Sedativa Flashcards Preview

Paraklinik > Sedativa > Flashcards

Flashcards in Sedativa Deck (40)
Loading flashcards...
1

Hvilke lægemidler er der inden for sedativa?

1) Phenothiaziner
2) Alpha2-agonister
3) Benzodiazepiner
4) Butyphenoner
5) Tricycliske antidepressiva
6) Selektive serotonin reuptake inhibitorer

2

Nævn 3 phenotiaziner

1) Acepromazin
2) Chlorpromazin
3) Promazin

3

Phenotiaziner - indikationer?

1) Sedation
2) Potenserer anæstetika og analgetika
3) Ekstrapyrimidale symptomer
4) Blokerer apomorfin induceret emesis
5) Hæmmer e-coli enterotoxin induceret diarré
6) Hæmmer morfin excitation hos kat
7) Antihistaminerg

4

Phenothiaziner - kontraindikationer?

1) Hypotension
2) CAVE adrenalin
3) Let hypothermi
4) Ingen analgesi
5) Katalepsi
6) tremor
7) Nedsat hjerte og resp. frekvens

5

Phenothiaziner - ADME?

A: Lav biotilgængelighed, hund 20%
Acepromazin: PO (Hund og kat), IV, SC, IM
Promazin: PO i foder, ko og hest
IV, IM, hest, hund, kat
Chlorpromazin: IV (hund og kat), IM (Hund, kat, ko, svin)
D: Stort Vd, Høj proteinbinding >99%
M: Lever
E: T1/2 hest 3 timer, T1/2 hund 7 timer

6

Phenothiaziner - virkningsmekanisme?

1) Dopamin antagonist, substantia nigra/ corpus striatum, frontal cortex
2) Norepinephrin, alfa-blokade
3) Serotonin, (5-HT) antagonist
4) Acetylcholin antagonist

7

Alfa2-agonister - indikationer?

1) Beroligelse nervøse dyr
2) Diagnostisk undersøgelse
3) Præmedicinering, v. operation
4) mindre kirurgi

8

Hvad giver man ofte sammen med xyazin til hund og kat?

Ketamin

9

Hvad giver man ofte sammen med xyazin til hest?

Morfin

10

Hvor følsomme er kvæg over for alfa2-agonister?

Meget følsomme -> bliver brugt til vilde kvier

11

Svin og Xylazin? Hvad skal man tænke på?

Svin må ikke få xylazin alene

12

Alfa 2 agonister - effekt på CNS?

1) Sedation
2) Analgesi, species variabel
3) Muskelafslappelse
4) Stimulerer emetisk center, hund og kat
5) Hypnotiske

13

Alfa 2 agonister - effekt på kredsløbet?

1) Initialt øget perifær modstand -> øget blodtryk
2) Bradycardi -> hypotension
3) Arytmier
4) Nedsat slagvolumen
5) Ceiling effekt

14

Alfa 2 agonister - effekt på respirationen?

1) Let depr. -- potentierer barbiturater

15

Alfa 2 agonister - effekt på urinorganerne?

Øger diuresen

16

Alfa 2 agonister - endokrine effekter?

1) Nedsat insulin frigørelse -> hyperglykæmi og Glukosuri (Derfor den øgede diurese)
2) Øget frigørelse af væksthormon

17

Hvad er antidoten til alfa2-agonister?

Antisedan / Atipamezol

18

Benzodiazepiner - nævn 3

1) Zolazepam
2) Diazepam
3) Midazolam

19

Benzodiazepiner - Virkningsmekanisme?

Stimulerer GABA

20

Benzodiazepiner - Indikationer?

1) Anticonvulsiva
2) Muskelrelaxantia ifbm. induktion
3) Sedation, species variabel
4) Potenserer anæstetika og analgetika

21

Hvad er antidoten til benzodiazepiner?

ntidot - flumazenil

22

Benzodiazepiner - bivirkninger?

1) Excitation, hund og kat
2) Lokal irriterende IM og IV
3) hyperalgesi postoperativt

23

Nævn to Butyrophenoner

1) Droperidol
2) Azaperon

24

Butyrophenoner - virkningsmekanisme?

Antagonist

D2 > D1 > alfa1 > 5-HT2

25

Butyrophenoner - Indikationer?

1) Sedation
2) Potenserer anæstesi og analgesi

26

Butyrophenoner - bivirkninger?

Hypotension, men ikke i samme grad som phenotiazider

27

Tricykliske antidepressiva - Virkningsmekanisme?

Hæmmer re-uptake af NA og serotonin

28

Nævn et tricyklisk antidepressivum

Clomipramin

29

Hvad omsættes Clomipramin til, og hvilket effekt har metabolitten?

Omsættes til desmethylchlomipramin -> anicholinerg effekt, muskarine receptorer

30

Hvad er T1/2 og biotilgængeligheden af Clomipramin?

- T1/2 (hund) 5 timer
- Biotilgænelighed 15-20%