13 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 13 > Flashcards

Flashcards in 13 Deck (20)
1

What do you do when you're angry?

Уур чинь хүрэхлээр та яадаг вэ?

2

When I feel lazy I eat sweet things

Залхуу минь хүрэхлээр би чихэртэй юм иддэг.

3

What do you do when you're angry?

Дургүй чинь хүрэхлээр та яадаг вэ?

4

How can I quickly gain success?

Би яавал хурдан амжилтанд хүрэх вэ?

5

How can people live long?

Яавал хүмүүс урт наслах вэ?

6

How can people look young?

Яавал хүмүүс залуу харагдах вэ?

7

What did you do when the dog attacked you?

Нохой тан руу дайрахад та яасан бэ?

8

What will you do if this plan doesn't succeed?

Энэ төлөлвлөгөө бүтэлгүй бол чи яах вэ?

9

What do you do if you don't agree with people?

Хүмүүстэй санал нийлэхгүй бол чи яадаг вэ?

10

What do you want to do on your birthday?

Чи төрсөн өдрөөрөө яамаар байна ?

11

Уур чинь хүрэхлээр та яадаг вэ?

What do you do when you're angry?

12

Залхуу минь хүрэхлээр би чихэртэй юм иддэг.

When I feel lazy I eat sweet things

13

Дургүй чинь хүрэхлээр та яадаг вэ?

What do you do when you're angry?

14

Би яавал хурдан амжилтанд хүрэх вэ?

How can I quickly gain success?

15

Яавал хүмүүс урт наслах вэ?

How can people live long?

16

Яавал хүмүүс залуу харагдах вэ?

How can people look young?

17

Нохой тан руу дайрахад та яасан бэ?

What did you do when the dog attacked you?

18

Энэ төлөлвлөгөө бүтэлгүй бол чи яах вэ?

What will you do if this plan doesn't succeed?

19

Хүмүүстэй санал нийлэхгүй бол чи яадаг вэ?

What do you do if you don't agree with people?

20

Чи төрсөн өдрөөрөө яамаар байна ?

What do you want to do on your birthday?