ØNH Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > ØNH > Flashcards

Flashcards in ØNH Deck (260)
Loading flashcards...
211

Angiv næsens karforsyning

Lateralvæggen:
- a. carotis interna --> a. ethmoidalis anterior
- a. carotis externa --> a. maxilaris, a. palatinus descendens

Septum:
- Locus Kiesselbachii fra a. ethmoidalis ant og grene fra a. labialis.

Venøs drænage: venerne følger arterierne og tømmer sig i plexus pterygoideus, plexus ophtalmicus og derefter i sinud cavernosus --> en infektion kan derfor spredes intrakranielt

212

Hvordan adskiller næsens blodkar sig fra kroppens resterende

- fenestrerede kapilærer
- venøse sinusoider
- arterio-venøse shunts
- pericytter (gør at karrene kan formindske deres diameter)

213

Angiv næsens innervation

Sympatiske nerver (regulering af kartonus og kirtelsekretion)
- følger de store arterier og vener fra ganglion cervicale superius
- tilskud fra grene fra n. trigeminus

Parasympatiske nerver (kardilatation og sekretion)
- fra hjernestammen og ganglion sphenopalatinum

Sensoriske nerver (nysen, kardilatation, kirtelsekretion og øget sekretion af protein)
- n. ophtalmicus og n. maxillaris med grene fra ganglion trigeminale

214

Definer næsecyklus

Hviletonus i de sympatiske nerver til de venøse sinusoider er oftest forskellig i de to næsekaviteter - det fører til at blodfylden varierer i perioder på 2-4 timer, så størstedelen af luftstrømmen går gennem den ene næsekavitet en perioden for senere at skifte til den anden.
--> træls når det ene næsebor er stoppet

215

Angiv næsens reaktionsmåder

- nysen (refleks)
- tilstopning (øget blodfyldning i næsens svulmelegeme (de venøse sinusoider))
- serøs sekretion (åbning af tight-junctions, høfeber)
- mukøs sekretion (slimproducerende bægerceller og submukøse kirtler)

216

Hvad omfatter inspektion og palpation af den ydre næse

- deformiteter?
- infektioner, impetigo?
- tumorer?
- sår, blødninger, hæmatomer?
- skævheder i knogle og brusk?
- hævelser og hæmatomer omkring øjnene?
- protrusion af øjne? (exophtalmus kan give mistanke om infektiøs spredning eller tumor indvækst i orbita)
- septums placering i columella?

Palper evt asymmetrier

- fremmedlegemer?

217

Hvad skal der lægges vægt på i anamnesen

- er symptomerne ensidige eller bilaterale?

218

Tentitative diagnoser ved børn med gener i form af nasalstenose eller purulent sekretion

- fremmedlegeme (!!)
- unilateral choanal atresi

219

Tentitative diagnoser ved voksne med gener i form af nasalstenose eller purulent sekretion

- sinuitis
- sjældne tilfælde, tumor

220

Nasale undersøgelsesmetoder

- anamnese
- inspektion og palpation
- rhinoscopia anterior (før og efter detumescering med alfa-adrenergreceptorstimulerende stoffer --> så slimhinden falder sammen) med næsespekulum + pandelampe
- rhinoscopia posterior med spejlundersøgelse
- endoskopi (bagerste del af næsekaviteten, rhinopharynx, sinus maxillaris og dens ostier)
- dugprøve, lytteprøve (undersøgelse af luftflow gnm næsen)
- rhinomanometri (måling af vejrtrækningsmodstand)
- peak nasal inspiratory flow (PNIF)
- olfaktometer / EEG (lugtesans)
- subjektiv lugtetest (identifikationstest, tærskelværditest, diskriminationstest)
- objektiv olfaktometri
- UL af kæbehulerne

221

Hvad udmunder i næsekaviteten og hvor

Meatus inf: ductus nasolacrimalis

Meatus media: ostierne fra kæbehuler og pandehuler

Meatus sup: bagerste sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis

222

Hyppigst tumorform i bihulerne

planocellulært karcinom

Andre tumortyper: lymfom, adenokarcinom, sarkom

223

Årsager til nasalstenose hos børn

Hyppige:
- infektioner
- allergi
- forstørrede adenoide vegetationer

Almindelige:
- fremmedlegemer
- skæv næseskillevæg (septumdeviation)
- hæmatom i næseskillevæggen

Sjældne:
- choanal atresi
- tumor
- meningocele

224

Årsager til nasalstenose hos voksne

Hyppige:
- infektioner
- septumdeviation
- conchahypertrofi
- allergi
- hyperreaktivitet
- forstørrede adenoide vegetationer
- graviditet
- lægemiddelbivirkning

Almindelige:
- septumhæmatom
- septumabsces
- septumperforation
- sammenvoksninger
- tumorer

Sjældne:
- atrofisk rhinitis
- Wegeners granulomatose
- rhinolithiasis

225

Misdannelser og udviklingsanomalier i næse- og bihuler

- choanal atresi
- læbe-gane spalte
- cyster (dermoidcyster, meningoecphalocele)
- cystisk fibrose
- primær ciliedyskinesi
- asymmetrier
----> septumdeviation
----> laterale næsevæg (concha bullosa)

226

Beskriv choanal atresi

- membranøs eller ossøs
- uni- eller bilateral

Nyfødte kan ikke mundrespirere, hvorfor dobbeltsidig choanal atresi kan være livstruende.

