ANS Flashcards Preview

Paraklinik > ANS > Flashcards

Flashcards in ANS Deck (25)
Loading flashcards...
1

Adrenalin - ADME?

1) ikke PO
2) IV
3) Cave: arytmier
4) Passerer placenta
5) Passerer ikke BHB
6) Udskilles hurtigt v. Metaboliserende af MAO og COMT

2

Dopamin - ADME?

1) virker på dopamin receptorer
2) beta1 v. høj konc.
3) alfa v. meget høj konc.
4) ikke PO
5) IV
6) Omdannes til NA

3

Nævn de indirekte virkende sympatomimetika og deres virkning

1) Amfetamin og tyramin: frigør transmittere

2) cocain og antidepressiva: hæmmer reabsorption

3) Ephedrin: frigør transmittere og hæmmer reabsorption

4

Nævn de adrenerge receptorer og deres placering

Axon: alfa2 og beta1

Hjerte: beta1

Blodkar: alfa1, alfa2 og beta2

Bronchioler: Beta2

5

Nævn 2 selektive alfa1 agonister

1) Phenylephrin

2) Methoxamin

6

1) Nævn 5 selektive alfa 2 agonister

2) hvilket er eksperimentelt?

1) clonidin
Xylazin
Detomidin
Medetomidin
Romifidin

2) Clonidin

7

Nævn 1 selektiv Beta1 agonist

Dobutamin

8

Nævn 3 selektive beta2 agonister

1) Clenbuterol
2) Terbutalin
3) Salbutamol

9

Hvad er funktionen af Clenbuterol og Terbutalin?

Hvilken type er disse stoffer?

1) Hæmmer uteruskontraktioner og dilaterer bronchier (hest)

2) beta2 agonister

10

Nævn en beta3 agonist

Ractopamin

11

Nævn to uspecifikke alfa antagonister

1) Phenoxybenzamin
2) Phentolamin

12

Nævn en alfa 1 antagonist

Prazosin

13

Nævn en alfa2 antagonist

Yohimbin

14

Nævn 2 uspecifikke beta antagonister

1) propranolol
2) oxprenolol

15

Nævn en specifik beta1 antagonist

Acebutolol

16

Nævn to parasympatomimetika der kun virker på de muscarine receptorer

1) Pilocarpin

2) Muscarin

17

Hvad bruges Pilocarpin klinisk til?

Hvilken type stof er det?

1) glaukom (grøn stær)

2) parasympatomimetika (muscarin)

18

Nævn et parasympatomimetika der både går på de muscarine og nicotinerge receptorer

1) Carbachol

2) kolik -> farligt v. Forstoppelse

19

Nævn en indikation for Carbachol

Kolik hest - farlig v. Forstoppelse

20

Nævn to parasympatolytika

1) atropin
2) scopolamin

21

Nævn de indirekte virkende parasympatomimetika, deres virkninsmekanisme og hvor lang tid de virker

Edrophonium : kortvirkende

Psysostigmin og neostigmin: mellemvirkende

Organophosphater: irreversible

Alle hæmmer AChE!

22

Atropin - ADME?

- God PO, desuden IV og IM
- Fordeles godt til hele kroppen inkl. CNS og foster
- metaboliseres i lever
- udskilles via nyrerne

23

Oprids rækkefølgen af følsomhed over for atropin:
1:
2:
3:
4:

1: spytkirtler, svedkirtler
2: Hjertemuskulatur
3: Glat muskulatur i GI
4: sekretion i ventriklen

24

4 mekanismer hvorved NE fjernes fra terminalen?

1) negativ feedback alfa2
2) MAO (presyn)
3) COMT (postsyn)
4) diffusion

25

4 mekanismer hvorved acetylcholin fjernes/signal ophører i terminalen?

1) negativ feedback M1
2) AChE
3) PseudoChE
4: diffusion