8 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 8 > Flashcards

Flashcards in 8 Deck (20)
1

What makes you feel nice? х2

Чамд юу,юу сайхан санагддаг вэ? Чамайг юу,юу сайхан санагдуулдаг вэ?

2

What makes you feel bad?

Чамд юу,юу муухай санагддаг вэ?

3

Please go into this room.....how do you feel?

Энэ өрөөнд орооё... чамд юу мэдрэгдэж байна?

4

Children feel their parents love in their hearts.

Хүүхдүүд сэтгэлдээ аав ээж хоёрын хайрыг мэдэрдэг.

5

In the summer time I feel annoyed because there are many flies

Зун олон ялаатай болохоор миний дургүй хүрдэг.

6

If you drink this medicine you won't feel pain.

Хэрвээ чи энэ эмийг уувал өвдөлт мэдрэхгүй

7

To feel sleepy

Нойр хүрэх

8

To feel lazy

Залхуу хүрэх

9

To feel ticklish

Гижиг хүрэх

10

To feel angry

Уур хүрэх

11

Чамд юу,юу сайхан санагддаг вэ? Чамайг юу,юу сайхан санагдуулдаг вэ?

What makes you feel nice? х2

12

Чамд юу,юу муухай санагддаг вэ?

What makes you feel bad?

13

Энэ өрөөнд орооё... чамд юу мэдрэгдэж байна?

Please go into this room.....how do you feel?

14

Хүүхдүүд сэтгэлдээ аав ээж хоёрын хайрыг мэдэрдэг.

Children feel their parents love in their hearts.

15

Зун олон ялаатай болохоор миний дургүй хүрдэг.

In the summer time I feel annoyed because there are many flies

16

Хэрвээ чи энэ эмийг уувал өвдөлт мэдрэхгүй

If you drink this medicine you won't feel pain.

17

Нойр хүрэх

To feel sleepy

18

Залхуу хүрэх

To feel lazy

19

Гижиг хүрэх

To feel ticklish

20

Уур хүрэх

To feel angry