Inhalationsanæstetika Flashcards Preview

Paraklinik > Inhalationsanæstetika > Flashcards

Flashcards in Inhalationsanæstetika Deck (23)
Loading flashcards...
1

Virkningsmekanisme for inhalationsanæstetika?

Virker på cellemembranen eller cellemembranproteiner --> De giver en mere henflydende cellemembran --> mindsker den axonale ledning og dermed nedsætter de frigivelsen af neurotransmittere.

Man ved det ikke 100 %

2

Halothan:
Stadie?
Analgesi?
Andet?

Stadie 1 og 3

Ingen analgesi

Muskelafslappende

3

Isofluran:
Stadie?
Analgesi?
Andet?

Stadie 3

Ingen analgesi

4

Sevofluran:
Stadie?
Analgesi?
Andet?

Stadie 3

Ingen analgesi

5

N2O:
Stadie?
Analgesi?
Andet?

Stadie 1,2 og lidt 3

Analgetisk

Excitation

6

Halothan - ADME?

A - Inhalation
D - Godt til CNS
M - Lever
E - Lunger

7

Isofluran - ADME?

A - Inhalation
D - Godt til CNS
M - Metaboliseres ikke
E - Lunger

8

Sevofluran - ADME?

A - Inhalation
D - Godt til CNS
M - Metaboliseres lidt i lever
E - Lunger

9

N2O - ADME?

A - Inhalation
D - Godt til CNS
M - Metaboliseres ikke
E - Lunger

10

Halothan - indikationer?

Induktion og vedligehold

11

Halothan - Kontraindikationer?

1) Malignt hyperthermi
2) Adrenalin og Noradrenalin
3) Phenobarbital

12

Isofluran - Kontraindikationer?

1) Dyrt!

13

Sevofluran - Kontraindikationer?

1) Kan udløse malignt hyperthermi

14

N2O - Kontraindikationer?

1) Diffunderer let ud i rum

15

Halothan - Toxicitet?

1) Hyperthermi
2) Hypotension
3) Cardiovaskulær depression
4) Respiratorisk depression
5) Arytmier
6) Levertoxisk

16

Sevofluran - Toxicitet?

1) Cardiovaskulær depression
2) Respiratorisk depression

17

Isofluran - Toxicitet?

1) Cardiovaskulær depression
2) Respiratorisk depression

18

N2O - Toxicitet?

1) Anæmi
2) Leukopeni
3) Hypoxi
4) Oxiderer Co i vit. B12

19

Halothan - Induktion, opvågning og andet?

1) Hurtig induktion
2) Hurtig opvågning
3) Enzyminduktion

20

Isofluran - Induktion, opvågning?

1) Hurtig induktion
2) Hurtig opvågning

21

Sevofluran - Induktion, opvågning?

1) Hurtig induktion
2) Hurtig opvågning

22

N20 - - Induktion, opvågning og andet?

1) Hurtig induktion
2) Hurtig opvågning
3) Kan ikke bruges alene

23

List olie/gas fordelingskoefficienterne for inhalationsanæstetikaerne fra lavest til størst:

Forklar hvad dette betyder for MIC og induktionshastigheden:

N2O
Sevofluran
Enfluran
Isofluran
Halothan

Jo lavere Olie/Gas koefficient des højere MIC

Jo lavere Olie/Gas koefficient des hurtigere induktion