19 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 19 > Flashcards

Flashcards in 19 Deck (20)
1

Meat price has increased

Махны үнэ нэмэгдлээ

2

The criminal was caught by the police

Гэмт хэрэгтэн цагдаад баригджээ

3

I see a tree

Надад мод харагдаж байна

4

Do you smell any food?

Танд хоол үнэртэж байна уу?

5

I was bitten by a dog

Би нохойд хазуулсан

6

When I was eating I bit a stone

Хоол идэж байхад чулуу хазагдсан

7

One sheep was eaten by a wolf

Нэг хонь чононд идүүлжээ

8

Iron is eroded by rust

Төмөр зэвэнд идэгддэг

9

Your vegetable field looks very beautiful

Таны ногооны талбай их гоё харагдаж байна

10

I can't see that house that it at the foot of the mountain

Уулын бэлд байдан байшин эндээс надад сайн харагдахгүй байна

11

Махны үнэ нэмэгдлээ

Meat price has increased

12

Гэмт хэрэгтэн цагдаад баригджээ

The criminal was caught by the police

13

Надад мод харагдаж байна

I see a tree

14

Танд хоол үнэртэж байна уу?

Do you smell any food?

15

Би нохойд хазуулсан

I was bitten by a dog

16

Хоол идэж байхад чулуу хазагдсан

When I was eating I bit a stone

17

Нэг хонь чононд идүүлжээ

One sheep was eaten by a wolf

18

Төмөр зэвэнд идэгддэг

Iron is eroded by rust

19

Таны ногооны талбай их гоё харагдаж байна

Your vegetable field looks very beautiful

20

Уулын бэлд байдан байшин эндээс надад сайн харагдахгүй байна

I can't see that house that it at the foot of the mountain