11 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 11 > Flashcards

Flashcards in 11 Deck (20)
1

Will this money be enough to buy a car?

Машин авахад энэ мөнгө хүрэх үү?

2

It's prohibited to serve vodka or cigarettes to children under the age of 18

Насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд архи, тамхиар үйлчлэхийг хориглоно.

3

If you feel tired have a nap

Нойр чинь хүрч байвал дуг хий.

4

Why are you pacing back and forth?

Чи яагаад ийш тийш холиод байна аа?

5

If you touch this, you will burn your finger

Чи үүнд хүрвэл хуруугаа түлнэ

6

If you cant reach the shelf use this ladder

Хэрвээ чиний гар тавиут хүрэхгүй бол энэ шатыг хэрэглэ

7

Do things that people do meet your expectation?

Хүмүүсийн хийсэн зүйлс таны санаанд хүрдэг үү?

8

This year I'll reach 50

Энэ жил би 50 хүрнэ

9

This silk will be enough to make a dress for you

Энэ торго чамд даашинз хийхэд хүрнэ

10

Is it good or bad to spank children?

Хүүхдүүдэд гар хүрэх зөв үү, буруу юу?

11

Машин авахад энэ мөнгө хүрэх үү?

Will this money be enough to buy a car?

12

Насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд архи, тамхиар үйлчлэхийг хориглоно.

It's prohibited to serve vodka or cigarettes to children under the age of 18

13

Нойр чинь хүрч байвал дуг хий.

If you feel tired have a nap

14

Чи яагаад ийш тийш холиод байна аа?

Why are you pacing back and forth?

15

Чи үүнд хүрвэл хуруугаа түлнэ

If you touch this, you will burn your finger

16

Хэрвээ чиний гар тавиут хүрэхгүй бол энэ шатыг хэрэглэ

If you cant reach the shelf use this ladder

17

Хүмүүсийн хийсэн зүйлс таны санаанд хүрдэг үү?

Do things that people do meet your expectation?

18

Энэ жил би 50 хүрнэ

This year I'll reach 50

19

Энэ торго чамд даашинз хийхэд хүрнэ

This silk will be enough to make a dress for you

20

Хүүхдүүдэд гар хүрэх зөв үү, буруу юу?

Is it good or bad to spank children?