218-231: Hiram na Bait Flashcards

1
Q

Anu-ano ang mga katuwaan ng binata sa panahon ni Florante?

A

Pagsasayawan at Arnis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Tungkol saan ang trahedya na ginanapan ni Florante sa Atenas?

A

Tungkol sa pamilya ni Reyna Yokasta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ano ang papel na ginampanan ni Florante sa trahedya?

A

Etyokles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Kapatid ni Etyokles na siyang papel na ginampanan ni Adolfo sa trahedya?

A

Polinese

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Asawa ni Reyna Yokasta

A

Haring Layo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Anak nina Haring Layo at Reyna Yokasta

A

Edipo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ilang taga ang naiwasan ni Florante sa tangkang pagpatay sa kanya ni Adolfo sa Atenas?

A

Tatlo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

(Talasalitaan) Ditso

A

Mga dayalog sa dula

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

(Talasalitaan) pama

A

Kabantugan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hari sa isang siyudad

A

Adrasto

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Anong dahilan kung bakit ginustong patayin ni Adolfo si Florante?

A

Inagaw ni Florante ang kapurihan ni Adolfo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Sino ang nagligtas kay Florante sa taga ni Adolfo?

A

Menandro

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Saan pinabalik si Adolfo matapos ang tangkang pagpatay kay Florante?

A

Sa Albanya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Ilang Adolfo ang tumbas na nalamangan ni Florante?

A

Sampu (10)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly