ØNH Flashcards Preview

Hjerte-lunge-kar > ØNH > Flashcards

Flashcards in ØNH Deck (260)
Loading flashcards...
241

Beskriv akut ethmoiditis

Alvorlig form for sinuitis hos førskolebørn. De har oftest feber, kan være udtalt alment påvirket og der kan ses en øm, mørkerød hævelse ved næseroden og mediale øjenkrog.
Dislokation af øjet lateralt og nedad taler for en subperiostal absces i orbita.
Sinus-cavernosus-trombose skal mistænkes ved chemosis, synsnedsættelse og meningeale symptomer (NRS, lysskyhed og hovedpine)

Alle børn med fulminant ethomoiditis indlægges.

242

Komplikationer til sinuitis hos hhv voksne og børn

Voksne:
- sinuitis frontalis --> meningitis og intrakranielle abscesser

Børn
- sinuitis ethomoidalis --> synstab ved spredning til orbita

243

Definer kronisk rhinosinuitis

Mindst to af symptomerne nasalstenose, næseflåd og ansigstssmerter samt nedsat lugtesans i mere end 12 uger.

Ved den objektive US findes purulent sekret, ødem eller polypper i meatus media eller CT-diagnosticeret slimhindeødem i bihulerne eller i det ostiomeatale kompleks.

244

Typer af kronisk rhinosinuitis

- Kronisk rhinosinuitis uden polypper (CRSsNP)
- Kronisk rhinosinuitis med polypper (CRSwNP)

245

Symptomer på og behandling af kronisk rhinosinuitis

Symptomer: næsetæthed, varierende grad af flåd, smerter

Behandling: nasalsteroid

246

Definer ASA-triaden (Samters triade)

Nogle ptt med næsepolypper har samtidig astma og intolerance over for acetylsalicylsyre eller andre NSAID som udtryk for en abnorm arakidonsyremetabolisme.

Triaden udgøres altså af NÆSEPOLYPPER + ASTMA + ASA-INTOLERENS

247

Ætiologi bag næsepolypper

Lokal allergi mod superantigener fra bakterier som stafylokokker og pseudomonas. Eksotoksiner fra bakterierne kan give anledning til en polyklonal T-celle-aktivering med produktion af IgE-antistoffer rettet mod superantigener.

248

Symptomer og behandling ved næsepolypper

Forkølelse som aldrig går over.

Behandling: nasalsteroid, evt systemisk steroid eller kirurgi

249

Hvordan opdeles allergisk rhinitis

Persisterende (pelsdyr og husstøvmider) og intermitterende (<4 uger)(sæsonbetinget, birke- og græspollen)

70% af alle patienter med allergisk astma har samtidig allergisk rhinitis.

Obj: ved rhinoskopi ses en hævet, bleg eller let cyanotisk slimhinde med et vandigt/mukøst sekret hvori der ved mikroskopi ses eosinofile leukocytter.

250

Behandling af allergi(sk) rhinitis

1. systemisk/lokal antihistamin
2. nasal steroid
3. systemisk steroid
4. hyposensibilisering (allergivaccination eller tabletbehandling)

251

Typer af ikke-allergisk rhinitis (kræver at allergi og infektion er udelukket)

- lægemiddeludløst rhinitis (langvarig brug af detumscerende næsespray, alfa- og betablokker, neuroleptika)
- hormonelle årsager (dog inkl. graviditets rhinitis som oftest har en allergisk komponent)
- systemsygdomme (granulomer og vaskulitis)
- miljø- og arbejdsrelateret rhinitis
- løbenæse (kolinerg rhinitis)
- idiopatisk rhinitis
- lokal IgE-produktion

Behandling er eliminering af udløsende årsag+ næseskylning med isotont saltvand + nasalsteroid evt kirurgi

252

Symptomer ved tumor i næse og bihuler

Næsetæthed, sekretion, blødning, tryk og fyldefornemmelse - ofte unilateralt og tiltagende

253

Typer af benigne tumorer i næse og bihuler

1. eksofytisk papillom (i næseåbningen) (HPV)
2. invert papillom (inde i næsekaviteten) (kan forveksles med polypper, ensidigt, 10% risiko for malign transformation - biopsi ved polypper!!)
3. angiomer
- pyogent granulom (septum, recidiverende blødning)
- osteom (pandehulen)
- juvenilt angiofibrom (recidiverende blødning, hormonrelateret (yngre mænd)), biopsi er kontraindiceret pga blødning)

254

Typer maligne tumorer i næse og bihuler

- hudcancer (BCC,
- kræft i slimhinderne (1. planocellulært karcinom, 2. adenokarcinom

255

Årsager til epistaxis

- traume
- forandringer i slimhinden
- defekte blodkarvægge (fx telangiektasier som ses ved mb. Osler)
- dårlig hæmostase (fx ved von Willebrands sygdom)

Blødningen stammer ofte fra locus Kiesselbachii

256

Behandling af epistaxis i hjemmet

- rens næsen for koagler
- hold om næsefløjene i 10 minutter med mundrespiration
- sut på is
- ilæg en vattot evt væden med alm næsedråber
- sammenpres igen næsefløjene i 10 minutter
- fortsætter blødningen i mere end 20 min, søges læges

257

Behandling af epistaxis ved læge

1. lokaliser blødningen

- synligt kar på septum ætses med syre eller koaguleres med diatermi
- diffus slimhindeblødning fortil behandles med spongostan
- alternativt til blødning fortil eller bagtil tamponeres

258

Definer mukocele

= cyste som består af bihuleslimhinde med ophobet mucus. Opstår pga en blokering af bihuleostiet, fx efter tidl. operation eller fraktur --> stagnation og trykstigning. Mukocelet vokser langsomt og destruerer den omgivende knogle.

Hyppigst sinus ethomidalis og frontalis --> symptomer som hævelse i mediale øjenkrog med lateral-kaudal forskydning af bulbus, men der er ingen smerter eller rødme. Evt exophtalmus og diplopi.

Behandling: kirurgi (marsupialisation) - bred åbning som integrerer kaviteten med den omgivende slimhinde.

259

Symptomer på forstørrede adenoide vegetationer

Alder 7-8 år.
- konstant mundrespiration
- snorken
- apnøer under søvn v. samtidig hypertrofi af tonsiller
- træthed
- lukket snøvl
- hæmmet vækst (påvirker ansigtets udvikling --> smallere og længere, den hårde gane bliver høj og smal, kort mandibel)

Behandling: adenotomi ved børn over 2.

260

Ved nasalstenose opdeles i:

- slimhindehævelse
- anatomiske afvigelser, medfødte
- anatomisk afvigelser, erhvervede
- obstruerende tilstande

s. 169-179!!!