Svampemidler Flashcards Preview

Paraklinik > Svampemidler > Flashcards

Flashcards in Svampemidler Deck (57)
Loading flashcards...
1

Nævn de 5 overfladiske svampetyper

1) Trichophyton
2) Microsporum
3) Epidermophyton
4) Candida
5) Malassezia

2

Nævn de 4 systemiske svampetyper

1) Histoplasa
2) Blastomyces
3) Cryptococcus
4) Aspergillus

3

Hvor får man Griseofulvin fra?

Penicillinum griseofulvinum

4

Griseofulvin - virkningsmekanisme?

- Forhindrer dannelse af mitotisk spindel ved at inhibere mikrotubuli
- Fungiostatisk
- Ikke toxisk for pattedyrsceller da disse ikke har den energikrævende mekanisme der optager dem

5

Griseofulvin - Spektrum?

- Trichophyton
- Microsporum
- Epidermophyton

6

Griseofulvin - ADME?

- Lipidopløseligt
- Optages bedst sammen med lipidholdigt foder
A: Oral, biotilgængelighed 30-70%
D: Ophobes i keratinocyter
M: Glukoronid konjugering i leveren
E: Renalt

7

Griseofulvin - indikationer?

Ringorm!

8

Griseofulvin - toxisitet?

1) Pruritus
2) Anæmi
3) Leukopeni
4) Depression
5 Inducerer p450
6) CAVE: drægtige -> teratogen
7) Neurotoxikose
8) CAVE: FIV

9

Flucytosin (5-FC) - spektrum?

1) Cryptococcus
2) Candida

10

Er flucytosin syntetisk eller naturligt fremstillet?

Syntetisk

11

Flucytosin - virkningsmekanisme?

- Deamineres i svampen til 5-fluorouracil
- 5-FU inkoorporeres i RNA
- Pattedyr mangler cytosin deaminase

12

Flucytosin - ADME?

A: PO, 90% absorberes
D: Fordeles godt til væv
M: Ingen af betydning
E: Renal udskillelse - filtration

13

Flucytosin - Indikationer?

Systemiske mykoser

14

Er Amphotericin B naturligt eller syntetisk? Hvad dannes det ud fra?

Naturligt.

Dannes af Streptomyces nodosus.

15

Er Amphotericin B letopløseligt i vand?

Nej, det er tungt opløseligt.

16

Amphotericin B - spektrum?

1) Candida
2) Blastomyces
3) Coccidioides
4) Cryptococcus
5) Histoplasma
6) Sporotricium
7) Aspergillus

17

Hvordan administreres Amphotericin B?

Systemisk og lokalt.

Gives IV systemisk da der er dårlig PO

18

Amphotericin B - Virkningsmekanisme?

Binder til ergosterol i svampenes cellemembran -> permeabilitetsændring -> lysis

19

Amphotericin B - ADME?

A: Ringe PO, så IV (PO til svamp i tarmen)
D: 95% proteinbinding. Størst konc. i Lever, nyrer, milt, lunger
M: Langsom, T1/2: 24-48 timer
E: Nyrer

20

Amphotericin B - Toxicitet?

Lever og nyrer

21

Amphotericin B - Indikationer?

1) Fungæmi
2) Pneumoni

22

Azoler - Spektrum?

Bredspektrede! Alle! dog med Aspergillus i parentes..

23

Nævn de Azoler der er til systemisk brug

1) Itraconazol
2) Fluconazol
3) Ketokonazol

24

Nævn de Azoler der er til lokalt brug

1) Ketokonazol
2) Miconazol
3) Enilconazol
4) Clotrimazol

25

Er Azolerne fungiostatiske eller fungiocide?

Fungiostatiske

26

Itraconazol - ADME?

A: PO, bedst med foder
D: Keratinocytter, fedtvæv, lever og binyrebark
M:
E:

27

Itraconazol - tox?

1) Brækninger
2) Diarré
3) Ikterus

28

Itraconazol - indikationer?

Ringorm, kat

29

Hvad er CAVE ved Itraconazol?

Interaktion med flere lægemidler

30

ketokonazol - ADME?

A: God PO, bedst med foder
D: 99% proteinbinding, god konc. i hud, subcutis og mælk.
M:
E: Galde

31

Hvilken dyreart kan ikke tåle Ketokonazol?

Hest

32

Ketokonazol - tox?

1) Hepatitis
2) Pruritus
3) Alopeci
4) GI-symptomer
5) Hæmmer corticosteroidsyntese
6) Hæmmer testosteronsyntese
7) Teratogent
8) Hæmmer p450

33

Ketokonazol har interaktioner med en bestemt type af lægemidler.. Hvilken?

H2-antagonister

34

Ketokonazol - indikationer?

1) Systemisk candidiasis
2) Dermatophyt infektioner

35

Terbinafin - Virkningsmkanisme?

Hæmmer sterolbiosyntese, ved at hæmme squalen epoxidase, squalen ophobes, ændret permeabilitet, lysis

36

Hvilke svampe går Terbinafin især på?

1) Trichophyton spp
2) Microsporum canis

37

Terbinafin - ADME?

A: God PO
D: Hud, hår, negle, sebum
M:
E:

38

Terbinafin - tox?

1) Meget lav toxicitet
2) Uspecifikke GI-symptomer

39

Terbinafin - indikationer?

Ringorm

40

Nystatin A er i familie med en anden type svampemiddel - hvilket?

Amphotericin B

41

Nystatin A - Virkningsmekanisme?

Ergosterol inhibition

42

Nystatin A - Hvilken svampeart er der effekt for?

Candida spp

43

Nystatin A er toxisk over for et bestemt organ ved systemisk adminstration.. Hvilket?

Nefrotoxisk ved systemisk administration

44

Er Clotrimazol bred eller smalspektret?

Bredspektret

45

Er der god PO absorption v. Clotrimazol?

Nej, ringe PO

46

Clotrimazol - indikationer?

1) Svampeforårsagede øreinfektioner (Hund/kat)
2) Ringorm (Hund, kat, marsvin)

47

Er Miconazol bred eller smalspektret?

Bredspektret

48

Er der god PO absorption v. Miconazol?

Nej, ringe PO

49

Miconazol - indikationer?

Otitis eksterna og kutane infektioner hos hund og kat

50

Er Enilconazol bred eller smalspektret?

Bredspektret

51

Er der god PO absorption v. Enilconazol?

Nej, ringe PO

52

Enilconazol - indikationer?

Ringorm (Kvæg, hest, hund, fugle)

53

Øremiddelkombinationer: Hvad består Auroson af?

Antibiotikum: Marbofloxacin
Svampemiddel: Clotrimazol
Steroid: Dexamethazon

54

Øremiddelkombinationer: Hvad består Canaural af?

Antibiotikum: Fucidin, Framycetin
Svampemiddel: Nystatin
Steroid: Prednisolon

55

Øremiddelkombinationer: Hvad består Easotic af?

Antibiotikum: Gentamycin
Svampemiddel: Miconazol
Steroid: hydrocortisonaceponat

56

Øremiddelkombinationer: Hvad består Otomax af?

Antibiotikum: Gentamycin
Svampemiddel: Clotrimazol
Steroid: Betamethazon

57

Øremiddelkombinationer: Hvad består Surolan af?

Antibiotikum: Polymyxin
Svampemiddel: Miconazol
Steroid: Prednisolon