Ektoparasitære midler Flashcards Preview

Paraklinik > Ektoparasitære midler > Flashcards

Flashcards in Ektoparasitære midler Deck (34)
Loading flashcards...
1

Nævn de(n) stofgruppe(r) der er kontaktgift(e)

1) Pyrethriner
2) Klorerede kulbrinter
3) Alkylfosfater / Carbamater
4) Neonicotinoider
5) Phenylpyrazoler

2

Nævn de(n) stofgruppe(r) der er mavegift(e)

1) Alkylfosfater / Carbamater
2) Avermectiner

3

Nævn de(n) stofgruppe(r) der er inhalationsgift(e)

1) Amitraz

4

Hvad er pyrethriner oprindelig isoleret fra?

Chrysanthemum (Pyrethrum)

5

Fortæl om de naturligepyrethroider

Der er 6 naturlige insekticid estere:

- Pyrethrin 1-2, (specielt disse to er virksomme)
- Jasmolin 1-2
- Cinerin 1-2

Ødelægges af UV-lys, syre og base

6

Hvad er forskellen på de syntetiske og naturlige pyrethroider?

yntetiske pyrethroider: Mere stabile molekyler, længere residualaktivitet

7

Pyrethriner - Virkningsmekanisme?

1) Hæmmer inaktivering af Na-kanaler i nerver -> gentagen fyring eller depolarisering -> død
2) Hæmmer GABA- og glutamatstyrede kloridkanaler
3) Hæmmer voltage-gatede Ca++ kanaler

8

Pyrethriner - tox?

Lidet toxisk for værtsdyret, 1000 gange mere toksisk for arthropoder

Akut toxicitet i dyr: 0,2 - 1,5 g/kg

9

Nævn 2 pyrethriner? og deres spektrum?

1) Permethrin (Lus, lopper og flåter)
2) Flumethrin (Lus, mider og flåter)

10

Alkylfosfater / Carbamater - Virkningsmekanisme?

AChEsterase hæmmer -> overstimulering af cholinerge receptorer -> Kramper -> død

11

Nævn et alkylfosfat man bruger mod ektoparasitter.

Hvad er spektrum?

Phoxim (Lus, lopper, mider, flåter)

12

Neonicotinoider - virkningsmekanisme?

Stærk affinitet til nicotinerge receptorer hos ektoparasitter -> forhindrer Na-kanalens lukning (Irreversibel) -> lammelse - død

13

Hvorfor er neonicotinoider ikke meget toxiske for pattedyr?

Meget svag affinitet til nicotinreceptorer hos pattedyr (Anden type receptor)

14

Hvordan administrere man neonikotinoider?
Hvilke dyr?

Cutan applikation

Hund og kat

15

i hvor høj grad absorberes neonikotinoider over huden?

Ringe penetration gennem huden

16

Hvor toxiske er neonikotinoider?

Ringe toxicitet

17

Nævn et neonikotinoid

Imidacloprid

18

Phenylpyrazoler - virkningsmekanisme?

Blokkerer GABA og glutamat regulerede kloridkanaler i nerveceller

19

Phenylpyrazoler - Hvor meget absorberes gennem huden? Deponeres det nogle steder?

< 1% af dosis absorberes gennem huden, deponeres i svedkirtler og hårfollikler

20

Phenylpyrazoler - tox?

Dermal LD50 > 2000 mg/kg!!!!!

GABA antagonist -> hyperaktivitet, hyperexcitabilitet fra axcitatoriske system

21

Nævn et phenylpyrazol

Fipronil

22

Imidacloprid - Spektrum?

Lus, lopper, mider

23

Avermectiner - ektoparasitært spektrum?

Lus og mider

24

Phenylpyrazoler (Fipronil) - Spektrum?

Lus, lopper, flåter

25

Amitraz - Spektrum?

Mider og flåter

26

Amitraz - virkningsmekanisme?

- Octapamin receptor-agonist i insekters synapser -> øget nerveaktivitet -> slipper og dør

- Hæmmer monoaminoxidasen (MAO)

- Noradrenerg effekt

27

Amitraz - bivirkninger?

1) Sedation

2) forgiftning beskrevet efter indtagelse af halsbånd med amitraz

28

Lufenuron - ADME?
- Dyrearter?

Hund og kat

A: Oral 1 gang om måneden. IM 1 gang halvårligt til kat
D: Stærkt lipofilt - ophobes i fedtvæv
M:
E:

29

Lufenuron - Virkningsmekanisme?

Hæmning af inkorporering af chitin i exo-skelettet


Påvirker udvikling fra æg til larvestadier - ingen effekt på udvoksede individer

30

Lufenuron - spektrum?

Lopper!

31

Methropren - Virkningsmekanisme?

insekthormon ->
Standser udvikling fra æg til larve og fra larve til loppe
-> Forebyggelse af opformering

32

Methropren - Spektrum?

Lopper!

33

Methropren - applikation?

Cutan applikation sammen med Fipronil

34

Hvordan opstår resistens mod de ektoparasitære midler?

- Mekanisme
- Adfærdsmæssig
- Fysiologisk
- Ændret penetration
- Øget metabolisering
- Esteraser
- Glutation-S transferase
- Nedsat følsomhed
- Acetylcholinesterase