Tiltak Flashcards Preview

Sped 3000 > Tiltak > Flashcards

Flashcards in Tiltak Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

Tools of the MIND
Forskningsbasert
(Vygotsky)

A

1) muligheter og støtte for symbollek
2) praksis der øvelser i (stimulus-respons) er infokus: fysisk regulering, oppmerksomhet, hukommelse og refleksjon
3) språk-stimulering
4) refleksjon om læring
5) selvkorrigerende aktiviteter og gjensidig regulering i samarbeid
6) selvmotiverende aktiviteter

2
Q

«Det fargerike fellesskapet»

A

Arrangement.

 • etniske drakter, etniske danser, kulinariske godbiter, vifte med flagg
 • klassenivå, og hele skolen
 • ofte trekkes foreldre inn( fremme kontakten)
 • men være varsom på om eleven vil
3
Q

Særskilt norskopplæring/ Opplæring i andrespråk

A

Gis etter «læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter»

4
Q

Morsmålsopplæring

A

Opplæring i morsmål

-> læreplanen for «Morsmål for språklige minoriteter»

5
Q

Response-To-Intervention (RtI)

A

Universelle tiltak
Selektivt nivå
Indikert nivå

6
Q

«Zippys venner»

Voksne for barn

A
 1. Følelser
 2. Kommunikasjon
 3. Venner og uvenner
 4. Å takle konflikter
 5. Takle forandringer og tap
 6. Vi mestrer sammen

1-4 kl. 24.uker 1.t i uka
Mestre stress og vanskeligheter ved utvikle positiv selvfølelse og sosiale ferdigheter

7
Q

RTI Respons to intervention

A
 • En systematisk kombinasjon av vurdering og målrettede tiltak utviklet i USA -1970 tallet.
 • vurdering og målrettede tiltak
 • tannkrem er konkret info om effekter av tiltak på et tidlig nivå skal drive frem mer effektive måter å tilrettelegge opplæringen på
8
Q

PALS

A

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen

9
Q

2-9

A

Særskilt språkopplæring for elevar frå språklige minoritetar

10
Q

PMTO

A

PARENT
MANAGEMENT
TRAINING
OREGON

Monitoring = effektivt foreldresyn og involvering av skolen

11
Q

TIBIR

A

Tidlig innsats for barn i risiko

3-12 år