Eriksen Og Sajjad Flashcards Preview

Sped 3000 > Eriksen Og Sajjad > Flashcards

Flashcards in Eriksen Og Sajjad Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Etnisk monoritet

A

En gruppe som er i mindretall i et storsamfunn. Som er politisk relativt avmektig og som eksisterer som en etnisk kategori over en viss tidsperiode

2
Q

Segregering

Staten/majoritetsbefolkning bruker hovedstrategier i behandling av minoriteter

A

Minoritetsgruppen blir fysisk atskilt fra majoriteten

3
Q

Assimilasjon

A

Etniske gruppen «blir borte» den smelter sammen med majoriteten

  • påtvunget eller selvvalgt
    (Umulig om det gjelder utseende)
4
Q

Kultur

Eriksen, Sajjad

A

De kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å fungere i et samfunn.

Lastinsk ord (colere) som betød å dyrke

Et av språkets vanskeligste. «Vi tror vi vet hva det betyr»

5
Q

Kulturelle behov

A

Kulturen gjør de biologiske og naturlige behovene om til «kulturelle behov»

  • Mat -> kulturen -> når, hvordan og hva vi skal spise.
6
Q

iQ tester

Hvite barn > svarte barn

A

Kulturforskjeller mellom hvit middelklasse og svart arbeiderklasse. ikke medfødt intelligens (rase)

-svarte miljø som virker lindre stimulerende på den type intelligens

7
Q

Samfunn

A

Et system av roller, plikter og relasjoner mellom mennesker som er omfattende nok til at de fleste av innbyggerne får tilfredsstilt de fleste av sine behov der.

8
Q

Kultur

A

De tanker, kunnskaper og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn

9
Q

Etnosentrisme

A

Å vurdere fremmede skikker og verdier ut fra ens egen kultur.
Negativt homogent

10
Q

Kulturrelativisme

A

Synspunktet om at kulturer er relative og bare kan forstås ut i fra seg selv.

Mennesker må bli forstått ut i fra sin kontekst.