274-289: Si Prinsesa Laura Flashcards

1
Q

Ama ni Laura

A

Haring Linceo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ano ang nakalimutan ni Florante nang makita Laura?

A

Ang pagkaulila sa ina

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ano ang nangyari sa pananalita ni Florante nang makapanayam si Laura?

A

Nagkakalisya-lisya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

(Talasalitaan) Nagkakalisya-lisya

A

Nagkakamali-mali

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

(Talasalitaan) Sasalitin

A

Isasalaysay

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

(Talasalitaan) Pamimitak

A

Pagsikat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

(Talasalitaan) Pagliyag

A

Pagmamahal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

(Talasalitaan) Magsukab

A

Magpahamak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

(Talasalitaan) Lingapin

A

Tangkilikin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

(Talasalitaan) Sumansala

A

Bumawal

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

(Talasalitaan) Alindog

A

Ganda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Anong tala inihalintulad ni Florante ang ganda ni Laura?

A

Venus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly