venrtikal /ren horisontal, umiddelbar, ikke-trætbar, lav frekvens, stor amplitude, kan skifte retning(!!), kun let svimmelhed

49

Hyppigste årsag til perifer udløst svimmelhed - symptomer, diagnostik, behandling

BPPV (benign praksysmal positionel vertigo) (øresten)

Symptomer: akut indsættende svimmelhed ved stillingsændring, varighed optil 1 min, uger til mdr,

Diagnostik: Dix-Hallpikes test, laterale buegangstest

Behandling: Epleys manøvre, (antihistaminer)

Prognose: spontan remission, recidiv tendens

50

Næst hyppigste årsag til perifer udløst svimmelhed - symptomer, diagnostik, behandling

Neuritis vestibularis.

Symptomer: akut svimmelhed (konstant til stede), faldtendens, kvalme/opkast, sengeliggende,

Diagnostik: anamnese + klinik, impulstest, kalorisk prøve

Behandling: antiemetika, antohostaminer, steroid, vestibulær rehabilitering

51

Differential diagnoser til perifer udløst svimmelhed

- hjernestamme apopleksi

52

HINTS undersøgelsesteknik ved modtagelse af ptt i AMA - er skaden central/hjernestamme?

HI: head impuls? (følger blikket med hovedet til den skadede side og laver pt en korrigerende sarccade) - positiv --> perifer ; negativ --> centralt

N: nystagmus? Skifter den retning? Ja --> centralt ; nej --> perifer

TS: test of skew (afdækningsprøve ligesom ved skelen) - kig efter ændringer i vertikalplantet --> ja --> central skade

s. 93 - hvis nogen af testene i HINTS antyder central skade, mistænkes dette ind til modsatte er bevist.

HINTS to INFARCT

IN: head Impulse is Normal (no eye saccade with passive head turning)
FA: Fast-phase Alternating (or bidirectional) nystagmus
RCT: The eye moves to Refixate during the Cover-Test

53

Undersøgelse ved N. facialis parese

- Parasympatiske funktion (N. patrosus sup major)
--> tåresekretion (Schirmers test)

- M. Stapedius funktion
--> stapedius refleks
--> hyperacuticus

- Tympanicus
--> ændret smagssans? Ofte en smag af metal i munden

Komplet øre-næse-hals undersøgelse inkl. otoneurologi

Mimiske muskler

Otomikroskopi - patologi i mellemøret som kan ses

Palpation og UL af parotis --> tumor

Audiometri

MR/CT

54

Hvor sidder facialis paresen

Central: supranukleær læsion

Perifer: infranukleær læsion

Kan pt rynke panden?
Ja: central
Nej: perifer

55

Ætiologi for facialis parese

- idiopatisk (Bells palsy)
- infektion
- cholestetom
-

56

Symptomer og diagnostik ved idiopatisk FP

smerter i øreregionen, uvikler sig hurtigt (timer til dage), påvirket smagsans, hyperacusis/fonofobi, normal tåresekretion (--> epifora)

Diagnostik: udelukkelses diagnose
Bedring efter 3-4 uger, 80% opnår normal remission

Behandling: prednisolon, urglasforbinding og kunstig tårer, mimiske øvelser, tarsorafi/Z-plastik

57

Infektiøse årsager til FP

- Herpes zoster oticus
Diagnose: vesikler i øregangen/mundhulen, smertefuld, ophævet tåresekretion, høretab,
Behandling: velaciclovir
Prognose: 75% sequelae

- Borrelia

58

Hvornår skal man lave en otoneurologisk US (og prioritere den over den normale ØNH US især til eksamen)

- vertigo
- pludseligt opstået høretab
- kranienerveudfald

59

Hvornår skal man lave en otoneurologisk US (og prioritere den over den normale ØNH US især til eksamen)

- vertigo
- pludseligt opstået høretab
- kranienerveudfald

60

Hvordan graderes facialis parese

House Brackmann Scale