UGE1: Cancer vesicae Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE1: Cancer vesicae > Flashcards

Flashcards in UGE1: Cancer vesicae Deck (29)
Loading flashcards...
1

Hvad er årsagerne til hematuri?

(Den hyppigste årsagen er infektion, ikke cancer)
•Sten
•Renalcellekarcinom
•Pelviskarcinom
•Cystitis og pyelonefritis
•Blærekarcinom

2

Hvad er etiologin/patogenesen bag blaerecancer?

•Tobak:RYGNING
•Fenacetin
•Cyclofosfamid: cytostatikum
•Strålebehandling
•Schistosomiasis
•Farvestoffer: de skal inberettes/anmeldes som arbejdsskade

3

Hvad er förekomsten af blaerecancer?

•Ca. 1700 nye tilfælde pr. år
•M/K = 2/1
•Prævalens : 11000 personer
•Aldersgn.snit 67 år

4

Det er öget risiko för hvilke tilstand ved en urotelderiveret tumor?

–Recidiv
–Udvikling af invasiv tumor
–Udvikling af andre tumorer i øvrige dele af urinvejene

5

Hvilke typer af blaerecancer findes det?

•urotelialt cellulært karcinom
•planocellulært karcinom
•adenokarcinom
–herunder urachuskarcinom
(•småcellet karcinom
•sarkomatoidt karcinom
•sarkom
•lymfom)

6

Hhvilke typer af makroskopiske tumorer findes i urotelial tumorer?

•Papillær
•Solid
–altid invasiv
•Flad
–carcinoma in situ/flad dysplasi

7

Hvordan vokser og inddeles Papillomatøs urotelial tumor?

•Papillær med grundstok beklædt med neoplastisk/dysplastisk urotel
•Kan være invasiv i større eller mindre områder
•Graderes som minimalt malignitetspotentiale, lav malignitetsgrad og høj malignitetsgrad

8

Hvordans er en solidt urotelial tumor ud makroskopiskt?

•Makroskopi:
–tumorprominens ind i lumen eller vækst i væg
–Ofte ulceration og nekrose

9

Hvilken histologisk blaerecancer type er det oftast i evt divertikler i blaeren?

planocellulært karcinom

10

Hvordan er prognosen for blaerecancer (5 års overlevelsen)?

Non-invasiv tumor, min-lav: ca. 95%
Bindevævsinvasiv, høj: ca. 60%
Muskelinvasiv, høj: ca. 35%
Perivesikal vækst, høj: ca. 15%
Metastaserende sygdom: 5-10%

11

Hvilken er den hyppigste blaeretumoren?

95% uroteltumorer, men også planocell. karc.

12

Giver rygning öget risiko for blaerecancer?

JA !

13

Hvordan behandlas blaerecancer?

•TUR-B (V)
•Cystectomi med våd stomi
•Cystectomi
1.Åben operation
2.Laparoskopisk operation
3.Robot ( lparoskopisk assisteret operation)

14

Hvordan udredes makroskopisk hematuri?

Kraeftpakkeförlöb >50 år.
CT abdomen med kontrast
Cystoskopi
Blaere cytologi
(creatinin inden)

15

Hvad er de lokale symptomer på blaerecancer?

•Hæmaturi
•Irritative symptomer
•Infektion
•Smerter

16

Hvad er symptomerne på metastaserende sygdom?

•Smerter
•Almene symptomer
–træthed
–nedsat appetit
–vægttab
•Pulmonale symptomer
–dyspnø
–hoste

17

Hvordan behandlas lokaliseret sygdom?

–Kurativ behandling
–Cystektomi
–Strålebehandling

18

Hvordan behandlas metastaserende sygdom?

–Ikke helbredende behandling
–Kemoterapi
–Immunterapi

19

Hvad er behandlingen afhaengigt af?

T stadium af TNM klassifikationen (dvs tumor störrelse)

20

Hvilken typ af behandling kan supplerere cystektomi ? (pt uden metastaser)

•Præ-operativ kemoterapi
–Øger chance for overlevelse
–4 serier kemoterapi
–cystektomi

21

Hvilken typ af behandling kan vaere et alternativ til cystektomi?

Strålebehandling
•Alternativ til cystektomi
–Organbevarende
Indikationer:
–Comorbiditet
–Dårlig performance status
–Høj alder

22

Hvordan kan man øge stråleinduceret celledrab?


med evt. konkommitant kemoterapi

23

Hvilke er de akutte bivirkningerne til strålebehandling?

- opstår under behandling
•diarré
•cystit
•træthed
•kvalme
Forbigående
Hyppige

24

Hvilke er de sene bivirkningerne til strålebehandling?

- opstår år efter behandling
•blæregener
•kronisk diarré
•adhærencer / ileus
•fisteldannelse
Blivende
Sjældne

25

Hur er sygdomsförlobet/prognosen ved blaerecancer mhp lymfeknudemetastaser, 5 års overlevelse og fjernmetastaser?

T2: 20% 60% 30-50%
T3 40% 40 30-50%
T4a: 40% 25% 30-50%

26

Hvordan behandlas pelvis renis cancer?

•Ikke mulighed for strålebehandling
•Operation
•Kemoterapi ?

27

Hvor lang er medianlivslängden hos dem med metastaserende blaerecancer uden behandling?

3 - 6 måneder

28

Hvordan behandlar man metastaserande blaerecancer?

livsforlaengende/palliativ behandling
Kemoterapi: Cisplatin + Gemcitabine
•Median overlevelse: 14 måneder
•Nogle langtidsoverlevere
•Bivirkninger: samme som BET
•Udvælgelse af patienter
•Nogle opnår lang overlevelse

29

Hvordan behandlas recidiv af blaerecancer?

2. linje behandling
•Kemo genbehandling
•Anden kemoterapi
•Immunterapi
–aktivering af cytotoxiske T-celler