UGE2: Penile sygdomme Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE2: Penile sygdomme > Flashcards

Flashcards in UGE2: Penile sygdomme Deck (12)
Loading flashcards...
1

Hvad indgår i seksuelle dysfunktioner hos maend?

•Penis arcuatus (krummerik)
•Udredning af mænd med erektiv dysfunktion (ED)
•Standard behandling af ED hos mænd
•Micro-penis
•Problematik omkring ejaculatio praecox

2

Hvad er peyronies disease?

•- Lokaliseret bindevævssygdom i tunica albuginea
•- Ukendt ætiologi
•- Ofte smerter efterfulgt af penis krumning
•- Hyppigt ledsaget af ED
•- Mange med. og kir. behandlinger er forsøgt

3

Hvad er etiologin bag peyronies?

Peyronies naturhistorie er ukendt men der er udbredt enighed om at mikrotraumer
- coitus
- tur-p
- cystoskopi er en sandsynlig årsag.
Derudover er der flere kendte risikofaktorer.

4

Hvilke er risikofaktorerne til peyronies?

Diabetes
Hypertension
Rygning
Alkohol
Propanolol
Genetisk link (HLA-B7) til Dupuytrens
Radikal prostatektomi (15% Tal R, J Sex '10)

5

Hvad indgår i udredningen af peyronies?

Symptomer og debut
- smerter
- knuder
- krumningsgraden
- timeglas
- penislængde (dorsalsiden)
- potens

6

Hvad indgår i den ikke kirurgiske behandling af peyronies?

Vitamin E
Steroider
Verapamil
Clostridial collagenase (Xiaprex)
Interferon
Tamoxifen
ESWT
Colchicin
Stræk
Carnitin
Vacuum
Pentoxifyllin

7

Hvornår er kirurgisk behandling af peyronies indiceret?

Selvom konservativ behandling burde reducere smerterne har kun et fåtal effekt på kurvaturen og plaque størrelsen.
Formål: korrektion af kurvaturen som muliggør samleje.
Kun indiceret i stabile fase (> 3 mdr)
Grundig information om:
afkortning, ED, nedsat følesans, recidiv,
følbare knuder, evt behov for circumcision

8

Hvad er erektil dysfunktion?

•ED er den manglende evne til at få eller beholde en erektion fast nok til samleje. ED kan være en total manglende evne til at opnå en erektion eller en tendens til at opretholde kun korte erektioner.
•I bestræbelserne på at afhjælp ED, er det også vigtigt at huske på, at en erektionsproblem kan føre til: depression, angst, tab af selvværd og påvirker begge parter i et forhold.
ED öger med aldern

9

Hvad kan vaere årsagerne til ED?

Angiopati, neuropati, glykaemisk kontrol
Dyslipidaemi, hypertension, hjertekarsygdom
Adipositas, rygning og tobak, farmakoterapi

10

Hvilke behandlingstilbud findes det til ED?

Medicinsk behandling PDE5 haemmere(viagra)
Hormonbehandlinger
Duolith SD1 :ESWT
Vacuum pumpe
Injectioner
Implantater

11

Hvad er ESWT og vad bruges det til?

Ekstracorpural ShockWave Terapi
Urinary stones: stone fragmentation
Orthopedics: anti inflammatory
Angina pectoris: angiogenesis
Wound healing: diabetic foot
plastic surgery: burns healing
Neuronal regeneration

12

Hvordan virker ESWT på angiogenesen?

Shear Stress

Intracellular & Extracellular responses

Stimulates endothelial Nitric Oxide Synthase (eNOS)

Release of Vascular Endothelial Growth Factors (VEGF)

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) production
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Neovascularization
Vores hypotese er, at ESWT behandlinger på penis vil medføre neo-angiogenese, og forbedre strukturen og funktionen af erektilt væv