Antibiotika Flashcards Preview

Paraklinik > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (103)
Loading flashcards...
1

Er penicilliner tids- eller koncentrationsafhængige?

Tidsafhængige

2

Er penicilliner bakteriecide eller bakteriestatiske?

Bakteriecid

3

Nævn de forskellige typer af penicilliner og nævn de stoffer du kan i hver gruppe

Naturlige: Penicillin G
Penicillin V (Syrefast)

Beta-lactamase resistente: Oxacillin
Cloxacillin
Dicloxacillin
Methacillin

Aminopenicilliner: Ampicillin
Amoxycillin

Bredspektrede: Piperacillin
Ticarcillin
Carbenicillin

4

Penicilliner - ADME?

A:
Penicillin G: IM, SC, IV (Ikke de tunge opløsninger!! )
Penicillin V: Også oral
Aminopenicillin: IM, IV, SC, PO(amoxycillin)
Beta-lactamase resistente: PO, IM
Bredspekt: IM, IV
D: lav proteinbinding, organisk syre, lav proteinbinding
M:
E: Renal elimination, tubulær sekretion

5

Hvilke formuleringer findes der af penicillin G?

Na & K salt: Letopløselig
Procain: Tungere opløselig
Benzantin:Tungt opløselig!

6

Hvordan er aminopenicillinernes lipofilicitet i forhold til de naturlige penicilliner?

Mere lipofile

7

Hvordan er aminopenicillinernes spektrum i forhold til de naturlige penicilliner?

Udvidet spektrum -> mere G- fx Salmonella og E.coli

8

Hvad kan man gøre for at udvide aminopenicillinernes spektrum mere og gøre dem mere resistente?

Indgive dem med Clavulansyre

9

Hvad bruges Antistaphylokok (Beta-lactamase resistente) mest til?

Pyoderma mindre dyr

Intramammær infusion (Cloxacillin)

10

Hvilken bakteriespecies er penicillinerne med udvidet spektrum kendt for at tage som andre ikke tager?

Pseudomonas
(Og flere gram-)

11

Hvorfor er penicilinerne med udvidet spektrum effektive overfor pseudomonas og andre Gram -?

De er gode til at trænge igennem deres cellemembran

12

Penicilliner - bivirkninger?

1) Hypersensitivitetsreaktioner
2) Ødelagt bakterieflora i små gnavere -> clostridium overgrowth (efter oral)
3) Høje konc. -> inhibere GABA -> excitering og anfald

13

Hvorfor er Procain reguleret inden for hestevæddeløbsverdenen?

Fordi det kan excitere heste og maskere smerte

14

Hvordan er halveringstiden for cephalosporinerne?

kort halveringstid, skal administreres 3-4 gange om dagen.
Olieopløsning - længere ophold i kroppen

15

Hvad er den optimale T > MIC for cephalosporinerne?

50 % af doseringsintervallet

16

Hvordan er lipidopløseligheden af cephalosporinerne?

Minimal lipidopløselighed

17

Hvordan elimineres cephalosporinerne?

Uomdannet i urinen

18

Nævn stoffer og deres administrationsformer for de forskellige generationer af cephalosporiner

1. generation:
Cephadroxil (PO, hund)
Cephalexin (PO, hund)
Cephaperin (Intra mammær)

2. generation:
Cephuroxim

3. generation:
Cephovecin (SC, hund og kat)
Cephoperazon (Intra mammær)
Cephtiofur (IM)

4. generation:
Cephquinom (IM + Intramamær)

19

Fortæl hvad du kan om de forskellige generationer af cephalosporiner

1. generation = Mest gram positiv

2. generation = mere gram negativ, men ikke mere gram + end 1. generation

3. generation = mere gram negativ, men mister på gram positiv siden

4. generation = Bredspektret inkl. Pseudomonas aeruginosa

20

Cephalosporiner - bivirkninger?

1) Hypersensitivitetsreaktioner
2) Vomitus
3) Diarré

21

Penicilliner - virkningsmekanisme?

Hæmmer bakteriel cellevægssyntese og forstyrrer cellevægsintegriteten.
Binder til PBP´s (Penicillin binding proteins) i bakteriecellevæggen og forhindrer transpeptidasen i at virke.

22

Aminoglykosider - virkningsmekanisme?

Virker på den bakterielle proteinsyntese.
Binder til 30 s konglumeratet

23

Er aminoglykosider
Bakteriecide / Bakteriestatisk?
Konc. afhængig / Tidsafhængig?

bakteriocid og konc. afhængig

24

Hvordan er lipidopløseligheden af aminoglykosider?

Ringe lipidopløselighed

25

Hvad bruges aminoglykosider ofte til?

Bruges ofte til tarminfektioner, da de bliver i tarmen efter PO

26

Hvordan kommer aminoglykosiderne ind i bakteriecellen?

Vha. af en oxygenkrævende transporter (anaerobe er resistente)

27

Hvad er aminoglykosider gode i kombination med?

Gode i kombi med penicilliner - kommer lettere ind når bakterien er “leaky”

28

Aminoglykosider - ADME?

A:
D: Lav proteinbinding
M:
E: Udskilles umetaboliseret igennem nyrerne

29

Er der kort eller lang tilbageholdelsestid på aminoglykosider?

lang tilbageholdelsestid på fødevareproducerende dyr (op til 18 måneder)

30

Aminoglykosider - tox?

Ototoxicitet:
Vestibulær - streptomycin og gentamycin
Cochlear - dihydrostreptomycin og Neomycin

Nephrotoxicitet:
klistrer til proximale tubuli -> endocytose --> nekrose af nephroner

CNS toxicitet:
muskelparalyse, Neomycin, Gentamycin