Javo - Kulturens Betydning Flashcards Preview

Sped 3000 > Javo - Kulturens Betydning > Flashcards

Flashcards in Javo - Kulturens Betydning Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

Kontekstuell kulturforståelse

3 utfordringer

A
  • Forstå familien kulturbakgrunn
  • forstå familiens minoritetssituasjon
  • Hvordan disse interagerer og innvirker på barnets problem
2
Q

Kulturkompetanse

A

Evne til å samhandle effektiv med folk fra forskjellige kulturer

3
Q

Dynamisk kulturforståelse

A

D

4
Q

Kulturkompetanse

5 komponenter

A
  • Bevissthet om en eget kulturelle verdensbilde
  • En aksepterende holdning til kulturelle forskjeller
  • Kunnskap om ulike kulturelle utrykksformer og livsanskuelser
  • Ferdigheter i å arbeide tverrkulturelt
5
Q

Kultursensitivitet

A

Bevissthet på at kulturelle forskjeller og likheter finnes, og at dette vil påvirke våre verdier,
læring og atferd.

6
Q

Kollektivistisk oppdragelse

Verdier

A

.

7
Q

Individualistisk oppdragelse

Veridier

A

.

8
Q

Mistenksomhet

A

Familiens holdning til pffebtlige myndigheter og hjelpeinstanser kan være preget av mistenksomhet basert på tidligere opplevelser

9
Q

Tradisjonell helbredelse

A
  • Ulike former for tradisjonell helbredelse i ulike kulturer.
  • sette seg inn i de spesielle tradisjonene i landet familien kommer fra
10
Q

Interkulturell kommunikasjon

A

Kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn.

11
Q

Minoritetsrådgiver

A

Hjelpere som kan forklare og formidle mening utover det rent språklige.

brukes til å «oversette» begreper og kulturelle koder mellom offentlige etater og minoritetene

Samarbeidsformidlere