UGE1: Urinvejsinfektioner hos barn Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE1: Urinvejsinfektioner hos barn > Flashcards

Flashcards in UGE1: Urinvejsinfektioner hos barn Deck (20)
Loading flashcards...
1

Skelner sig diagnostisering og symptomatologin af UVI hos barn fra UVI hos voksne?

Ja:
Det er en meget svær diagnose at stille:
– Prospektive kliniske studier af spædbørn med febril
UVI har vist, at 2/3 af dem bliver diagnostiseret
med andre infektionssygdomme ved undersøgelse i primær sektoren.
– Disse børn får ingen eller den forkerte behandling.
– Dette medfører arvævsdannelse og tab af
nyrefunktion.

2

Er det aldersafhaengiga symptomer?

Ja,
Symptomer på UVI hos børn er aldersafhængige
Jo yngre - desto mere uspecifikke tegn

3

Hvordan er symptomatologin hos barn <2 år?

Feber, irritabilitet, dårlig fødeindtagelse, dårlig trivsel, prolongeret ikterus,”mavesmerter”, få menes at have dysuri og ildelugtende urin.
64% af børn < 2år som henvises med feber >38,5 henvises/diagnostiseres med andre infektionssygdomme.

4

Hvordan er symptomatologin hos barn 2-6 år?

Feber, påvirket AT, dårlig appetit, pludselig enuresis. Disse pt. klager ikke altid over mavesmerter

5

Hvordan er symptomatologin hos barn >6 år?

Feber, kulderystelser, flankesmerter, dysuri, pollakisuri, urge enuresis, smerter over symfysen, kvalme,
opkastninger. Makroskopsk hematuri udredes ikke hos barn som den görs hos voksne

6

Hvordan kan man opsamle urin hos et barn?

Midstråleurin
Urinopslaming ved kateterisation
BLAEREPUNKTUR
Kræver opsamling af en ukontamineret urin til undersøgelse. Poseurin kan kun bruges til at UDELUKKE urinvejsinfektion.

7

Hvordan foretages blaerepunktur?

Afspritning af huden lige over symfysen. Steril sprøjte m. kanyle stikkes gennem huden, ind i blæren og urinen aspireres. Kan foretages op til 3års alderen,
da blæren er et intraabdominalt organ. Praktisk foretages det kun på børn < 12 måneder gamle

8

Hvad er incidensen af UVI hos barn?

Inden 7års alderen vil:
• 8% af piger
• 2% af drenge
Have haft mindst 1 urinvejsinfektion.
• 10% af spædbørn m >38 gr. Feber harUVI. Risikoen er 20% hos ucircumciderede drengebørn (4,7% ved
circumcisio)

9

Hvad er risikofaktorerne for UVI?

• Blebørn
• Strukturelle anomalier i urinvejene (CAKUT), fysiologisk phimosis hos drengebarn
• CNS sygdomme hvor den autonome kontrol overfor blaeren mangler/er skadet
• Dårlige/manglende vandladninger
• Forkert aftøring (bagfra-fortil)
• Stramt siddende tøj
• Sexual debut (teenagere)
Dårlig hygiene
Obstipation
Piger

10

Hvad er CAKUT?

Congenital Anomali of Kidney and Urinary Tract, dvs medfødte anomalier af nyrer og/el urinveje

11

Hvordan kan CAKUT presentera sig?

1. kan have stase i urinvejene.
2. kan ofte ikke tømme urinvejene ordentligt
ved vandladning,
3. selv lavvirulente bakterier kan overleve.

12

Hvor mange piger hhv drenger med UVI har obstruktive malformationer?

2% af piger m febril UVI
10% af drenge m febril UVI

13

Hvor mange barn med UVI har vesico-urethral refluks?

-25-30% af børn med UVI, ingen kønsforskel
-25-50% af disse er > grad 2
(Grad 5:skal ikke undersöges med kontrast eftersom det kommer upp i nyreparenkymet då)

14

Hvilke sjaeldane malformationer kan årsage UVI (>1%)

Blæredivertikler
Uretroceler
Duplexsystemer

15

Hvordan behandlas pyrlonefritis hos barn?

Barnet skal indlægges og behandles med iv antibiotika
• Der gives iv antibiotika til barnet har været afebrilt i 24 timer OG der er svar på urin D+R og bloddyrkning hvis patienten var septisk ved indlæggelsen.
• Når dyrkningssvaret forligger skiftes til peroralt antibiotika.
• Nyfødte (op til 2mdr) behandles dog med
iv antibiotika i hele perioden.
• Behandlingsvarighed 10-14 dage

16

Hvad er risikofaktorerne for arvaevsdannelse i nyrerne?

Alder < 1 år
Forsinket opstart af relevant behandling med
mere end 72 timer
Svær Vesico Uretral Reflux (grad 3-4-5)
Obstruktive forandringer i urinvejene
(anatomiske og neurogene)
Recidiverede febrile UVI’er

17

Hvordan udredes pyelonefritis hos barn?

• Drenge og piger med pyelonefritis bør udredes med UL af nyrer og urinveje for at sikre at der ikke er en CAKUT.
• Børn som er fundet normale ved misdannelsesscanning i uge 21 af graviditeten, udvikler ikke efterfølgende misdannelser som kan disponere til
arvævsdannelse efter UVI.

18

Hvordan udredes cystitis hos barn?

• Drenge med cystitis bør altid have lavet
UL af nyre og urinveje.
• Piger med cystitis vil kun under specielle
omstændigheder blive ultralydsundersøgt.

19

Hvilke er UVI-symptomerne hos yngre børn?

Feber/hypertermi, evt uforklarlig
Hypotermi
Irritabilitet/Utilpashed
Slaphed
Langvarig icterus
Spiseproblemer
Dårlig trivsel
Øm i maven
Makroskopisk hæmaturi

20

Hvilke er UVI-symptomerne hos äldre barn?

• Dysuri
• Pollakisuri
• Urge
• Enuresis
• Lavt siddende mavesmerter/flankesmerter
• Feber og kulderystelser
• Kvalme og opkastninger
• Makroskopisk hæmaturi