Symptomer: ensidig forkølelse

Diagnostik: endoskopi med efterfølgende CT til at afgøre om den er ossøs eller membranøs

Behandling: kirurgi

227

Nasale symptomer ved CF

Kroniske øvre luftvejsinfektioner. Først med stafylokokker og senere i sygdomsforløbet med pseudomonas. De kroniske infektioner medfører hypertrofi af de adenoide vegetationer.

Adenoide vegetationer, recidiverende sinuitis og bronkitis hos børn bør give anledning til CF test.

228

Årsager til, symptomer på og behandling af tør næse

Hyppige årsager:
- tør vinterluft
- aircondition
- lægemidler der giver mundtørhed
- udstødningsgas og luftforurening
- klimakteriet

Symptomer:
- kløe og irritation i næsen
- indtørret slim og skorper
- nasalstenose

Behandling:
- fysiologisk saltvand
- blødgørende næseolier
- behandling over flere måneder

229

Typer af kronisk rhinitis

- atrofisk rhinitis
- sicca anterior rhinitis

230

Symptomer på atrofisk rhinitis

Tørre og atrofiske slimhinder dækket af tørre seje skorper. Næsekaviteten er ofte rummelig pga concha-atrofi. Sekretet i næsen lugter dårligt pga anaerobe bakterier.

Årsagen er uklar - måske hormonel?

Behandling:
- fysiologisk saltvand
- blødgørende næseolier

231

Symptomer på sicca anterior-rhinitis

Tør skorpebelagt slimhinde på septums forreste del. Evt blødning fra slimhinden, især hvis pt piller skorpen af.

Ses især hos næsepillere som hos ptt der opholder i tør og slimhindeirriterende luft.

Komplikationer: septumnekrose med perforation (blødning, skorpedannelse, paradoksfornemmelse af næsetæthed og hvislende lyd ved nasal respiration.

Behandling: irritanten fjernes. Isoton saltvandsskyldninger. Blødgørende næseolier.

232

Typer af hudinfektioner i næseregionen

- Erysipelas (betahæmolytiske streptokokker, ofte blandet med S. Aureus) - skarpt afgrænset rødme, let eleverede hudforandringer.

- Næsefurunkler (S. Aureus og S. epidermidis) - udgår ofte fra en inficeret hårfollikel eller fissur. Næsen bliver rød, hævet og varm.
---- OBS kan sprede sig hæmatogent --> sinus cavernosus-trombose!!

- Fissur i vestibulum nasi

Diagnosticeres på det kliniske billede

Behandling: AB, indlæggelse ved almen påvirket.

233

Symptomer på sinus cavernosus trombose

Udtalt ødem af orbita, fremhvælvede bulbus oculi, chemosis, og øjenlågsødem. Pt er alment påvirket, højfebril og har svær hovedpine med kvalme og evt opkast.

Behandles med partenteral AB i sepsisdoser og AK behandling

234

Hyppige årsager til septumperforation

- traume
- Wegeners granulomatose
- tidl septumkirurgi
- kokainmisbrug

235

Definer odontogen sinuitis

Kindernes relation til sinus maxillaris bund gør at infektion hurtigt spredes.

Har pt tidligere fået fjernet tænder, kan der stadig sidde et rodstykke gemt.

236

Symptomer ved odontogen sinuitis

tandpine, trykken i maxillen. Når rodspidsabscessen er perforeret til kæbehulen kommer der ildelugtende ensidigt nasalt flåd.

Ved podning findes anaerobe mundhulebakterier --> AB + sanering

237

Hvordan adskilles rhinitis og rhinosinuitis

På sygdomsvarigheden og ikke på symptomer eller undersøgelsesfund.

Agens: rhino-, parainfluenza-, corona virus

238

Komplikationer til rhinitis

Otitis media, sinuitis, bronkitis

239

Symptomer på bakteriel rhinosinuitis

Uofficielt
Grøngul sekret, hovedpine, ømhed over bihuler, smerter ved foroverbøjning og smerter i bihuleområdet eller tænder.

Officielt:
- pus i meatus medius
- kakosmi (fornemmelse af dårlig lugt)
- bifasisk sygdomsforløb (starter med en forkølelse)
- ensidige smerter og/eller sekret stagnation
- symptomer som varer mere end 10 dage

240

Typer af sinuitis maxillaris

Ikke-bakteriel
- slimhindehævelse
- aspiration giver intet udbytte
- serøst og/eller mukøst sekret

Bakteriel med spontan drænage
- purulent sekretion
- pus i meatus medius
- aspiration giver purulent sekret

Bakteriel uden drænage
- fortættede kæbehuler på CT
- ikke med sikkerhed pus i meatus medius
- aspiration giver purulent sekret

agens: h. influenzae, S. pneumoniae