Diuretika Flashcards Preview

Paraklinik > Diuretika > Flashcards

Flashcards in Diuretika Deck (45)
Loading flashcards...
1

Nævn 3 osmotiske diuretika

1) mannitol
2) Glycerin
3) Urea

2

Osmotiske diuretika - Virkning på nyrerne?

Øget osmolaritet i præurinen -> nedsætter reabsorbtion af vand fra præurinen -> øget diurese
- Virkningssted: i proximale tubuli

3

Osmotiske diuretika - Virkning uden for nyrerne?

1) Plasmaosmolariteten op
2) Parenchymal dehydrering
3) Hæmodilation

4

Mannitol - ADME?

A: IV - langsomt (15-30 min)
D: T1/2 30 min - 2 timer
M: Metaboliseres ikke
E: hurtig renal

5

Mannitol - indikationer?

1) Akut nyresvigt
2) Cerebralt ødem
3) Glaukom
4) Ødem (sammen med andre)
5) Elimination af toxiske stoffer

6

Mannitol - kontraindikationer?

1) Alvorlig dehydrering
2) Nyresvigt (Anuri)
3) Lungeødem (Øget plasmavolumen)

7

Hvor virker Carbonanhydrase hæmmere især?

Proximale tubuli

8

Carbonanhydrasehæmmere - Virkningsmekanisme?

Hæmmer carbonanhydrasen i de proximale tubuli og dermed flg. reaktion:

H2O + CO2 H2CO3 HCO3- + H+

- H+ konc. ned i de proximale tubuli. -> Derfor mindre reabsorption af Na+ -> Na+ binder ultrafilreret HCO3- -> NaHCO3

- Ingen HCO3- bliver dannet til at diffundere tilbage till blodet -> systemisk acidose

9

Carbonanhydrasehæmmere - ADME?

A: God PO
D: Effekt efter ca. 30 min. Effekt i 4-6 timer
M:
E: Renal

10

Carbonanhydrasehæmmere - Indikationer?

1) Lille anvendelse veterinært
2) Glaukom
3) Uroliathis

11

Hvor i nephronet vikrker Loop-diuretika?

I den tykke ascenderende del af Henles slynge

12

Loop-diuretika - Virkningsmekanisme?

Hæmmer Na+, K+, 2Cl- symporten -> Fald i osmolaritet af medullært interstitium -> fald i opkonc. af urin

Øger K+ og H+ udskillelsen, da na reabsorberes til fordel for ekskretion af K og H

Sænker Ca++ og Mg++ reabsorption -> fald i opkonc. af urin

Svag carbonanhydraseeffekt

13

Furosemid - ADME?

A: PO, abs 77% (Can), IV, IM
D: IV: Max effekt efter 30 min. PO: MAX effekt efter 1-2 timer.
M: Lever og nyre, ca 30-40% Glukoronidkonjugeres
E: Renal elimination

14

Furosemid - Bivirkninger?

1) Elektrolyt ubalance
2) Fald i ECV
3) Nedsat organperfusion
4) Hypokalæmi -> kardielle dysrytmier
5) Ototoxicitet (FE)
6) GI-forstyrrelser
7) Vitaminforstyrrelser, B-complex

15

Furosemid - indikationer?

1) Akut cardiogent pulmonært ødem: “Drug of choice”
2) hjerteinsufficiens
3) Hypertension

16

Furosemid - kontraindikationer?

1) Anuri
2) Elektrolyt ubalance

17

Furosemid - interaktioner?

1) NSAIDs
2) Thiazider
3) Digitalis glykosier
4) Aminoglykosider
5) Øger doping ekskretion
6) CAVE: Sulfonamid hypersensitivitet

18

Hvad er fordelen ved Bumetanid?

Metaboliseres mere gennem leveren -> indikeret til patienter med nyreinsufficiens.

19

Hvad er PO-absorptionen af Chlorthiazid?

<20 %

20

Hvad er PO-absorptionen af Hydrochlorthiazid?

<70%

21

Thiazider - ADME?

