17 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 17 > Flashcards

Flashcards in 17 Deck (20)
1

I believe that he will become a good person

Түүнийг сайн хүн болно гэдэгт би итгэж байна.

2

I believe that you will learn Mongolian well

Чамайг Монгол хэл сайн сурна гэдэгт би итгэж байна

3

I believe I will learn Mongolian well

Би Монгол хэл сайн сурна гэдэгтээ итгэж байна

4

Smoking is bad for your health

Тамхи татах нь чиний эрүүл мэндэд муу

5

It's not important if he's tall or not

Түүний нуруу өндөр үү, үгүй юү нь чухал биш

6

This will depend on if you can finish soon or not

Энэ нь чи удахгүй энэ ажилыг дуусгаж чадахаас шалтгаална/чадах уу, үгүй юү гэдгээс шалтгаална

7

It will depend on if it's warm or not

Гадаа дулаахан байна уу, үгүй юү гэдгээс шалтгаална

8

When I'm feeling downhearted my friend helps me

Намайг сэтгэлээр унахлаар найү минь надад их тусладаг

9

When the weather warms up I like to walk outside

Цаг агаар дулаарахлаар би гадаа зугаалах дуртай

10

When he has a photo taken he puts on his deel

Тэр зургаа авахуулахлаараа дээлээ өмсдөг

11

Түүнийг сайн хүн болно гэдэгт би итгэж байна.

I believe that he will become a good person

12

Чамайг Монгол хэл сайн сурна гэдэгт би итгэж байна

I believe that you will learn Mongolian well

13

Би Монгол хэл сайн сурна гэдэгтээ итгэж байна

I believe I will learn Mongolian well

14

Тамхи татах нь чиний эрүүл мэндэд муу

Smoking is bad for your health

15

Түүний нуруу өндөр үү, үгүй юү нь чухал биш

It's not important if he's tall or not

16

Энэ нь чи удахгүй энэ ажилыг дуусгаж чадахаас шалтгаална/чадах уу, үгүй юү гэдгээс шалтгаална

This will depend on if you can finish soon or not

17

Гадаа дулаахан байна уу, үгүй юү гэдгээс шалтгаална

It will depend on if it's warm or not

18

Намайг сэтгэлээр унахлаар найү минь надад их тусладаг

When I'm feeling downhearted my friend helps me

19

Цаг агаар дулаарахлаар би гадаа зугаалах дуртай

When the weather warms up I like to walk outside

20

Тэр зургаа авахуулахлаараа дээлээ өмсдөг

When he has a photo taken he puts on his deel