Svampemidler Flashcards Preview

Paraklinik > Svampemidler > Flashcards

Flashcards in Svampemidler Deck (57)
Loading flashcards...
1

Nævn de 5 overfladiske svampetyper

1) Trichophyton
2) Microsporum
3) Epidermophyton
4) Candida
5) Malassezia

2

Nævn de 4 systemiske svampetyper

1) Histoplasa
2) Blastomyces
3) Cryptococcus
4) Aspergillus

3

Hvor får man Griseofulvin fra?

Penicillinum griseofulvinum

4

Griseofulvin - virkningsmekanisme?

- Forhindrer dannelse af mitotisk spindel ved at inhibere mikrotubuli
- Fungiostatisk
- Ikke toxisk for pattedyrsceller da disse ikke har den energikrævende mekanisme der optager dem

5

Griseofulvin - Spektrum?

- Trichophyton
- Microsporum
- Epidermophyton

6

Griseofulvin - ADME?

- Lipidopløseligt
- Optages bedst sammen med lipidholdigt foder
A: Oral, biotilgængelighed 30-70%
D: Ophobes i keratinocyter
M: Glukoronid konjugering i leveren
E: Renalt

7

Griseofulvin - indikationer?

Ringorm!

8

Griseofulvin - toxisitet?

1) Pruritus
2) Anæmi
3) Leukopeni
4) Depression
5 Inducerer p450
6) CAVE: drægtige -> teratogen
7) Neurotoxikose
8) CAVE: FIV

9

Flucytosin (5-FC) - spektrum?

1) Cryptococcus
2) Candida

10

Er flucytosin syntetisk eller naturligt fremstillet?

Syntetisk

11

Flucytosin - virkningsmekanisme?

- Deamineres i svampen til 5-fluorouracil
- 5-FU inkoorporeres i RNA
- Pattedyr mangler cytosin deaminase

12

Flucytosin - ADME?

A: PO, 90% absorberes
D: Fordeles godt til væv
M: Ingen af betydning
E: Renal udskillelse - filtration

13

Flucytosin - Indikationer?

Systemiske mykoser

14

Er Amphotericin B naturligt eller syntetisk? Hvad dannes det ud fra?

Naturligt.

Dannes af Streptomyces nodosus.

15

Er Amphotericin B letopløseligt i vand?

Nej, det er tungt opløseligt.

16

Amphotericin B - spektrum?

1) Candida
2) Blastomyces
3) Coccidioides
4) Cryptococcus
5) Histoplasma
6) Sporotricium
7) Aspergillus

17

Hvordan administreres Amphotericin B?

Systemisk og lokalt.

Gives IV systemisk da der er dårlig PO

18

Amphotericin B - Virkningsmekanisme?

Binder til ergosterol i svampenes cellemembran -> permeabilitetsændring -> lysis

19

Amphotericin B - ADME?

A: Ringe PO, så IV (PO til svamp i tarmen)
D: 95% proteinbinding. Størst konc. i Lever, nyrer, milt, lunger
M: Langsom, T1/2: 24-48 timer
E: Nyrer

20

Amphotericin B - Toxicitet?

Lever og nyrer

21

Amphotericin B - Indikationer?

1) Fungæmi
2) Pneumoni

22

Azoler - Spektrum?

Bredspektrede! Alle! dog med Aspergillus i parentes..

23

Nævn de Azoler der er til systemisk brug

1) Itraconazol
2) Fluconazol
3) Ketokonazol

24

Nævn de Azoler der er til lokalt brug

1) Ketokonazol
2) Miconazol
3) Enilconazol
4) Clotrimazol

25

Er Azolerne fungiostatiske eller fungiocide?

Fungiostatiske

26

Itraconazol - ADME?

A: PO, bedst med foder
D: Keratinocytter, fedtvæv, lever og binyrebark
M:
E:

27

Itraconazol - tox?

1) Brækninger
2) Diarré
3) Ikterus

28

Itraconazol - indikationer?

Ringorm, kat

29

Hvad er CAVE ved Itraconazol?

Interaktion med flere lægemidler

30

ketokonazol - ADME?

A: God PO, bedst med foder
D: 99% proteinbinding, god konc. i hud, subcutis og mælk.
M:
E: Galde