A: Optages langsomt og kun delvist fra GI
D: Plasmaproteinbinding >40%
M:
E: Renalt

(Nedsat effekt ved nedsat renalt blodflow)

22

Hvordan får Thiazider adgang til lumen?

vha. af en sekretorisk mekanisme der normalt anvendes af organiske syrer

23

Hvor lang tid går der efter administration af Thiazider inden man ser effekt?

6 - 12 timer

24

Thiazider - indikationer?

1) Ødem
2) Hypertension i komb. med ACE-hæmmere
3) Kronisk hjerteinsufficiens, tidlige faser
4) Calcium nephrolithiasis
5) Diabetes insipidus

25

Thiazider - virkningsmekanisme?

Distale tubuli -> Hæmmer Na+/Cl- symport -> Na+ og Cl- i lumen -> K+ ekskretion op


Ca++ reabsorption op ved langvarig behandling

26

Hvor virker Thiazider?

Distale tubuli og begyndende samlerør

27

K+-besparende - Virkningsmekanisme?

Dist. tubulus og begyndelse af samlerør: blok af luminal Na-kanal -> Na+ reabsorption ned -> ekskretion øges -> K+ retention

(Effekt uafhængig af aldosteron)

28

Hvor kraftig er den diuretiske effekt af de K+-besparende diuretika?

Mild diuretisk effekt

29

Gives de K+-besparende ofte i kombination med andre diuretika?

Ja, men Thiazider og loop-diuretika

30

Nævn to K+-besparende diuretika

1) Amilorid
2) Triamteren

31

Triamteren - ADME?

A: PO, 70% biotilgængelighed
D:
M: Lever, aktiv metabolit
E: Nyrer

32

Triamteren - Bivirkninger?

1) Hyperkalæmi
2) Renal casts -> interstitiel nefritis og nyresten

33

Aldosteron antagonister - virkningsmekanisme?

Dist. tubuli og begyndende samlerør -> Na+ reabsorption ned -> diurese op

Vasodilaterende effekt

34

Nævn en aldosteron antagonist

Spironolacton

35

Spironolacton - indikationer?

1) Ødem
2) Hypertension
3) Kronisk (kongestiv) hjerteinsufficiens
4) Cirrhosis hepatis
5) Nyreinsufficiens
6) Komb. terapi med Thiazider/Loop diuretika (K+ tabende)

36

Spironolacton - ADME?

A: PO, Abs. 60-90 %
D: Høj proteinbinding, max effekt efter 2-3 dage
M: Lever, aktiv metabolit (canrenon)
E:

37

Spironolacton - bivirkninger?

1) Hyperkalæmi
2) Dehydrering
3) Hyponatræmi

38

Spironolacton - interaktioner?

1) Digoxin øger T1/2
2) Aspirin hæmmer effekten
3) CAVE: K+-øgende lægemidler (ACE-hæmmere)

39

Nævn oversigt-indikationerne for Osmotiske diuretika

1) Nyreinsufficiens
2) Forgiftninger
3) Hjerneødem
4) Glaukom

40

Nævn oversigt-indikationerne for Thiazider

1) generelt ødem
2) Hypertension
3) Diabetes insipidus

41

Nævn oversigt-indikationerne for Loop diuretika.

1) Generelt ødem
2) Pulmonalt ødem
3) Hypertension
4) Nyreinsufficiens

42

Hvilke diuretika kan give hypokalæmi?

Loop diuretika og Thiazider

43

Hvilke diuretika kan give acidose?

1) CA-inhibitorer

44

Hvilke diuretika kan give alkalose?

Loop-diuretika

45

Dehydrering - kardinalpunkter for hvor mange % væske der er tabt

<4%
Tørst
Læderagtig hed

5-6%
Hudfold
Tørre slimhinder

7-8%
TYDELIG hudfold
Tørre slimhinder og tør tunge
Indsunkne øjne
Let øget kapilærfyldningshastighed

9-11%
Stående hudfolder
Udtalt kapilærfyldningshastighed
Indsukne øjne er tydeligt
Tørre slimhinder
Begyndende shocktilstande

12-15%
Shock i hastig udvikling
Kedsløbskollaps
Død