Damsgaard Og Kokkersvold Flashcards Preview

Sped 3000 > Damsgaard Og Kokkersvold > Flashcards

Flashcards in Damsgaard Og Kokkersvold Deck (2)
Loading flashcards...
1
Q

Tradisjonelt -
individorientert perspektiv

(Damsgaard, kokkersvold)

A

Har man nærmet seg problematisk atferd ved å rette søkelyset mot individet

  • individorientert perspektiv kan være ensidig og endimensjonalt
  • ikke forkastes eller overses
2
Q

Systemteoretisk forståelse

Damsgaard, Kokkersvold

A
  • Rettes fokus mot system og samspill og ikke primært mot egenskaper eller særtrekk hos individet
  • kan forstås ->
  • symptom på systemet i ubalanse
  • manglende samsvar mellom utfordringer og muligheter.