UGE1: Kateter og kateter behandling Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE1: Kateter og kateter behandling > Flashcards

Flashcards in UGE1: Kateter og kateter behandling Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hvornår er det brug for kateter?

Urininkontinens: Lækage af urin eller manglende kontrol over vandladningen)
•Urinretention: At være ude af stand til at tømme urinblæren, når du skal
•Operation f.eks TUR-P
•Neurologiske tilstande (f.eks. mutipel sklerose, rygmarvsskader eller demens

2

Hvad er formålet med at tömme blaeren?

Måle diuresen
Tømme blødning
Undgå overdistention og nyrepåvirkning
Bevarer nyre funktionen.
•Undgå stase og refluks.
•Undgå og/eller behandle infektion.
•Bevarer blærens funktion og kontraktions

3

Hvilke typer af kateterbehandlinger findes det?

Indlagt kateter (KAD,suprapubisk kateter)
Kondom kateter (uridom)
Intermitterende kateter (SIK, RIK)

4

Hvilke typer af draenposer findes det?

•En benpose er en mindre pose, der fastsættes på benet vha. elastiske bånd. Benposer bæres ofte om dagen, fordi de er relativt diskrete under bukser og skørter. De kan nemt tømmes i et toilet.
•En større drænpose anvendes typisk om natten, og hænger ved siden af sengen eller placeres på gulvet.
•Bivent prop(används till de som har normal blåsfunktion och där orsaken till katetern är förstorad prostata, striktur, men det är normal känsel av en fylld blåsa.)

5

Hvad for type af kateter skal man vaelje?

Generellt används den minst möjliga katater, vid blodigt urin används en större kateter. Om man skulle behöva byta kateter pga t.ex läkage eller att den inte fungerar vid t.ex hematuri ska man alltid byta till en större!

6

Hvad findes det for komplikationer til kateterisering?

* Allergi eller overfølsomhed overfor latex
•Blæresten
•Blodforgiftning
•Hæmaturi
•Nyreskader (normalt kun ved langvarigt brug af indlagte katetre)
•Urethraskade
•Urinvejsinfektioner eller nyreinfektioner

7

Hur stor är risken för UVI vid katerter för män respektive kvinnor?

män: 7% kvinnor: 2%
Kateter á demeure 50 – 100 % efter 7 dage (ofte asymptomatisk)

8

Vad ska man göra om en pat med kateter drabbas av UVI?

Ta bort katetern, ge antibiotika och vänta så länge som möjligt med att lägga ny lateter.

9

Vad är viktigt att göra innan man lägger in en kateter?

Testa så ballongen fungerar!

10

Hvornår skal man behandla asymptomatisk bakteriuri?

•ved feber
•ved smerter
•Instrumentering
•Immunsupprimerede patienter

11

Hos stor del av sjukhusets infektioner utgör UVI vid KAD?

20-40%

12

Vad kan man göra för att försöka undvika UVI vid kateter användning?

Bästa är att inte använda kateter, men ibland går inte det. Så man ska bara använda kateter där det är absolut nödvädnigt!
God hygien!
Tranbärssaft, kan verka profylaktiskt (receptorblokade)

13

Hvorfor virker ikke surgöring af urinen som förebyggelse mod UVI?

•Mange bakterier producerer enzymet urease
•Det gælder bl.a.
–Proteus
–Pseudomonas aeruginosa
•Spalter urinstof til ammoniak (basisk)
•Ophæver herved surgøring af urinen og skaber en niche for vækst