ØNH Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > ØNH > Flashcards

Flashcards in ØNH Deck (260)
Loading flashcards...
181

Definer sudden deafness (pludseligt høretab)

= en akutindsættende, sensorineural hørenedsættelse, typisk uden kendt årsag. Symptomerne kan komme i løbet af sekunder eller udvikle sig inden for et eller flere døgn. Graden kan variere fra let høretab til total døvhed.

10/100.000 pr år - 40-60 år. Ukendt ætiologi.

Ved pludseligt høretab skal pt henvises akut til ØNH specialist.

182

Symptomer på sudden deafness

Høretab, tinnitus, en fornemmelse af ubehag/svimmelhed, kvalme og opkast. Propfornemmelse i øret.

Behandles med steroid og antiviral terapi men evidens er sparsom.

183

Ptt skal henvises til MR obs vestibularisschwannom ved...

- klart patologisk fund ved otoneurologisk US
- ensidig hørenedsættelse eller døvhed uden helt sikker årsag
- ensidig tinnitus uden påvist årsag

184

Vigtige prognostiske faktorer ved sudden deafness

- initial størrelse af høretabet - jo større høretab, destoringere prognose
- hørenedsættelsens frekvensomfang - høretab i bas- og mellemregistret heler bedre end diskanttab
- patientens alder - prognosen er ringere med stigende alder
- svimmelhed - udtalte vestibulære symptomer er et dårligere prognostisk tegn

185

Definer tinnitus

= en oplevelse af lyd som ikke forårsages af ydre lydstimulation. Lydende kan variere.

Forekommer ofte eller altid hos 15% af voksen befolkningen.

Ofte symptom ved øresygdomme.

186

Hvordan gradueres tinnitus

Grad I: intermitterende og forstyrre kun i stille miljø og er let afledeligt.

Grad II: konstant til stede, kan fortrænges det meste af tiden, især om dagen ved maskerende lyde og aktivitet.

Grad III: konstant til stede og er fremtrædende og konstant pinefuld.

187

Hvilken type af alle hørenedsættelser er mest almindelig

Presbyacusis

188

Ætiologi bag presbyacusis

- Skade i det cortiske organ: Degeneration af hårcellerne, især dem beliggende i den nederste, basale vinding. Dette tab af enkelte sanseceller ses allerede fra 20 års alderen, og tiltager med tiden. Ved 70 års alderen er omkring 50% af de ydre og ca 25% af de indre hårceller forsvundet.

- Metaboliske forandringer i det indre øre

- Degeneration af hørenerven

- Genetik

189

Hvilke 3 ting (sanser) bruges til at opretholde balancen

Det indre øres balanceorgan, synet og det proprioceptive system.
Hver for sig sender disse systemer information til CNS om balance, bevægelser og om kroppens og hovedets lejring i gravitationsfeltet.

190

Hvad er svimmelhed

En oplevelse af at balanceinformationer ikke stemmer overens

191

Kliniske undersøgelser ved svimmelhed og balanceforstyrrelser

- otoskopi og stemmegaffelprøver
- undersøgelse af kranienervefunktion
- øjenbevægelser (smooth persuit)
- nystagmus (hurtig fase)
- head shake test (hurtige gentagne drejninger af hovedet 20 gange)
- positionstest (positionsnystagmus, Dix-Hallpikes manøvre)
- vestibulær impulstest
- posturografi (Rombergstest)
- Skew-test
- audiogram (tone og tale)
- VNG/ENG (video-/ elektro-nystagmografi - video af nystagmus efter stimulering med vand ved 30 og 44 grader) (kalorisk prøve)

192

Definer akut vestibulært syndrom

= akut indsættende svimmelhed + nystagmus

193

Angiv svimmelhedssygdomme

- Ménières sygdom
- Neuronitis vestibularis
- Benign paroksysmal positionel vertigo (BPPV)
- Vestibulært Schwannom
- Iatrogen skade i det indre øre
- Vaskulær svimmelhed
- Perilymfatisk fistel
- Benign "paroxysmal vertigo of childhood" s. 99
- Neuroborreliose (symptombillede som Ménières sygdom og neuronitis vestibularis)
- Vestibulær migræne
- Labyrintfistel
- Superior canal dehiscence

194

Symptomer og karakteristika for Ménières sygdom

4 hovedsymptomer som kommer i anfald af varierende varighed (halve timer til hele dage): svimmelhed + hørenedsættelse + propfornemmelse + tinnitus.

Debuterer hos midaldrende. Ca 10% debuterer sygdommen samtidig i begge ører.

Hørelsen bliver med tiden permanent nedsat. Med tiden mindskes antallet af rotatoriske svimmelhedsanfald hos de fleste, og patienterne begynder at opleve en kontinuerlig ustadighedsfornemmelse ved bevægelse. Ind i mellem kan de opleve sekundkorte anfald med tab af muskeltonus (Tumarkinanfald) hvor de kortvarigt kan miste balancen

195

Ætiologi ved Ménières sygdom

Uklarlagt, men man mistænker endolymfatisk hydrops, hvor omsætningen af endolymfen er forstyrret med forandrede trykforhold i cochlea og labyrinten.

