23 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 23 > Flashcards

Flashcards in 23 Deck (20)
Loading flashcards...
1

Let him help you translate this book

Тэр тантай энэ номыг орчуулалцаг

2

The little boy is helping his mum put the books and toys on the table

Жаал хүү ээжтжйгээ ширээн дээр ном, тоглоом тавилцаж байна

3

She helped her husband paint the wall.

Тэр, нөхөртэйгөө хана будалцсан

4

An action showing two or more thing/people.animals in the action. use this suffix

verb stem + лд

5

Several cars on the road bumped

Зам дээр хэд хэдэн машин мөргөлджээ

6

My noodles have all stuck together

Миний чанасан гоймон хоорондоо наалдчихээж

7

Boys were arguing and then started to punch each other

Эрэгтэй хүүхдүүд маргалдаж байгаад зодолдоод эхэллээ

8

People hugged each other and were happy

Хүмүүс хоорондоо тэврэлдэн баярлалдав

9

keep.....verb+ing

-саар л байна/байгаа

10

kept....verb+ing

-саар л байсан

11

Тэр тантай энэ номыг орчуулалцаг

Let him help you translate this book

12

Жаал хүү ээжтжйгээ ширээн дээр ном, тоглоом тавилцаж байна

The little boy is helping his mum put the books and toys on the table

13

Тэр, нөхөртэйгөө хана будалцсан

She helped her husband paint the wall.

14

verb stem + лд

An action showing two or more thing/people.animals in the action. use this suffix

15

Зам дээр хэд хэдэн машин мөргөлджээ

Several cars on the road bumped

16

Миний чанасан гоймон хоорондоо наалдчихээж

My noodles have all stuck together

17

Эрэгтэй хүүхдүүд маргалдаж байгаад зодолдоод эхэллээ

Boys were arguing and then started to punch each other

18

Хүмүүс хоорондоо тэврэлдэн баярлалдав

People hugged each other and were happy

19

-саар л байна/байгаа

keep.....verb+ing

20

-саар л байсан

kept....verb+ing