Berg Flashcards Preview

Sped 3000 > Berg > Flashcards

Flashcards in Berg Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q

Psykososialt miljø

A

De mellommenneskelige forholdene på skolen. Forholdet mellom elevene, mellom elevene og voksene og om elevenes egen oppfattelse av hvordan h*n har det.

2
Q

Opplæringsloven 9a

Elevenes skolemiljø

A

«Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring»

9a

3
Q

Samdata for psykiske lidelser (SINTEF)

A

Atferdsforstyrrelser 4,2%

Forstyrrelser i sosial fu