15 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 15 > Flashcards

Flashcards in 15 Deck (20)
1

He has children read this book

Тэр, хүүхдүүдээр энэ номыг уншуулсан

2

The teacher had pupils make that table

Багш сурагчаар тэр ширээг хийлгэсэн

3

I made Bathuu laugh

Би Батхүүг инээлгэсэн

4

I want to make my friend happy

Би найзыгаа баярлуулмаар байна

5

They scared me

Тэд намайг айлгасан

6

I made Bathuu listen to this music

Би Батхүүд энэ хөгжимийг сонсогсон

7

I made the child eat that food

Би хүүхэд тэр хоолыг идүүлсэн

8

Mum made me wear a warm hat

Ээж надад дулаан малгай өмсгөсөн

9

I made my brother angry

Би ахыгаа уурлуулсан

10

We had Gerelmaa take our photo

Бид Гэрэлмаагаар зураг авахуулсан

11

Тэр, хүүхдүүдээр энэ номыг уншуулсан

He has children read this book

12

Багш сурагчаар тэр ширээг хийлгэсэн

The teacher had pupils make that table

13

Би Батхүүг инээлгэсэн

I made Bathuu laugh

14

Би найзыгаа баярлуулмаар байна

I want to make my friend happy

15

Тэд намайг айлгасан

They scared me

16

Би Батхүүд энэ хөгжимийг сонсогсон

I made Bathuu listen to this music

17

Би хүүхэд тэр хоолыг идүүлсэн

I made the child eat that food

18

Ээж надад дулаан малгай өмсгөсөн

Mum made me wear a warm hat

19

Би ахыгаа уурлуулсан

I made my brother angry

20

Бид Гэрэлмаагаар зураг авахуулсан

We had Gerelmaa take our photo