196-204: Pag-ibig sa Anak Flashcards

1
Q

Saan inihalintulad ang pagpapalaki sa bata na puro ginhawa?

A

Halamang lumaki sa tubig na nalalanta unting hindi lang madiligan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Isang paghayag ng pag-ibig ni Duke Briseo sa anak sa kabanatang ito ay…

A

Ang pagdisiplina sa anak na di mamihasa sa ginhawa ng buhay at maging mahina ang loob

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Saan ipinadala si Florante upang mamulat ang isip?

A

Sa Atenas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

(Talasalitaan) salat

A

Kulang

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

(Talasalitaan) Hinagpis

A

Kalungkutan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

(Talasalitaan) Bathin

A

Itaguyod

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

(Talasalitaan) Dahas

A

Lakas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hubad sa bait at muni

A

Walang sariling pag-iisip at pasya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Mamalakhing dala

A

Sunod ang lahat ng gusto

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Palakhin sa saya

A

Hindi pinangangaralan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Isa sa pinakamarurunong na tao; philosopher at mathematician sa Gresya noong ika-6 na siglo

A

Pitako (Pythagoras)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Maestro ni Florante na lahi ni Pitako

A

Antenor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Ilang buwan halos di nakakain si Florante pagkalipat sa Atenas?

A

Isa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kababayan ni Florante at kamag-aral na anak ni Konde Sileno

A

Adolfo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ilang taon si Florante nang magsimulang mag-aral sa Atenas?

A

Labing-isang (11) taong-gulang

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

(Talasalitaan) Magaso

A

Magaslaw

17
Q

Anong klaseng puso ang meron ang batang Adolfo?

A

Pusong malihim

18
Q

Anu-ano ang pinag-aralan ni Florante sa Atenas?

A

Pilosopiya
Astrolohiya
Matematika

19
Q

Ilang taong nag-aral si Florante sa Atenas?

A

Anim (6)

20
Q

Ilan ang maestrong natuwa kay Florante?

A

Sampu (10)

21
Q

(Talasalitaan) Bunyi

A

Bantog

22
Q

(Talasalitaan) Baguntao

A

Binata

23
Q

(Talasalitaan) Mabini

A

Mahinhin

24
Q

(Talasalitaan) Magaso

A

Maharot

25
Q

(Talasalitaan) Nabubuyo

A

Nahihikayat

26
Q

(Talasalitaan) Lapastanganin

A

Gawan ng di tama

27
Q

(Talasalitaan) Tarukin

A

Unawain

28
Q

(Talasalitaan) Naririmarim

A

Nasasamaan

29
Q

(Talasalitaan) Ninilag

A

Umiiwas