Diuretika Flashcards Preview

Paraklinik > Diuretika > Flashcards

Flashcards in Diuretika Deck (45)
Loading flashcards...
1

Nævn 3 osmotiske diuretika

1) mannitol
2) Glycerin
3) Urea

2

Osmotiske diuretika - Virkning på nyrerne?

Øget osmolaritet i præurinen -> nedsætter reabsorbtion af vand fra præurinen -> øget diurese
- Virkningssted: i proximale tubuli

3

Osmotiske diuretika - Virkning uden for nyrerne?

1) Plasmaosmolariteten op
2) Parenchymal dehydrering
3) Hæmodilation

4

Mannitol - ADME?

A: IV - langsomt (15-30 min)
D: T1/2 30 min - 2 timer
M: Metaboliseres ikke
E: hurtig renal

5

Mannitol - indikationer?

1) Akut nyresvigt
2) Cerebralt ødem
3) Glaukom
4) Ødem (sammen med andre)
5) Elimination af toxiske stoffer

6

Mannitol - kontraindikationer?

1) Alvorlig dehydrering
2) Nyresvigt (Anuri)
3) Lungeødem (Øget plasmavolumen)

7

Hvor virker Carbonanhydrase hæmmere især?

Proximale tubuli

8

Carbonanhydrasehæmmere - Virkningsmekanisme?

Hæmmer carbonanhydrasen i de proximale tubuli og dermed flg. reaktion:

H2O + CO2 H2CO3 HCO3- + H+

- H+ konc. ned i de proximale tubuli. -> Derfor mindre reabsorption af Na+ -> Na+ binder ultrafilreret HCO3- -> NaHCO3

- Ingen HCO3- bliver dannet til at diffundere tilbage till blodet -> systemisk acidose

9

Carbonanhydrasehæmmere - ADME?

A: God PO
D: Effekt efter ca. 30 min. Effekt i 4-6 timer
M:
E: Renal

10

Carbonanhydrasehæmmere - Indikationer?

1) Lille anvendelse veterinært
2) Glaukom
3) Uroliathis

11

Hvor i nephronet vikrker Loop-diuretika?

I den tykke ascenderende del af Henles slynge

12

Loop-diuretika - Virkningsmekanisme?

Hæmmer Na+, K+, 2Cl- symporten -> Fald i osmolaritet af medullært interstitium -> fald i opkonc. af urin

Øger K+ og H+ udskillelsen, da na reabsorberes til fordel for ekskretion af K og H

Sænker Ca++ og Mg++ reabsorption -> fald i opkonc. af urin

Svag carbonanhydraseeffekt

13

Furosemid - ADME?

A: PO, abs 77% (Can), IV, IM
D: IV: Max effekt efter 30 min. PO: MAX effekt efter 1-2 timer.
M: Lever og nyre, ca 30-40% Glukoronidkonjugeres
E: Renal elimination

14

Furosemid - Bivirkninger?

1) Elektrolyt ubalance
2) Fald i ECV
3) Nedsat organperfusion
4) Hypokalæmi -> kardielle dysrytmier
5) Ototoxicitet (FE)
6) GI-forstyrrelser
7) Vitaminforstyrrelser, B-complex

15

Furosemid - indikationer?

1) Akut cardiogent pulmonært ødem: “Drug of choice”
2) hjerteinsufficiens
3) Hypertension

16

Furosemid - kontraindikationer?

1) Anuri
2) Elektrolyt ubalance

17

Furosemid - interaktioner?

1) NSAIDs
2) Thiazider
3) Digitalis glykosier
4) Aminoglykosider
5) Øger doping ekskretion
6) CAVE: Sulfonamid hypersensitivitet

18

Hvad er fordelen ved Bumetanid?

Metaboliseres mere gennem leveren -> indikeret til patienter med nyreinsufficiens.

19

Hvad er PO-absorptionen af Chlorthiazid?

<20 %

20

Hvad er PO-absorptionen af Hydrochlorthiazid?

<70%

21

Thiazider - ADME?

A: Optages langsomt og kun delvist fra GI
D: Plasmaproteinbinding >40%
M:
E: Renalt

(Nedsat effekt ved nedsat renalt blodflow)

22

Hvordan får Thiazider adgang til lumen?

vha. af en sekretorisk mekanisme der normalt anvendes af organiske syrer

23

Hvor lang tid går der efter administration af Thiazider inden man ser effekt?

6 - 12 timer

24

Thiazider - indikationer?

1) Ødem
2) Hypertension i komb. med ACE-hæmmere
3) Kronisk hjerteinsufficiens, tidlige faser
4) Calcium nephrolithiasis
5) Diabetes insipidus

25

Thiazider - virkningsmekanisme?

Distale tubuli -> Hæmmer Na+/Cl- symport -> Na+ og Cl- i lumen -> K+ ekskretion op


Ca++ reabsorption op ved langvarig behandling

26

Hvor virker Thiazider?

Distale tubuli og begyndende samlerør

27

K+-besparende - Virkningsmekanisme?

Dist. tubulus og begyndelse af samlerør: blok af luminal Na-kanal -> Na+ reabsorption ned -> ekskretion øges -> K+ retention

(Effekt uafhængig af aldosteron)

28

Hvor kraftig er den diuretiske effekt af de K+-besparende diuretika?

Mild diuretisk effekt

29

Gives de K+-besparende ofte i kombination med andre diuretika?

Ja, men Thiazider og loop-diuretika

30

Nævn to K+-besparende diuretika

1) Amilorid
2) Triamteren