UGE 1: Cancer renis Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE 1: Cancer renis > Flashcards

Flashcards in UGE 1: Cancer renis Deck (31)
Loading flashcards...
1

Hvad er onkocytom og angiomyolipom?

Benigne, solide tumorer

2

Hvilke er de maligne nyretumorer?

•Renalcellekarcinom
•Wilms’ tumor (sjaeldan)
•Urotelial tumor i pelvis
•Sjældne: lymfom, sarkom, specielle børnetumorer, karcinoid

3

Hvordan er epidemiologin omkring renalcellekarcinomer?

•Antal nye tilfælde i DK: 950/år (2014)
–2:1 (mænd : kvinder)
•Udgør 3% af maligne sygdomme hos voksne
•Ens forekomst hos de forskellige racer i USA
•Median-alder: 55 år

4

Hvad er histopatologin bag renalcellekarcinomer?

Clear-cell carcinom 70 %
Papillært / tubolopapillært carcinom 10 – 15 %
Granular-cell carcinom 7 – 10 %
Kromofobt carcinom 5 %
Tencelle (sarkomatoidt) carcinom 1 – 2 %
Samlerørs carcinom < 1 %

5

Hvad er etiologin/risikofaktorer til renalcellekarcinom?

–rygning
–fedme
–misbrug af fenacetin o.lign.
–benzin og lignende produkter
–nyresten
hemodialysbehandling

6

Hvilke sygdomme/tilstande har associationer til renalcellekarcinomer?

–von Hippel-Lindau (op mod halvdelen udvikler renalcellekarcinom)
–tuberøs sklerose
–erhvervet cystisk nyresygdom
–(polycystisk nyresygdom)

7

Hvordan ser renalcellekarcinom ud makroskopiskt vs mikroskopiskt?

•Makroskopi: Gullig, fokal blødning og nekrose, eventuel cystisk.
•Mikroskopi: Oftest clear celler, men andre celletyper findes. Ligeledes oftest solid, men kan være papillær

8

Kan vena cava påvirkes fra en renalcellekarcinom?

Ja, afhaenger af tumor störrelsen.
Tumorn kan sprede sig til vena renalis --> vena cava ligt tumor tromber. Invasion af venstre vena renalis kan resultera i kompression af venstre vena testicularis og derefter variocele

9

Hvad er prognosen for renalcellekarcinom?

5 års överlevelse: 60%

10

Hvor metastaserer cancer renis?

Lymfeknuder, hjernen, lever, lunger, knogler

11

Hvad er symptomerne på cancer renis?

50% opdages tilfaeldigt
Hematuria, smerter ved nyrelogder, abdominal udfyldning, anorexia, kvalme, vaegttab, variocele.

12

Hvad er epidemiologin omkring Wilms tumor (nefroblastom)?

•Ca. 10 pr. år i DK, dvs sjaeldan
•Hyppigst ml. 3 og 4 år, dvs barnesygdom!
•Oftest sporadisk, men kan være associeret med syndromer som Beckwith-Wiedemann, WAGR (Wilms tumor, aniridia, genitourologiske anomalier, retardering)
•Genetisk basis kompliceret (ca. 10% mutation på WT1 gen, 40-50% forandringer på 11p)

13

Hvad er symptomerne på Wilms tumor?

Hematouri, abdominal udfyldning

14

Generelt om Wilms tumor?

•Oftest ensidig, stor tumor
•Metastaser: lymfeknuder, lunger
•Behandling: prenefrektomi-kemoterapi, nefrektomi
•5-års overlevelse 85-90%

15

Generelt om pelvis urothelial tumor (transitional celle carcinom)

•Ofte associeret til anden urinvejstumor.
•Ca. 159/år i DK.
•Hvis invasiv ved diagnose: dårlig prognose.

16

Eksempel på andre typer af nyretumorer kan vara:

•Metastaser
•Sarkomer
•Lymfom

17

Hvad er symptomerne på nyretumorer generelt?

• Få og ukarakteristiske symptomer, ofte er sygommen tilfældigt fund eller så findes symptomer på metastaser
• Hyppigst forekommer hæmaturi.
• Flankesmerter er næsthyppigste symptom.
• Den ”klassiske triade” – hæmaturi, smerter og palpabel udfyldning – forekommer kun i 10% af tilfældene og er ofte forbunden med fremskreden sygdom

18

Hvordan udredes tumorer <4 cm?

Tumor mindre end <4 cm SKAL ta biopsi fordi 20% af tumorerne er benigne (behöver ikke radikal operation). Over >4 cm er det typiskt RCC.

19

Hvordan udredes tumorer <2cm?

>mindre end 2 cm--> active surviellence. Vokser med 0.2 cm per år og skal kun kontrolleres

20

Hvordan udredes/behandlas tumorer 2-4 cm?

mellem 2-4: parttiel nefrektomi elr ablationsbehandling (nyrebevarande kirurgi tilstraebed)

21

Hvilke kirurgiske metoder findes for nyretumor behandling?

• Open / laparoscopic/ robotic
• Heminefrectomy
• Ablative treatments (Cryo)
Accelererat förlob, dagkirurgisk behandling dvs de går hjem over dagen.

22

Hvordan debuterer nyre cancer?

–30 % metastaser
–25 % lokalt avanceret
–45 % lokaliseret til nyren

23

Behandlas en ikke metastaserende nyrecancer?

JA, med stor chans for overlevelse
•Kurativ behandling
•Nefrektomi

24

Behandlas en metastaserende nyrecancer?

•Medicinsk behandling
–Helbredende for enkelte
–Livsforlængende
–Symptomlindring
–Dårlig almentilstand
•Nefrektomi ?
•Operation af metastaser ?
•Palliativ behandling

25

Behandlas en solitaer metastase?

Ja, med operation

26

Behandlas flere metastaser?

Ja, med medicinsk behandling (skal ikke ha KT)
•Biologisk targeteret behandling
Hæmning af kar-nydannelse
og cellulære vækst- og delingsprocesser
•Immunbehandling
IL-2 + Interferon-alfa
Cytotoxiske T-celler aktivering

27

Hvad indgår i den palliative behandlingen?

Symptombehandling, smertebehandling, strålebehandling

28

Kan almen tilstand sige noget om prognosen?

Ja
Svært syge --> meget dårlig prognose
God AT --> mulig langvarig remission

29

Hvilke er de prognostiske faktorer ved nyrecancer?

•Ikke nefrektomi
•Høj LDH
•Anæmi
•Hypercalcæmi
•Dårlig almentilstand *

30

Hvad er bivirkningerne til pazopanib?

•Meget almindelige (over 10%)
•Nedsat appetit, vægttab, træthed, tumorsmerte.
•Stomatitis, smagsforstyrrelser, abdominalsmerter, kvalme, opkastning, diarré, forhøjede levertransaminaser.
•Hypertension.
•Trombocytopeni, neutropeni, leukopeni.
•Hovedpine.
•Ændring af hårfarve, pigmentforandringer i huden, eksfoliativ dermatitis.