173-195: Si Prinsipe Florante Flashcards

1
Q

Pinsan ni Florante galing Epiro na nagligtas sa kanya sa mabahong ibon

A

Menalipo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Nang natututo palang si Florante maglakad bilang sanggol, ano ang sumambilat sa kanyang dyamanteng hiyas?

A

Alko (Falcon)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ilang taon si Florante nang kahiligan niyang mag-aliw sa burol?

A

Siyam (9)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Anong pampalipas oras ni Florante sa burol maliban sa pagtipon ng mga bulaklak?

A

Pangangaso (hunting)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Saan si Florante namamahinga pagkatapos mangaso noong bata siya?

A

Sa batis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ina ni Florante

A

Prinsesa Floresca

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Bahay-pahingahan

A

Kinta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Kahariang Kristiyano

A

Albanya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Bayan ni Prinsesa Floresca

A

Krotona

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Ama ni Florante

A

Duke Briseo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Layong magdadalawang kilometro

A

Legwas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Diyosa ng kalikasan

A

Nimpas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Mga diwata sa ilog at batis

A

Nayadas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Makapal na damuhan

A

Tumok

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Posisyon ng ama ni Florante sa kaharian

A
Pribadong tanungan (royal adviser)
Pangalawang puno
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly