UGE2: Glomeronefritis og vaskulitis Flashcards Preview

K10 nyresygdomme > UGE2: Glomeronefritis og vaskulitis > Flashcards

Flashcards in UGE2: Glomeronefritis og vaskulitis Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hvornår er det indikation for nyrebiopsi?

Indikation for nyrebiopsi ved samtidig hæmaturi og proteinuri (> 0.5-1g)

2

Hvilke er primaere årsager til glomerulonefritis?

Minimal change disease
Focal and segmental glomerulosclerosis
Membranous nephropaty
IgA nephropathy
C3 glomerulopathy

3

Hvilke er sekundaere årsager til glomerulonefritis?

Lupus nefritis
ANCA vaskulitis
Anti-glomerular basement membrane disease (goodpasteurs syndrome)
Viral glomerulonefritides
Glomerular disease during pregnancy
Diabetic nefropati
Dysproteinaeimes and glomerular disease
Trombotic microangiopati and the kidney

4

Hvordan inddeles glomerulonefritis KLINISKT?

-->Akut glomerulonefritis
Infektionsrelateret
Hurtigt progredierende nyreinsufficiens
-->Kronisk glomerulonefritis
Langsomt progredierende nyreinsufficiens
Persisterende urin-abnormaliteter
-->Nefrotisk syndrom

5

Hvordan hviser sig nefritisk syndrom?

•Hæmaturi
•Hypertension
•Ødem
•Proteinuri
•Akut nyresvigt
viser sig ofta ved postinfektiöst GN

6

Hvad er definitionen på nefrotisk syndrom?

•Proteinuri (>3.5 g/døgn)
•Hypoalbuminæmi >25g/L
•Ødemer: perifer ödemer, ascites, pleural effusioner
•(evt højt plasma kolesterol >10mmol/L)

7

Hvilke er de primäre årsagerne til nefrotisk syndrom?

Minimal change disease, membranous nefropati, fokal segmental glomerulosklerosis, mesangiocapillary GN

8

Hvilke er de sekundaere årsagerne til nefrotisk syndrom?

Hepatitis B/C, SLE, diabetisk nefropati, amyloidosis, paraneoplastisk eller laegemidler: NSAIDs, penicillin, antiTNF, guld)

9

Vilke sygdommer debuterer akut med nefrotisk syndrom?

•Minimal change
•Primær fokal segmental glomerulo sclerose FSGS
•Andre proliferative GN (som regel hæmaturi, s-creatinin høj)

10

Hvordan behandlas minimal change disease?

•Symptomatisk
–Ødemer: Saltrestriktion, diuretika
–Tromboemboli: Mobilisering, antikoagulation
–Infektioner :Antibiotika
–Knogler: Calcium og D-vitamin
•Immunosuppression
–5% spontan remission indenfor få uger
–30% et attack
–10-20% 2-4 steroid følsomme attack
–40-50% hyppig relaps eller steroid resistent
•Langtids steroid, Cyclosporin A, cyclofosfamid, rituximab

11

Hvordan behandlas primær fokal segmental glomerulo sclerose FSGS?

Immunosuppression
–Steroid som ved MC, men op til 6 måneder
–Alternativt cykslosporin ca. 4 mg/kg + glucocorticoid

12

Hvilke sygdommer debuterer med gradvis ögende proteinuri og nefrotisk syndrom? (dvs ikke akut)

•Membranøs GN
•Diabetisk nefropati
•Amyloidose
•Sekundære former for GN med sklerose i glomeruli, herunder sekundær FSGS

13

Hvordan inddeles membranös GN?

•Primær
•Sekundær
–Cancer
–Infektion: hepatitis B
–Lægemidler: NSAID, penicillin, guld

14

Hvordan er förlöbet hos membranös GN?

•Spontan-forløb:
–Komplet remission, 5 til 30 %
–Partiel remission (dU-protein <2g), 25-40 %
–Incidens ESRD, 14 % 5 år, 35 % 10 år, 41 % 15 år