7 Flashcards Preview

Mongolian Spring 2014 > 7 > Flashcards

Flashcards in 7 Deck (20)
1

When they were walking they were singing

Тэд нар явахдаа дуулж байсан

2

To feel heat, cool, smell, taste, form

Халуун, хүйтэн, үнэр, амт, хэлбэр дүрс мэдрэх

3

To feel sleepy, angry, like laughing, lazy, dislike

Нойр, уур, инээд, залхуу, дургүй хүрэх

4

To feel like something is nice, not nice, strange, foolish, something is wonderful

Сайхан, муухай, хачин, тэнэг, гайхамшигтай санагдах

5

He feels angry

Түүний уур их хүрсэн

6

He felt nice

Түүнд сайхан санагдсан

7

By what/How do people feel cold?

Хүмүүс юугаараа хүйтэнийг мэдэрдэг вэ?

8

When/by what do you feel good/strange?

Ямар үед/яахлаар танд сайхан, хачин санагддаг вэ?

9

When/ by what do you feel angry/lazy/sleepy?

Ямар үед/яахлаар таны уур, залхуу, нойр хүрдэг?

10

How do you feel when someone helps you?

Хэн нэгэн чамд туслах үед/туслахлаар чамд ямар санагддаг вэ?

11

Тэд нар явахдаа дуулж байсан

When they were walking they were singing

12

Халуун, хүйтэн, үнэр, амт, хэлбэр дүрс мэдрэх

To feel heat, cool, smell, taste, form

13

Нойр, уур, инээд, залхуу, дургүй хүрэх

To feel sleepy, angry, like laughing, lazy, dislike

14

Сайхан, муухай, хачин, тэнэг, гайхамшигтай санагдах

To feel like something is nice, not nice, strange, foolish, something is wonderful

15

Түүний уур их хүрсэн

He feels angry

16

Түүнд сайхан санагдсан

He felt nice

17

Хүмүүс юугаараа хүйтэнийг мэдэрдэг вэ?

By what/How do people feel cold?

18

Ямар үед/яахлаар танд сайхан, хачин санагддаг вэ?

When/by what do you feel good/strange?

19

Ямар үед/яахлаар таны уур, залхуу, нойр хүрдэг?

When/ by what do you feel angry/lazy/sleepy?

20

Хэн нэгэн чамд туслах үед/туслахлаар чамд ямар санагддаг вэ?

How do you feel when someone helps you?