196

Behandling af Ménières sygdom

1. Information, kontinuitet
2. Aktiv ekspektans
3. Tubulation af trommehinden
4. Betahistin
5. Lokal trykbehandling af mellemøret (Meniett)
6. Saltreduceret kost
7. Diuretika, antiemetika
8. Gentamycin intratympanalt (slår balancefunktionen ud, uden at skade hørelsen)
9. Afskæring af n. vestibularis, destruktion af det indre øre

197

Symptomer og karakteristika for neuritis vestibularis (virus på balancenerven)

Pludselig opstået, kraftig, rotatorisk svimmelhed, kombineret med kvalme og opkastninger, angst og vasovagale symptomer.

Recidiv er sjælden.

Behandling er vestibulær genoptræning (balanceøvelser/ fysioterapi)

198

Symptomer og karakteristika for benign paroksysmal positionel vertigo (BPPV) (øresten)

Symptomer:
- stillingsændringsudløst svimmelhed (fremkaldes af en bestemt ændring i hovedet position)
- kortvarige anfald (5-30 sek) som begynder nogle sekunder efter hovedbevægelsen begyndes (latenstid)
- Gentages hovedbevægelse mange gange mindskes svimmelheden (den er udtrætbar)
- det lavest lokaliserede øre ved anfald er det syge øre

Hyppigste form for otogen svimmelhed.

Skyldes otolitter som er løsnet fra utriculus og har lagt sig i en eller flere buegange, oftest rammes posteriore buegang. S. 96 for buegangsspecifikke symptomer - også for cupulolithiasis som er lejring i loftet.

199

Hvordan diagnosticeres BPPV

Ved Dix-Hall-pikes manøvre --> nystagmus ved bevægelse af hovedet i den afficerede buegangsplan

200

Behandling af BPPV

Repositionsmanøvrer, fx Epleys manøvre.

201

Symptomer på vestibulært schwannom

Progredierende høretab og tinnitus i det ene øre.
Lette balanceproblemer og perioder med svimmelhed provokeret ved hurtige bevægelser af hovedet.

202

Hvad kan give iatrogen skade i det indre øre

- en række lægemidler (fx aminoglykosider, cisplatin og vancomycin)
-

203

Symptomer og karakteristika for vaskulær svimmelhed

Symptomer: hovedpine (80%), svimmelhed (80%), balanceforstyrrelser (70%), kraftesløshed i ekstremiteter (40%), tilfældige paræstesier (30%), tågesyn (40%), dobbeltsyn (25%)
Kan i efterforløbet give kortvarige, sekundkorte perioder med nedsat bevidsthed og fald.

Årsag: forstyrrelser i blodcirkulationen i hjernestammen eller cerebellum. Klassificeres oftest som TCI.

204

Symptomer og karakteristika for perilymfatisk fistel

Opstår ved pludselig trykændring eller et traume i mellemøret, som forårsager en ruptur af det runde eller ovale vindue.
Ofte efter kranietraume eller stapes kirurgi

Symptomer: rotatorisk svimmelhed eller kontinuerlig ustadighedsfornemmelse, hørenedsættelse, tinnitus,

Diagnostik: ved fistelprøve /Henneberts test

205

Hvad kræver det for at kunne stille diagnosen vestibulær migræne

Pt har en alm migræne i anamnesen og bør have haft to eller flere anfald med relativt akut debuterende, kraftig svimmelhed med tidsforløb sv.t. migræneanfald (timer til dage). Desuden skal andre årsager til svimmelheden være mindre sandsynlige.

206

Definer Tullios fænomen

= en kraftig lyd kan udløse en vestibulær stimulation medførende svimmelhed og nystagmus.

Ses ved labyrintfistler - en blottelse af eller åbning til den hindede labyrint. Ved fx. kolesteatom, medfødt syfilis eller frakturer i os temporale kan den benede labyrint udtyndes så meget at trykforandringer i mellemøret forplantes til det indre øre.
Kan også ses ved superior canal dehiscence hvor der er en medfødt eller erhvervet knogleblottelse over den superiore buegang til fossa media.

207

Diagnostik af labyrintfistel

Fisteltest + Frenzels eller Bartels briller

208

Hvad skal man være obs på ved børn med hørenedsættelse/døvhed? (tænk syndromer)

Syndromet Jervell og Lange-Nielsens syndrom medfører udover døvhed også hjerterytmeforstyrrelser med langt QT interval, hvorfor alle børn med hørenedsættelse/døvhed skal have taget EKG så snart hørenedsættelsen bliver konstateret.

209

Teknisk behandling af hørenedsættelse

- høreapparater
- cochlear implant

210

Afgræns rhinopharynx

Fortil: begge choanae og næseseptums bagkant

Opadtil-bagtil: sinus sphenoidalis og forfladen af de cervicale corpora, på slimhinden er adenoide vegetationer

Bagtil: torus tubarius (bueformet hvælving hvor tube-ostiet ligger bag)