Hjertelægemidler Flashcards Preview

Paraklinik > Hjertelægemidler > Flashcards

Flashcards in Hjertelægemidler Deck (62)
Loading flashcards...
1

Hjerteglykosider - Virkningsmekanisme?

Hæmmer Na/K-ATPasen -> Øget Na i hjertecellen -> mere Na til Na/Ca-exchangeren -> Øget Ca i cellen til det kontraktile apparat

2

Hjerteglykosider - Hvilke effekter ses der?

1) Reflektorisk perifær vasodilatation -> Øget vævsperfusion
2) Renalt blodflow normaliseres
3) Nedsat modstand for hjerte -> behøver ikke pumpe så hårdt
4) Intracellulær K falder -> tilgengæld stiger Na -> hypopolarisering -> excitabiliet op
5) Reflektorisk sympaticus tonus sænkes -> hjertefrekvens og blodtryk ned 6) Parasympatikus øges -> sinusrytmen sænkes -> tachyarytmier i atrier kan forstærkes
7) Impulsoverledning falder
8) Øget slagvolumen og interstitiel væskevolumen ned -> Diuretisk effekt
9) Dyspnø ned

3

Hjerteglykosider - indikationer?

1) Kronisk hjerteinsufficiens
2)Atrielle arytmier -> da de hæmmer AV-overledningen
3) Profylaktisk -> Præoperativt v. hjertekirurgi
4) Akut hjerteinsufficiens (Ouabain)

4

Hjerteglykosider - Kontraindikationer / CAVE?

1) Lever/nyrelidelser
2) cirkulatorisk shock
3) præmature vntrikulære slag
4) ventrikulær tachycardi
5) hjerteblok

5

Hjerteglykosider - Tox / Bivirkninger?

1) smalt terapeutisk index - individuelt doseringsregime
2) Anorexi
3) Vomitus
4) Sløvhed
5) Arytmier -> ventrikulær tachycardi
6) hjerteblok
7) Præmature ventrikulære systoler

6

Nævn 2 hjerteglykosider:

1) Digoxin
2) Ouabain (g-stofantin)

7

Digoxin - ADME?

1) God PO 75 -90%, IV
2) 25% proteinbinding
3) Primært renal ekskretion
4) T1/2: 30-50 timer
5) Peak serum 45-60 min

8

Ouabain - ADME?

1) Hurtig effekt
2) Smalt terapeutisk index
3) Dårlig PO

9

Fosfordiesterasehæmmere - Virkningsmekanisme?

Hæmmer fosfordiesterasen -> øget cAMP -> øget Ca influx


Hjerte -> øget kontraktilitet

blodkar -> øget cAMP -> MLCK ned -> kontraktilitet ned

10

Pimobendan - interaktioner med andre lægemidler?

Effekt svækkes af Verapamil (Ca-antagonist) og Propranolol

11

Pimobendan - ADME?

1) Biotilgængelighed er 60% ved PO (reduceres ved foder)
2) Proteinbinding er 90%
3) Metabolisering i lever
4) aktiv metabolit
5) E: via fæces

12

Beta-agonister - Virkningsmekanisme?

(Stimulerer adenylcyclasen -> øget cAMP -> øget Ca influx)

13

ACE-hæmmere - Virkningsmekanisme?

Hæmmer dannelsen af Angiotensin 2 fra angiotensin ->
Blodvolumen øges ikke ->
Vasokonstriktion modvirkes ->
Hæmodynamik forbedres ->
Belastning nedsættes ->
Kliniske symptomer aftager/forsvinder

14

ACE-hæmmere - interaktioner med andre lægemidler?

1) Kan potensere diuretika
(CAVE: Hyperkalæmi)
2) NSAIDs kan formindske effekten af ACE-hæmmere

15

Benazepril - ADME?

A: PO - 38% biotilgængelighed
(påvirkes ikke af foder)

16

Enalapril - ADME?

A: PO 60%biotilgængelighed (Påvirkes ikke af foder)
Længere virkning end Captorpril -> 12 timer

17

Captopril - ADME?

A: PO - 80% biotilgængelighed
(Påvirkes af foder)

18

Hydralazin - virkningsmekanisme?

Dilaterer arterioler -> afterload nedsættes -> CO stiger

19

Hydralazin - indikationer?

1) Kronisk hjerteinsufficiens
2) Mitralklapinsufficiens

20

Calciumblokkere - Virkningsmekanisme og virkning?

1) Blokkerer Ca influx i excitable væv
2) Kar: Dilation -> god effekt
3) Hjerte -> negativ inotrop -> skidt -> men overskrider kun effekt af kardilation ved overdosering
4) Afterload nedsættes
5) Hjertets iltforbrug nedsættes
6) AV-overledningen nedsættes
7) Celleskader sfa. intracellulært Ca nedsættes

21

Nævn 4 Calciumblokkere

1) Verapamil
2) Diltiazem
3) Amlodipin
4) Nifedipin

22

Calciumblokkere - indikationer?

1) Anvendes også som antiarytmika
2) Supraventrikulære arytmier)
3) Hjerteklapinsufficiens)
4) Hypertrofisk cardiomyopathi)

23

Nitroglycerin - Virkningsmekanisme?

cGMP øges intracellulært -> nedsat kontraktion af karvæg
(Nedsætter preload)

(Akutpræparat)

24

Nitroglycerin - Hvad er T1/2?

Ultrakortvirkende!!
T1/2: 1-3 minutter!

25

Er nitroglycerin noget der bruges til kroniske lidelser eller akut?

Akutpræparat!

26

Spironolacton - CAVE?

Hyperkalæmi

27

Spironolacton - Virkningsmekanisme?

Aldosteron antagonist -> Na-retention ned -> K retention op
(preload reduceres)

28

Spironolacton - Indikationer?

1) Kronisk hjerteinsufficiens
2) Refraktær for ACE hæmmere og Digoxin
3) Valvulær insufficiens
4) Dilateret cardiomyopathi
5) Forlænger T1/2 af digoxin

29

Hvad er behandlingsprincippet ved akut hjerteinsufficiens?

Nitroglycerin -> akut
Digoxin, Ouabain -> længere tid
Loop diuretika -> vandrivende -> fjerner ødemer

(Ved hjertestop -> Adrenalin)

30

Hvad er behandlingsprincippet ved kronisk hjerteinsufficiens?

* Preload og afterload reduceres
* Vasodilatorer: ACE-hæmmere og Calciumkanalblokkere
* Positive inotrope: Hjerteglykosider og Fosfordiesterasehæmmere
* Forebygge Na og vandretention: Diuretika, reduceret saltindtag