Språk & ... Flashcards Preview

Sped 3000 > Språk & ... > Flashcards

Flashcards in Språk & ... Deck (9)
Loading flashcards...
1
Q

Andrespråk:

Øzerk

A

Betegner storsamfunnets språk, som ikke er individets førstespråk/morsmål.
Læres for å mestre faglige, sosiale utfordringer,

2
Q

Funksjonell tospråklighet

Øzerk

A
  • kommunikative kunnskapen i to språk man trenger for å kunne mestre tilværelsen både i familiekretsen, eget språksamfunn og i storsamfunnet
3
Q

Additiv tospråklig utvikling

A

Gis mulighet til å utvikle sitt førstespråk/morsmål mens de lærer og utvikler sitt andrespråk.

Førstespråk/morspråk ferdigheter blir ikke hindret -> alders adekvat utvikling.

4
Q

Subtraktiv tospråklig utvikling

A

Oppvekstssituasjon hvor der barnas interaksjonsmiljø mer eller midre med hensikt ikke sørger for førstespråk/morsmål utvikling mens barna lærer og utvikle sitt andrespråk

5
Q

Dua-isfjell-modellen
for tospråklig utvikling
(Cummis)

A

Underliggende kognitiv og akademsik språkbeherskelse som gjør utviklingen av to eller flere språk enklere

  • Individyes tospråklige utvikling bygger på ett og samme fundament, selv om de på overflaten er ulike. Utvikler de seg til to unike koder.
6
Q

Solid-byggverk-metaforen

A

Et godt felles fundamental. Begrepsmessig og kunnskapsmessig utvikling godt murt ved to språk, at disse støtter hverandre utvikling -> dette indirekte gjennom felles fundament.

7
Q

Sveitserost-metaforen

A

Ikke legges til rette for utvikling av solid fundament

  • vansker med utvikle solid ordforråd
  • vansker med utvikle seg begrepsmessig
  • vansker med utvikle seg kunnskapsmessig
8
Q

Migrasjonsprosessen

Eitinger

A
  1. Det forberedende stadium( planlegge og organisere praktisk og økonomisk flukten/reisen, låne penger)
  2. Migrasjonsakten( forsone seg dramatisk og farefull, flyktningeleir)
  3. Overkompenseringsperioden( urealistisk optimisme)
  4. Dekompenseringsperioden(optimisme slår over i pessimisme
  5. Transgenerasjonsfenomenet(hjemlandet idealiseres)
9
Q

Fagenes substans

A

Dvs lærestoff ( kunnskaper, faglige begreper, ord, uttrykk, formuleringer, tenkemåter, ferdigheter, holdninger)