16 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 16 > Flashcards

Flashcards in 16 Deck (20)
1

Loud noises make me tired

Чанга дуу чимээ намайг ядраадаг

2

Please don't keep them waiting long

Та тэднийг битгий удаан хүлээлгээрэй

3

Grandmother got her son to look for her glasses

Эмээ хүүгээрээ нүдний шилээ хайлуулсан

4

Ganhuu gets his granddaughter to tell the truth

Ганхүү зээгээрээ үнэнийг хэлүүлдэг

5

The story made me think a lot

Тэр өгүүллэг надад нэг юм их бодуулсан

6

The director had the waiter have people sit at the table

Захирал зөөгчөөр хүмүүмийг ширээнд суулгуулсан

7

Hurelhuu had the children burn that garbage

Хүрэлхүү хүүхдүүдээр тэр хонийг шатаалгасан

8

My father had Ganhuu wake me up

Аав мниь Ганхүүгээр намайг сэрээлгэсэн

9

Mum had me get my brother up

Ээж надаар дүүг минь босгуулсан.

10

I doubt that I will be able to come on time

Би цагтаа ирж чадна гэдэгтээ эргэлзэж байна/итгэхгүй байна.

11

Чанга дуу чимээ намайг ядраадаг

Loud noises make me tired

12

Та тэднийг битгий удаан хүлээлгээрэй

Please don't keep them waiting long

13

Эмээ хүүгээрээ нүдний шилээ хайлуулсан

Grandmother got her son to look for her glasses

14

Ганхүү зээгээрээ үнэнийг хэлүүлдэг

Ganhuu gets his granddaughter to tell the truth

15

Тэр өгүүллэг надад нэг юм их бодуулсан

The story made me think a lot

16

Захирал зөөгчөөр хүмүүмийг ширээнд суулгуулсан

The director had the waiter have people sit at the table

17

Хүрэлхүү хүүхдүүдээр тэр хонийг шатаалгасан

Hurelhuu had the children burn that garbage

18

Аав мниь Ганхүүгээр намайг сэрээлгэсэн

My father had Ganhuu wake me up

19

Ээж надаар дүүг минь босгуулсан.

Mum had me get my brother up

20

Би цагтаа ирж чадна гэдэгтээ эргэлзэж байна/итгэхгүй байна.

I doubt that I will be able to come on time