361-373: Ang Pag-ibig Ni Flerida Flashcards

1
Q

Paano nakatakas si Flerida nang siya’y ipapakasal na sa sultan?

A

Nagdamit gerero at naghugos sa bintana nang hatinggabi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

(Talasalitaan) Napahinuhod

A

Nagpakumbaba

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

(Talasalitaan) nabalino

A

Nabalisa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

(Talasalitaan) Mawawakawak

A

Mabibingit sa kamatayan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

(Talasalitaan) Naghugos

A

Bumaba

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

(Talasalitaan) Napulpol

A

Nawalan ng talas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

(Talasalitaan) Makakasayod

A

Makakatagpo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Ano ang ginawa ni Flerida upang mailigtas si Aladin sa pagbitay?

A

Nagmakaawa sa sultan at pumayag na magpakasal sa kanya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly