Injektionsanæstetika Flashcards Preview

Paraklinik > Injektionsanæstetika > Flashcards

Flashcards in Injektionsanæstetika Deck (22)
Loading flashcards...
1

Barbiturater - Virkningsmekanisme og fase?

1) Øger Cl- i GABA-R -> hyperpolarisering, 2) Hæmmer Ca2+ -> transm release ↓

Stadie 3

2

Propofol - Virkningsmekanisme og fase af anæstesi?

stimulerer GABA, fase 3

3

Ketamin - Virkningsmekanisme og fase af anæstesi?

- Blokkerer glutamat receptor, non-kompetitivt

- analgetisk (

- Virker perifært, i forlænget rygmarv og hjerne, trippelblokker

4

Barbiturater - ADME?

A: God PO, Thiopental kun IV, Phenobarbital langsom men god PO
D: Thiopental -> redistribuering
M: lever
E: Nyrer

LIPOFILE!

5

Propofol - ADME?

A: IV 50 % hurtigt resten langsomt
D: Redistribuering
M: lunge og lever
E: Nyrer

LIPOFILT

6

Ketamin - ADME?

A: IM, IV
D: redistribuering
M: Lever
E: Nyrer

MEGET LIPOFILT

7

Phenobarbital - indikationer?

1) Hypnotikum
2) Sedativum
3) Antikonvulsiv

8

Pentobarbital - indikationer?

Primært euthanasi

9

Thiopental - indikationer?

1) induktion
2) Hovedtraume / CNS sygdom
3) kortvarig kirurgi

10

Propofol - indikationer?

1) Sedation
2) Induktion
3) Kortvarig kirurgi
4) Kejsersnit
5) vedligehold
6) Nedsætter ICP og IOP
7) Til hund og kat

11

Ketamin - indikationer?

1) immobilisering
2) Induktion
3) kortvarig kirurgi
(Analgetisk)

12

Barbiturater - kontraindikationer?

1) Kejsersnit -> fosterdød -> surere pH -> højere konc.
2) Nedsat ADME hos unge dyr
3) Intra-arteriel -> karskade -> gangræn
4) Gentagen injektion -> akkumulerer
5) Fald i renal blodflow

Pento: Ikke euthanasi af konsumdyr

Thio: Ikke alene til heste -> urolig opvågning

13

Propofol - kontraindikationer?

1) Dyrt
2) skal bruges med det samme (Bakterievækst)
3) Lokal smerte v. injektion, mindre kar
4) Propofol syndrom

14

Ketamin - kontraindikationer?

1) Nyre og lever insufficiens
2) Passerer placenta
3) Øget ICP

15

Barbiturater - tox?

1) Respiratorisk depression
2) hypotermi
3) Arytmier
4) Cardiovaskulær depression
5) hypotension v. hurtig IV
6) Lille sikkerhedsmargin
7) Nedsætter blodflow og O2 optagelsen i CNS
8) Ventrikulær fibrillering v. lav temperatur

Pento: IM vævsbeskadigelse

Thio: Vævsirriterende

16

Propofol - tox?

1) Hypotension
2) Negativ inotrop, frekvens normalt uforandret
3) Forbigående apneu

17

Ketamin - tox?

1) Vomitus
2) Salivation
3) IM: Irriterende
4) Kramper
5) Hypertension
6) Brady/tachycardi
7) Åbne øjne
8) Katalepsi

18

Barbiturater - "Andet"? (Det jeg husker på udover)

1) ingen analgesi
2) Enzyminduktion
3) Syrer -> prepareres som baser pH 9-10
4) Undertrykker ikke autonome reflekser
5) Chloramfenikol -> længere sovetid -> nedsat metabolisme / gælder ikke for thio
6) dextrose, fructose, glukose --> øger penetration til hjerne -> længere sovetid

Pheno: Langtidsvirkende
Pento: Dårlig opvågning
Thio: ultrakort virkende, meget hurtigt virkende, godt i 1:1 blanding med propofol (Bedre opvågning)

19

Propofol - "Andet"? (Det jeg husker på udover)

1) Ingen analgesi
2) Hurtig virkende, kort virkende og kort opvågning
3) God muskelafslappelse
4) Myokloniske bevægelser

20

Ketamin - "Andet"? (Det jeg husker på udover)

1) Åbne øjne
2) Beholder farynx + larynx reflekser
3) Enzyminduktion
4) Stor sikkerhedsmargin
5) Chloramfenikol -> forlænger opvågning

21

Barbiturater - species forskelle?

E:
Langsom i kat
Intermediær i hund
Hurtig i hest og ko
Ekstremt hurtig i gnavere

22

Ketamin - species forskelle?

1) Manglende afslapning og opvågningsdelirium i hest (ikke alene til hest)
2) Salivation - pas på ved brachiocephale hunde!